Richard Rohr na pondělí třicátého čtvrtého týdne v mezidobí - Radikální milost

0 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 21, 2021, 11:05:07 PM11/21/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Radikální milost

Říkával jsem, že napíšu-li kdy nějakou knihu, bude mít název Po šestém roce věku se opravdu neděje nic radikálního – s výjimkou milosti. (Odtud titul této knihy.) Milost, ona zkušenost bezpodmínečné lásky, prolamuje celý systém a může změnit cokoli.

Celý křesťanský život bychom mohli popsat jako stále hlubší setkávání mezi zraněným dítětem v nás a báječným světem milosti. Milost nás dokáže přivést zpět na místo, kde je náš radix – náš kořen, a orientovat nás k obrácení, k němuž nás vyzýval Ježíš. Proto říkáme, že milost je radikální. Radikální milost nám umožňuje setřást ze sebe systém a stát se opět dětmi: dětmi Božími, bratry a sestrami celého lidstva.

Radical Grace

I used to say that if I ever wrote a book, its title would be Nothing Truly Radical Happens After Age Six, Except Grace. [Hence, the title of this book.] Grace, that experience of unconditional love, breaks through the whole system and can change anything.

All of Christian life could be described as an ever-deeper encounter between our wounded inner child and the wondrous world of grace. Grace can bring us back to the radix, our roots, and orient us toward the conversion Jesus called for. That’s why we say grace is radical. Radical grace empowers us to shuck off the system and become children again: children of God, brothers and sisters to all of humanity.

from The Spiritual Family and the Natural Family
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages