Richard Rohr na sobotu třicátého prvního týdne v mezidobí - Víře nelze učit

1 view
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 6, 2021, 12:05:05 AM11/6/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Víře nelze učit

Víře nelze učit, víru lze pouze pochytit. Tam, kde lidé žijí život z víry, otevřeně důvěřují Bohu i sobě navzájem, je místo skutečné živé pulzující víry. Děti, které vyrůstají v takovém prostředí, kde víra živě pulzuje, kde se slaví vize víry a neviditelné se bere vážně, dar víry přirozeně přijímají.

Skutečná víra je příliš reálná, než aby ji šlo ignorovat. Když někdo vyučuje náboženství, aniž nabídne kus své víry, kterou je možno pochytit, pak je výuka náboženství celkem vzato ztrátou času. Stává se dokonce imunizací proti této reálné věci.

Faith Can’t Be Taught

Faith can’t be taught; faith can only be caught. The environment where people are living a faith life, openly trusting in God and one another, is where real faith is tossed back and forth. Children who grow up in that kind of environment where faith is being tossed around, where a faith vision is being celebrated and the invisible is taken seriously, naturally receive the gift of faith.

Real faith is too real to ignore. If a person is teaching religion without offering some faith to catch, then teaching religion is largely a waste of time. It becomes an immunization against the real thing.

from The Price of Peoplehood
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages