Richard Rohr na Třicátá druhá neděle v mezidobí - Tiší dostanou za dědictví zemi

1 view
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 7, 2021, 12:05:07 AM11/7/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Tiší dostanou za dědictví zemi

Vlastnictví je ve světle Božího království iluzí! Co vlastníš? Počkej si pár let! Kolik toho vlastníme, poznáme, až budeme šest stop pod zemí.

Pouze tiší dostanou zemi za dědictví (viz Mt 5,4). Tiší se též překládá jako „skromní“, „pokorní“, dokonce jako „nenásilní“ nebo „bezmocní“. Jako františkán si připomínám, že František nám říkal, abychom nikdy nic nevlastnili, neboť – říkal – pak vlastníte všecko. Když se zbavíte myšlenky vlastnění, budete svobodní. Veřejná muzea a knihovny jsou toho dobrým příkladem. Nemusíme kupovat umění a nosit si je domů, abychom se z něj těšili. Musíme se očistit od touhy vlastnit, což je zřetelné učení opomíjeného desátého přikázání. Když potřebujeme všechno nosit do našich domovů, abychom tomu pak mohli říkat „moje“, pak vše venku bude „tvoje“ a my máme zaděláno na život v chamtivé žádostivosti.

The Meek Shall Inherit the Earth

Possession is an illusion in light of the Kingdom! What do you possess? Wait a few years! We’ll see how much we possess when we are six feet under.

Only the meek possess the land (Matthew 5:4). Meek is also translated as “lowly,” “humble,” and even the “nonviolent” or “powerless” ones. I am reminded, as a Franciscan, that Francis told us never to own anything because, as he said, then you own everything. When you get rid of this idea of ownership, you are free. Public museums and libraries are a good example. We don’t have to buy art and bring it home to enjoy it. We must purge ourselves of the desire to possess, which is the clear teaching of the forgotten Tenth Commandment. When we need to bring everything into our homes to make it all “mine,” then everything outside is “thine,” and the life of covetousness begins.

from Sermon on the Mount
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages