Fwd: เรื่อง open source เราจะสามารถใช้ สัญญา Creative Commons Thailand ได้หรือไม่

44 views
Skip to first unread message

Creative Commons Thailand

unread,
Mar 17, 2010, 2:10:04 AM3/17/10
to ccthailand
ปรึกษาในทีม CC ว่าทั้ง GPL และ CC ต่างกำหนดให้ต้องอ้างที่มาอยู่แล้ว น่าจะเป็นปัญหาการ enforce มากกว่าหรือเปล่าครับ

ไป๋

---------- Forwarded message ----------
From: sirichai rattanakhewin <webm...@siamopencart.com>
Date: 2010/3/17
Subject: เรื่อง open source เราจะสามารถใช้ สัญญา Creative Commons Thailand ได้หรือไม่
To: in...@cc.in.th, cctha...@googlegroups.com


เราคือทีม siamopencart ที่พัฒนา และแปลภาษา จาก opencart ใน version ต่าง ๆ ซึ่งใน version ล่าสุดของ opencart ใช้ัสัญญา GPL
ซึ่งก่อนหน้านี้ (ตั้งแต่ version 1.3.4 ลงไป)ไม่ได้ใ้ช้สัญญานี้

ซึ่งเราต้องการเพียงแค่เครดิตผู้พัฒนา open source ในประเทศไทย โดยใช้ชื่อ siamopencart  ซึ่งมีบางกลุ่มแอบอ้างดาวโหลด code ของเราไปใช้ ทั้งขาย และใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัยดังกล่าวจ้างทีมวิทยากรสอนระบบการใช้ e-commerce โดยใช้ระบบของเรา (ซึ่งเป็นทีมพัฒนาและแปลภาษาไทย) แก้เครดิตผู้พัฒนาเป็นของตนเอง และเมื่อเราติดต่อไปกลับไม่ได้รับการสนับสนุนและแก้ไขใด ๆ พร้อมกับจะฟ้องร้องเรากลับ

การเผยแพร่ของเรา
1. นำไปขายได้
2. นำไปเผยแพร่แจกจ่ายได้
3. ต้องการให้คงเครดิตผู้พัฒนา
4. เราไม่ต้องการลิขสิทธิ์ หรือเงินใด ๆ จากการนำระบบไปใช้ ขอเพียงเครดิตผู้พัฒนาเท่านั้น

ขอคำแนะนำ
1. เราจะสามารถใช้ สัญญา Creative Commons Thailand ได้หรือไม่
2. เราจะสามารถทำอย่างไรได้เพื่อให้ ผู้ใช้งานคงเครดิตผู้พัฒนา open source จากเรา

* ทั้งนี้เราเพิ่งรู้จัก Creative Commons Thailand ในวันที่ 17 มี.ค. 53 จึงอยากขอคำปรึกษาแนะนำ
ซึ่งขณะนี้เราอยู่ในขั้นเจรจากับ อ. และวิทยากรดังกล่าว เราต้องคำชี้แนะจากท่านโดยด่วนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเราถูกฟ้องร้องจาก เหตุการณ์ดังกล่าว

http://www.siamopencart.com/webboard/index.php/topic,234.msg1273.html#msg1273

http://www.siamopencart.com

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ศิริชัย รัตนะเควิล
Project Manger Siamopencart.com--
Chitpong Kittinaradorn
Consultant | Change Fusion (changefusion.org)
T: +662.938.2636 F: +662.938.1877
Blog: guopai.wordpress.com

Patipat Susumpow

unread,
Mar 17, 2010, 2:41:41 AM3/17/10
to cctha...@googlegroups.com
ถ้าเป็นเรื่อง credit GPL มีอยู่แล้วครับ อยู่ที่การบังคับใช้อย่างที่ว่า

2010/3/17 Creative Commons Thailand <in...@cc.in.th>
--
----------------------------------------------------------------------------------------------------
change settings/unsubscribe Creative Commons Thailand group at:
http://groups.google.com/group/ccthailand

Nawanan Theera-Ampornpunt

unread,
Mar 17, 2010, 3:34:46 AM3/17/10
to cctha...@googlegroups.com
ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์หรือ CC แต่ขอมีข้อสังเกตหน่อยครับว่า ยังมีประเด็นที่ไม่
ชัดเจน ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ เช่น

- ทราบหรือไม่ว่า ผู้ที่นำ code ไปใช้ นำ code จาก version ใด (เนื่องจากผู้ถามบอกว่า
version ก่อนหน้านี้ ไม่ได้ใช้ GPL) ซึ่งถ้านำ code จาก version ก่อนหน้าไปใช้ และ
version นั้น ไม่ได้ใช้ license อะไรเลย ก็จะต้องดูเนื้อหาของกฎหมายลิขสิทธิ์ ว่า เขามีสิทธิ
ทำอะไรได้บ้าง และการไม่ให้ credit ผิดกฎหมายหรือไม่ (หรือเข้าข้อยกเว้นของกฎหมาย)

ถ้าเป็น version ที่ใช้ GPL อยู่แล้ว ผมก็เห็นด้วยว่า ปัญหาก็คงเป็นเรื่องของการบังคับให้เป็นไป
ตามสัญญาครับ

นวนรรน


On 03/17/2010 01:41 AM, Patipat Susumpow wrote:
> ถ้าเป็นเรื่อง credit GPL มีอยู่แล้วครับ อยู่ที่การบังคับใช้อย่างที่ว่า
>

> 2010/3/17 Creative Commons Thailand <in...@cc.in.th <mailto:in...@cc.in.th>>


>
> ปรึกษาในทีม CC ว่าทั้ง GPL และ CC ต่างกำหนดให้ต้องอ้างที่มาอยู่แล้ว น่าจะเป็นปัญหาการ
> enforce มากกว่าหรือเปล่าครับ
>
> ไป๋
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: *sirichai rattanakhewin* <webm...@siamopencart.com
> <mailto:webm...@siamopencart.com>>
> Date: 2010/3/17
> Subject: เรื่อง open source เราจะสามารถใช้ สัญญา Creative Commons
> Thailand ได้หรือไม่
> To: in...@cc.in.th <mailto:in...@cc.in.th>,
> cctha...@googlegroups.com <mailto:cctha...@googlegroups.com>
>
>
> เราคือทีม siamopencart ที่พัฒนา และแปลภาษา จาก opencart ใน version ต่าง ๆ
> ซึ่งใน version ล่าสุดของ opencart ใช้ัสัญญา GPL
> ซึ่งก่อนหน้านี้ (ตั้งแต่ version 1.3.4 ลงไป)ไม่ได้ใ้ช้สัญญานี้
>
> ซึ่งเราต้องการเพียงแค่เครดิตผู้พัฒนา open source ในประเทศไทย โดยใช้ชื่อ
> siamopencart ซึ่งมีบางกลุ่มแอบอ้างดาวโหลด code ของเราไปใช้ ทั้งขาย และใช้ใน
> การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัยดังกล่าวจ้างทีมวิทยากรสอนระบบการใช้
> e-commerce โดยใช้ระบบของเรา (ซึ่งเป็นทีมพัฒนาและแปลภาษาไทย) แก้เครดิตผู้พัฒนา
> เป็นของตนเอง และเมื่อเราติดต่อไปกลับไม่ได้รับการสนับสนุนและแก้ไขใด ๆ พร้อมกับจะฟ้อง
> ร้องเรากลับ
>

> *การเผยแพร่ของเรา*


> 1. นำไปขายได้
> 2. นำไปเผยแพร่แจกจ่ายได้
> 3. ต้องการให้คงเครดิตผู้พัฒนา
> 4. เราไม่ต้องการลิขสิทธิ์ หรือเงินใด ๆ จากการนำระบบไปใช้ ขอเพียงเครดิตผู้พัฒนาเท่านั้น
>

> *ขอคำแนะนำ*


> 1. เราจะสามารถใช้ สัญญา Creative Commons Thailand ได้หรือไม่
> 2. เราจะสามารถทำอย่างไรได้เพื่อให้ ผู้ใช้งานคงเครดิตผู้พัฒนา open source จากเรา
>
> * ทั้งนี้เราเพิ่งรู้จัก Creative Commons Thailand ในวันที่ 17 มี.ค. 53 จึงอยากขอคำ
> ปรึกษาแนะนำ
> ซึ่งขณะนี้เราอยู่ในขั้นเจรจากับ อ. และวิทยากรดังกล่าว เราต้องคำชี้แนะจากท่านโดยด่วน
> เพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเราถูกฟ้องร้องจาก เหตุการณ์ดังกล่าว
>
> http://www.siamopencart.com/webboard/index.php/topic,234.msg1273.html#msg1273
>
> http://www.siamopencart.com
>
> ด้วยความเคารพอย่างสูง
> ศิริชัย รัตนะเควิล
> Project Manger Siamopencart.com
>
>
>
> --
> Chitpong Kittinaradorn

> Consultant | Change Fusion (changefusion.org <http://changefusion.org>)
> T: +662.938.2636 F: +662.938.1877
> Blog: guopai.wordpress.com <http://guopai.wordpress.com>

Patipat Susumpow

unread,
Mar 17, 2010, 3:54:31 AM3/17/10
to cctha...@googlegroups.com
เท่าที่ผมเข้าใจตามปกติแล้วการแก้ไข code  GPL หากมีการแก้ไขและเผยแพร่ ตัวที่แก้ไขนั้นจะเป็น GPL ไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหาก opencart (GPL) -> siamopencard ก็ควรเป็น GPL เช่นกันครับ

Nawanan Theera-Ampornpunt

unread,
Mar 17, 2010, 4:01:51 AM3/17/10
to cctha...@googlegroups.com
ลองอ่านดูอีกทีครับ

ข้อความต้นฉบับ

"เราคือทีม siamopencart ที่พัฒนา และแปลภาษา จาก opencart ใน version ต่าง ๆ ซึ่ง

ใน version ล่าสุดของ opencart ใช้ัสัญญา GPL ซึ่งก่อนหน้านี้ (ตั้งแต่ version 1.3.4 ลง


ไป)ไม่ได้ใช้สัญญานี้"

ผมอ่านข้อความข้างบนแล้วตีความได้ว่า opencart v. 1.3.4 ลงไป ไม่ได้ใช้สัญญา GPL จึงเป็น
ที่มาของคำถามของผมครับ

นวนรรน

On 03/17/2010 02:54 AM, Patipat Susumpow wrote:
> เท่าที่ผมเข้าใจตามปกติแล้วการแก้ไข code GPL หากมีการแก้ไขและเผยแพร่ ตัวที่แก้ไขนั้นจะ
> เป็น GPL ไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหาก opencart (GPL) -> siamopencard ก็ควรเป็น GPL
> เช่นกันครับ
>
>
> 2010/3/17 Nawanan Theera-Ampornpunt <nawanan.th

> <http://nawanan.th>@gmail.com <http://gmail.com>>


>
> ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์หรือ CC แต่ขอมีข้อสังเกตหน่อยครับว่า ยังมีประเด็นที่ไม่
> ชัดเจน ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ เช่น
>
> - ทราบหรือไม่ว่า ผู้ที่นำ code ไปใช้ นำ code จาก version ใด (เนื่องจากผู้ถามบอกว่า
> version ก่อนหน้านี้ ไม่ได้ใช้ GPL) ซึ่งถ้านำ code จาก version ก่อนหน้าไปใช้ และ
> version นั้น ไม่ได้ใช้ license อะไรเลย ก็จะต้องดูเนื้อหาของกฎหมายลิขสิทธิ์ ว่า เขามีสิทธิ
> ทำอะไรได้บ้าง และการไม่ให้ credit ผิดกฎหมายหรือไม่ (หรือเข้าข้อยกเว้นของกฎหมาย)
>
> ถ้าเป็น version ที่ใช้ GPL อยู่แล้ว ผมก็เห็นด้วยว่า ปัญหาก็คงเป็นเรื่องของการบังคับให้เป็นไป
> ตามสัญญาครับ
>
> นวนรรน
>
>
> On 03/17/2010 01:41 AM, Patipat Susumpow wrote:
> > ถ้าเป็นเรื่อง credit GPL มีอยู่แล้วครับ อยู่ที่การบังคับใช้อย่างที่ว่า
> >
> > 2010/3/17 Creative Commons Thailand <in...@cc.in.th

> <mailto:in...@cc.in.th> <mailto:in...@cc.in.th <mailto:in...@cc.in.th>>>


> >
> > ปรึกษาในทีม CC ว่าทั้ง GPL และ CC ต่างกำหนดให้ต้องอ้างที่มาอยู่แล้ว น่าจะเป็น
> ปัญหาการ
> > enforce มากกว่าหรือเปล่าครับ
> >
> > ไป๋
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > From: *sirichai rattanakhewin* <webm...@siamopencart.com
> <mailto:webm...@siamopencart.com>
> > <mailto:webm...@siamopencart.com
> <mailto:webm...@siamopencart.com>>>
> > Date: 2010/3/17
> > Subject: เรื่อง open source เราจะสามารถใช้ สัญญา Creative Commons
> > Thailand ได้หรือไม่
> > To: in...@cc.in.th <mailto:in...@cc.in.th> <mailto:in...@cc.in.th
> <mailto:in...@cc.in.th>>,
> > cctha...@googlegroups.com
> <mailto:cctha...@googlegroups.com>

> <mailto:cctha...@googlegroups.com

> <http://changefusion.org> <http://changefusion.org>)


> > T: +662.938.2636 F: +662.938.1877
> > Blog: guopai.wordpress.com <http://guopai.wordpress.com>
> <http://guopai.wordpress.com>
> >
> > --
> >
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------
> > change settings/unsubscribe Creative Commons Thailand group at:
> > http://groups.google.com/group/ccthailand
> >
> >
>
> --
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------
> change settings/unsubscribe Creative Commons Thailand group at:
> http://groups.google.com/group/ccthailand
>
>
> --
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------
> change settings/unsubscribe Creative Commons Thailand group at:
> http://groups.google.com/group/ccthailand


--
Nawanan Theera-Ampornpunt, M.D., M.S. (Health Informatics)
<nawan...@gmail.com>, <ra...@mahidol.ac.th>
(M) +1 612-481-0310
Ph.D. Student in Health Informatics
University of Minnesota
http://www.tc.umn.edu/~theer002/

Patipat Susumpow

unread,
Mar 17, 2010, 4:16:39 AM3/17/10
to cctha...@googlegroups.com

โอ้ ครับ

ผมพยายามหาว่า license ก่อนหน้า GPL ของ opencart เป็นอะไรแต่ไม่พบ

ถ้าอย่างนั้นก็จะเป็น 2 กรณีคือ

ก. siamopencart พัฒนาจาก opencart เวอร์ชั่นก่อน 1.3.4 ก็ต้องมาดูว่า license เป็นอะไร
ข. siamopencart ที่พัฒนาจาก opencart ที่เป็น GPL -- ซึ่ง siamopencart จะเป็น GPL ไปโดยอัตโนมัติ

ทีนี้ก็ต้องมาดูกว่า

1. คนกลุ่มนั้นนำเวอร์ชั่นไหนไป
1.1 ถ้าเป็น ก. ก็ต้องมาดูว่า license เป็นอะไร ก็บังคับใช้ตามนั้น
1.2 ถ้าเป็น ข. ก็บังคับใช้ตาม GPL

ว่าแต่บ้านเรายังไม่เคยมีกรณีฟ้องแบบ GPL มาก่อน น่าสนใจดีครับ :)

2010/3/17 Nawanan Theera-Ampornpunt <nawanan.th@gmail.com>

(M) +1 612-481-0310
Ph.D. Student in Health Informatics
University of Minnesota
http://www.tc.umn.edu/~theer002/

--

Chalet16

unread,
Mar 17, 2010, 5:55:35 AM3/17/10
to cctha...@googlegroups.com
คิดว่าทาง Siamopencart คงหมายถึง credit บนหน้าเว็บครับ ซึ่งผมคิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ Creative Commons ได้ครับ เพราะผลงานต้นฉบับคิดว่าเป็น GPL ครับ
--------------------------------------------------------------------------------------
อยากรู้เรื่องโลกร้อน
http://www.whyworldhot.com


2010/3/17 Creative Commons Thailand <in...@cc.in.th>
ปรึกษาในทีม CC ว่าทั้ง GPL และ CC ต่างกำหนดให้ต้องอ้างที่มาอยู่แล้ว น่าจะเป็นปัญหาการ enforce มากกว่าหรือเปล่าครับ
--

Anon Sricharoenchai

unread,
Mar 21, 2010, 12:16:56 PM3/21/10
to cctha...@googlegroups.com, sirichai rattanakhewin
ลองปรึกษาหรือศึกษาวิธีการจากในกระทู้นี้ ดูไหมครับ,
http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2010/01/O8816260/O8816260.html

Creative Commons Thailand

unread,
Mar 29, 2010, 11:45:17 PM3/29/10
to sirichai rattanakhewin, ccthailand
ไม่ทราบว่าคุณศิริชัยได้เห็น discussion ในประเด็นที่คุณถามมาใน Google Groups ของ CC Thailand หรือยังครับ สามารถดูได้ที่นี่ครับ


ทั้งนี้ถ้าอยากหารือเรื่องนี้กับในกลุ่มโดยตรงรบกวนสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มก่อนครับ จะได้ post เข้ากลุ่มได้


ชิตพงษ์

2010/3/17 sirichai rattanakhewin <webm...@siamopencart.com>

เราคือทีม siamopencart ที่พัฒนา และแปลภาษา จาก opencart ใน version ต่าง ๆ ซึ่งใน version ล่าสุดของ opencart ใช้ัสัญญา GPL
ซึ่งก่อนหน้านี้ (ตั้งแต่ version 1.3.4 ลงไป)ไม่ได้ใ้ช้สัญญานี้

ซึ่งเราต้องการเพียงแค่เครดิตผู้พัฒนา open source ในประเทศไทย โดยใช้ชื่อ siamopencart  ซึ่งมีบางกลุ่มแอบอ้างดาวโหลด code ของเราไปใช้ ทั้งขาย และใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัยดังกล่าวจ้างทีมวิทยากรสอนระบบการใช้ e-commerce โดยใช้ระบบของเรา (ซึ่งเป็นทีมพัฒนาและแปลภาษาไทย) แก้เครดิตผู้พัฒนาเป็นของตนเอง และเมื่อเราติดต่อไปกลับไม่ได้รับการสนับสนุนและแก้ไขใด ๆ พร้อมกับจะฟ้องร้องเรากลับ

การเผยแพร่ของเรา
1. นำไปขายได้
2. นำไปเผยแพร่แจกจ่ายได้
3. ต้องการให้คงเครดิตผู้พัฒนา
4. เราไม่ต้องการลิขสิทธิ์ หรือเงินใด ๆ จากการนำระบบไปใช้ ขอเพียงเครดิตผู้พัฒนาเท่านั้น

ขอคำแนะนำ
1. เราจะสามารถใช้ สัญญา Creative Commons Thailand ได้หรือไม่
2. เราจะสามารถทำอย่างไรได้เพื่อให้ ผู้ใช้งานคงเครดิตผู้พัฒนา open source จากเรา

* ทั้งนี้เราเพิ่งรู้จัก Creative Commons Thailand ในวันที่ 17 มี.ค. 53 จึงอยากขอคำปรึกษาแนะนำ
ซึ่งขณะนี้เราอยู่ในขั้นเจรจากับ อ. และวิทยากรดังกล่าว เราต้องคำชี้แนะจากท่านโดยด่วนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเราถูกฟ้องร้องจาก เหตุการณ์ดังกล่าว

http://www.siamopencart.com/webboard/index.php/topic,234.msg1273.html#msg1273

http://www.siamopencart.com

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ศิริชัย รัตนะเควิล
Project Manger Siamopencart.com

PH

unread,
Mar 31, 2010, 2:27:40 AM3/31/10
to cctha...@googlegroups.com, sirichai rattanakhewin
GPL คล้ายกับ สัญญาอนุญาตของ CC แบบ BY-SA ที่ต่างคือ GPL บังคับให้
opensource ด้วย
กรณี content ตามที่ปรึกษา ควรใช้ CC แบบ BY หรือ BY-SA น่าจะเหมาะสมมากกว่า
เพราะ มีสัญญาภาษาไทย สามารถบังคับได้ตามกฎหมายไทย

ปัญหาการละเมิด ควรต้องรวบรวมหลักฐาน แจ้งความข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
หรือฟ้องคดีเองครับ


2010/3/30 Creative Commons Thailand <in...@cc.in.th>:

> --
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------
> change settings/unsubscribe Creative Commons Thailand group at:
> http://groups.google.com/group/ccthailand
>

> To unsubscribe from this group, send email to
> ccthailand+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words
> "REMOVE ME" as the subject.
>

Anon Sricharoenchai

unread,
Mar 31, 2010, 10:11:42 AM3/31/10
to cctha...@googlegroups.com, sirichai rattanakhewin
On 3/31/10, PH <phic...@gmail.com> wrote:
> GPL คล้ายกับ สัญญาอนุญาตของ CC แบบ BY-SA ที่ต่างคือ GPL บังคับให้
> opensource ด้วย
> กรณี content ตามที่ปรึกษา ควรใช้ CC แบบ BY หรือ BY-SA น่าจะเหมาะสมมากกว่า
> เพราะ มีสัญญาภาษาไทย สามารถบังคับได้ตามกฎหมายไทย

ถึงไม่มี สัญญาภาษาไทย ก็น่าจะบังคับได้ตาม กม. ไทย นะครับ.

ไม่อย่างนั้น software ต่างชาติ ที่มาขายในไทย ส่วนใหญ่ก็ไม่มี
สัญญาภาษาไทย, ก็บังคับเนื้อหาสัญญาอะไรไม่ได้เลยดิ.

>
> ปัญหาการละเมิด ควรต้องรวบรวมหลักฐาน แจ้งความข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
> หรือฟ้องคดีเองครับ
>

เห็น gnu บอกว่า ถ้าโอนลิขสิทธิ์ให้ gnu หรือ fsf, เค้าจะฟ้องคดีให้.

PH

unread,
Apr 2, 2010, 4:04:16 PM4/2/10
to cctha...@googlegroups.com, sirichai rattanakhewin
2010/3/31 Anon Sricharoenchai <anon...@gmail.com>:

> On 3/31/10, PH <phic...@gmail.com> wrote:
>> GPL คล้ายกับ สัญญาอนุญาตของ CC แบบ BY-SA ที่ต่างคือ GPL บังคับให้
>>  opensource ด้วย
>>  กรณี content ตามที่ปรึกษา  ควรใช้ CC แบบ BY หรือ BY-SA น่าจะเหมาะสมมากกว่า
>>  เพราะ มีสัญญาภาษาไทย สามารถบังคับได้ตามกฎหมายไทย
>
> ถึงไม่มี สัญญาภาษาไทย ก็น่าจะบังคับได้ตาม กม. ไทย นะครับ.
>
> ไม่อย่างนั้น software ต่างชาติ ที่มาขายในไทย ส่วนใหญ่ก็ไม่มี
> สัญญาภาษาไทย, ก็บังคับเนื้อหาสัญญาอะไรไม่ได้เลยดิ.

ใช่ครับ แต่ข้อสัญญาที่ขัดกับกฎหมายไทย ศาลไทยอาจไม่บังคับให้


>
>>
>>  ปัญหาการละเมิด ควรต้องรวบรวมหลักฐาน แจ้งความข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
>>  หรือฟ้องคดีเองครับ
>>
>
> เห็น gnu บอกว่า ถ้าโอนลิขสิทธิ์ให้ gnu หรือ fsf, เค้าจะฟ้องคดีให้.

ถ้าแน่ใจว่า gnu ฟ้องคดีให้ได้ตามที่ว่า ก็อาจลองดู
ถ้า gnu ฟ้องคดีให้จริง ช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วย นะครับ ;)

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages