Richard Rohr na pátek třicátého čtvrtého týdne v mezidobí - Modlitba svatého Františka

1 view
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 25, 2021, 11:05:07 PM11/25/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Modlitba svatého Františka

Náš otec svatý František nám zanechal pouze modlitby chval. Jednoduše kráčel svým životem a nacházel nové věci, za které je třeba Boha chválit na každém kroku: maličkosti, přírodu, stvoření, zvířata, situace, bratry – za vše, co se děje, chválí František Boha. Nikdy o Boží lásku neusiluje, oslavuje ji. Stále oslavuje Boží lásku ve všem, co vidí a zakouší. Zralá modlitba vždy propuká ve vděčnost.

Modlitba dlí v tichu, dokud nás neztiší, připravuje vděčnost, dokud sami nejsme vděčni, chválí Boha, dokud my sami se nestaneme skutkem chválou.

St. Francis’ Prayer

Our father St. Francis passed on to us only prayers of praise. He went simply through his life finding new things for which to praise God at every turn: the little things, nature, the creatures, the animals, situations, his brothers – for whatever is happening, he praises God. Francis is never achieving God’s love; he is celebrating it! He continually celebrates God’s love in everything he sees and experiences. Mature prayer always breaks into gratitude.

Prayer is sitting in the silence until it silences us, choosing gratitude until we are grateful, praising God until we ourselves are an act of praise.

from The Great Themes of Scripture
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages