TAG (PC World Thailand) is working on a campaign to discredit OpenOffice.org and OSS

49 views
Skip to first unread message

Samphan Raruenrom

unread,
May 26, 2010, 11:55:36 AM5/26/10
to Creative Commons Thailand, BarCamp Thailand, Thai Netizen Network, Thai Opensource
เรื่อง: The Aspirers Group (TAG) กำลังดำเนินแคมเปญดิสเครดิต OpenOffice.org และ Open Source อย่างเป็นระบบ
PC World Thailandเรียน: ผู้เกี่ยวข้องกับ OpenOffice.org และ OSS
หมายเหตุ: ขออภัยที่ cross-post หลายๆ mailing-list แต่จำเป็นเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงเร่งด่วน

TAG เป็นสำนักพิมพ์ที่มีนิตยสารไอทีเช่น PC World Thailand, EWorld, PCToday, ComputerWorld, DNS และเป็น organizer จัดงาน ComWorld ปัญหาคือเมื่อสองสามเดือนก่อน community พบว่า TAG ได้เริ่มงานดิสเครดิต OpenOffice.org อย่างเป็นระบบ เริ่มจาก บก.บริหาร PC World Thailand ได้ติดต่อคุณพงษ์ศักดิ์ (Ice Solutions, อดีต บก.บริหาร Quick Linux) และผมให้ช่วยทำบทความในข้อ 2 ผมจึงได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เรื่อยมา และปรึกษาใน community ผ่านอีเมลอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไร จนกระทั่งการรุกของ TAG มีความชัดเจน หลังจากได้ปรึกษาคุณวิรัติและคุณภาคภูมิของซิป้า และคุณกริชของเนคเทค ผมจึงตัดสินใจว่าจำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ stakeholder ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้ง community และ องค์กร

เครื่องมือในการดิสเครดิตเท่าที่มีข้อมูล ประกอบด้วย :-

1) รีวิว 13 bugs บน YouTube channel ชื่อ OOTesting ซึ่งตั้งใจให้ Google พบเมื่อค้นคำว่า "OpenOffice Thai Problem"

เมื่อ Osdev ค้นพบแล้วเขียนตอบ ทั้ง 13 คลิปและ channel ก็ถูกลบไปทันที เนื่องจากหมดประโยชน์ในวัตถุประสงค์ของการดิสเครดิต แต่ผมได้ save หน้านั้นเก็บไว้ก่อนลบ ดังไฟล์แนบ และผมยังมีไฟล์ AVI ต้นฉบับของ คลิปเกือบทั้งหมด ซึ่งได้มาจาก บก.บริหารของ PC World Thailand เพราะเขาต้องการให้ผมช่วยเขียนบทความในข้อ 2

2) บทความ cover story "เสี่ยงได้ ลองได้ แต่ไม่คุ้มเสีย 21 BUGS บาดใจคนใช้ OpenOffice" PC World Thailand, พ.ค. 2010

บทความ cover story ยาว 18 หน้านี้พัฒนามาจากคลิปในข้อ 1 โดย บก.บริหารของ PC World Thailand ได้ให้ต้นฉบับของคลิปในข้อ 1 มาให้ Osdev เขียนคำตอบ ซึ่ง Osdev ก็เขียนส่งไปโดยอธิบายว่าเกือบทั้งหมดเกิดจากคนทำคลิปใช้ OpenOffice.org ไม่เป็น นอกจากนี้ยังนำ bug report ใน OpenOffice.org Issue Tracker มาเขียนให้เหมือนกับกำลังใช้งานแบบนั้นจริงๆ ทั้งที่ไม่มีใครทำตามขั้นตอนซับซ้อนแบบนั้นแน่ๆ

ผมเสนอเขาว่าข้อที่ไม่ใช้ปัญหาจริงๆ ควรจะตัดออก และผมจะทำบทความนี้ให้ใหม่ใน 2 วัน โดยจะเลือกปัญหาที่ user ของลูกค้าที่ Osdev ได้ support มาเป็นหมื่น user มาเขียนแทน ซึ่งจะมีประโยชน์กับคนอ่านมากกว่า เขาตกลงแต่ยืนยันว่าต้องเอาปัญหาจากคลิปนั้นมาด้วย ตัดออกไม่ได้เด็ดขาด ต่อรองเป็นเวลาหลายวันก็ยืนยันเช่นเดิม ผมจึงปฏิเสธที่จะร่วมงานด้วย เพราะแปลกมากที่ cover story แทนที่จะเป็น feature review กลับเป็น bug review ซึ่งเมื่อ Google ดูก็ไม่พบว่าเคยมีบทความ bug review ซอฟต์แวร์ใดมาก่อนในโลก เพราะคนทีอ่านจนจบก็จะไม่ได้ประโยชนใดๆ เลย
ดูสรุป 21 bugs ได้ในตารางตอนท้ายของเมล ส่วนบทความเต็มๆ มีที่ http://www.scribd.com/doc/31850496/21-heart-breaking-OpenOffice-bugs-review-May-2010-cover-story-PC-World-Thailand

3) บทความลักษณะเดียวกันในนิตยสารอื่นในเครือ TAGpress release

ผมทราบข้อมูลว่าจะมีบทความลักษณะเดียวกันในนิตยสาร PCToday ต่อจากนั้นไม่ทราบว่าจะมีในเล่มอื่น หรือจะมีการทำแบบนี้กับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอื่นอีกหรือไม่

4) Press Release "PC World เตือนผู้ใช้ OpenOffice ระวังข้อผิดพลาดจากโปรแกรมในช่วงเร่งฟื้นฟูกิจการ"

TAG ได้ออก press release นี้โดยใช้ชื่อ "PCWorld" ที่หัวกระดาษ คือในนามนิตยสาร PCWorld ไม่ใช่นิตยสาร PC World Thailand ข้อความเนื่อหาอยู่ในตอนท้ายของเมลนี้

4) Social Network

นอกจากใช้วารสารในเครือ TAG แล้ว จะมีช่องทางถาวรในการดิสเครดิตผ่าน social network ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็น Facebook และ/หรือ Twitter

ผลของแคมเปญ

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากปล่อยให้แคมเปญนี้ดำเนินต่อไป:-

 1. เนื่องจากเผยแพร่ในนิตยสารที่ใช้หัวต่างประเทศ และมีการส่ง press release นี้ออกไปเป็นจำนวนมาก (คาดว่าอย่างน้อยหลักหมื่น) อาจจะทำให้องค์กรที่เริ่มคิดจะใช้ OpenOffice.org ยกเลิกความคิด และองค์กรที่ยังไม่คิดอาจจะหลีกเลี่ยงแนวคิดที่จะเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org ทันทีที่รู้จัก
 2. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะถูกกลับมามองด้วยความสงสัย หลังจากที่ได้รับความเชื่อมั่นในต่างประเทศมานาน และเริ่มได้รับความเชื่อมั่นในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะหลัง
 3. องค์กรที่เปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org แล้วอาจมีผู้ใช้หรือผู้บริหารตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องในการตัดสินใจ
 4. องค์กรที่กำลังเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org อาจถูกต่อต้านจากผู้ใช้หรือผู้บริหารโดยอ้างอิงข้อมูลเหล่านี้

แนวทางแก้ไข

 1. NECTEC และ SIPA ร่วมกับองค์กรฝั่งผู้ใช้ ร่วมจัดแถลงข่าวเพื่อ
  1. แสดงควาวมั่นใจใน OpenOffice.org และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สว่าสามารถ ใช้ในองค์กรได้
  2. อาจจะแสดงความไม่เห็นด้วยในการดำเนินการของแคมเปญนี้
  3. อาจจะ commit ความร่วมมือในการแก้ไข 7 bug ที่เป็นจริงในบทความนี้ ซึ่งมาจากรายงาน bug ของ Osdev
 2. ถือโอกาสจัดสัมมนาผู้ใช้ OpenOffice.org ครั้งแรกในประเทศไทย โดยอาศัยความสนใจในแคมเปญนี้
 3. องค์กรที่เกี่ยวข้องอาจแบน TAG จากโอกาสเข้ามารับงานขององค์กร รวมทั้งไม่สนับสนุนหนังสือในเครือ
 4. Osdev จะเขียนบทความแก้ไขเรื่องนี้ลงในนิตยสาร OpenSource2Day
 5. ถ้าเป็นไปได้ ให้ TAG ลงบทความแก้ไขเรื่องนี้ในนิตยสารของตน


PC World
ข่าวประชาสัมพันธ์
PC World เตือนผู้ใช้ OpenOffice
ระวังข้อผิดพลาดจากโปรแกรมในช่วงเร่งฟื้นฟูกิจการ

 • มี Bug อันตรายใน OpenOffice อย่างน้อย 3 รายการทีอาจทำให้ข้อมูลทางธุรกิจผิดพลาด/สูญหาย
 • การเร่งฟื้นฟูกิจการหลังวิกฤติประเทศไทย ทำให้การมองปัจจัยด้านคุณภาพของโปรแกรมต่ำกว่าปัจจัยด้านต้นทุนจนเกินควร
 • หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรมมากกว่า การเพิมปริมาณผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว

24 พ.ค. 2553 - PC World Thailand เผยผลการทดสอบ OpenOffice 3.2 ยังพบมี Bug อันตรายทีอาจทำให้ผู้ใช้งานและองค์กรได้รับความเสียหายจากกรณีข้อมูลสูญหาย หรือถูกเปลียนแปลงโดยไม่รู้ตัวโดยผลจากความผิดพลาดของโปรแกรมดังกล่าวทำให้ ผู้ใช้งานต้องใช้เวลาในการทำงานอย่างรอบคอบมากขึ้น และอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากองค์กรทีใช้งาน OpenOffice โดยเฉพาะภาครัฐฯ ทีได้รับการผลักดันให้ใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน

การทดสอบดังกล่าวอยู่ในรายงาน BUG’s Lab Report จัดทำโดยนิตยสาร PC World Thailand และตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับเดือนพฤษภาคม 2553 โดยมี วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม OpenOffice ในช่วงเปลียนผ่านจากเวอร์ชัน 2 ไปเป็นเวอร์ชัน 3 ว่ายังคงอยู่หรือได้รับการแก้ไขแล้วอย่างไร
 
ทั้งนี้การที่ PC World Thailand ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก OpenOffice เป็นซอฟต์แวร์ที่ผ้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี และมีหน่วยงานภาครัฐอย่าง SIPA และกระทรวง ICT ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย และต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผ้ใช้งานเข้าใจว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนในการนำไป ใช้และมองข้ามปัจจัยด้านคุณภาพรวมไปถึงโอกาสผิดพลาดทีจะเกิดขึ้นในภายหลัง

ผลการทดสอบโดย PC World Thailand แสดงให้เห็นว่า OpenOffice ที่ได้รับการพัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน 3 แล้วยังมีข้อผิดพลาดทีก่อให้เกิดอันตรายต่อข้อมูลในเอกสารจนไม่สามารถตอบ สนองงานสำคัญๆทางธุรกิจได้มากพอ และยังพบว่าข้อผิดพลาดในโปรแกรมอีกกว่า 10 รายการเกิดจากการออกแบบทีมองข้ามธรรมชาติผู้ใช้งานมากเกินไป จนทำให้เกิด Human Error

"จากการทดสอบข้อผิดพลาดในการใช้งานโปรแกรมรวม 21 รายการ เราพบว่ามีการแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วเพียง 2-3 รายการ แต่ก็ช้าเกินไป เช่นการแสดงผลไฟล์เอกสารที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Word 2003 เป็นต้นในขณะที่การแสดงผลภาษาไทยยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรเข้ามาแก้ไข อย่างเอาจริงเอาจัง ไม่เช่นนันหากผู้ใช้งานไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานมากพอ สุดท้ายก็จะเลิกใช้งานและทำให้การลงทุนจัดอบรมทีผ่านมากลายเป็นเรื่องสูญ เปล่า" นายเจษฎา แสนอุดมโชค บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสาร PC World Thailand ให้ความเห็น

"นอกจากนี้ ในช่วงที่องค์กรในประเทศไทย ต้องเร่งฟื้นฟูกิจการให้เติบโตอย่างรวดเร็วทีสุด การพิจารณาทีต้นทุนซอฟต์แวร์มากเกินไป อาจทำให้องค์กรมองข้ามข้อผิดพลาดในการทำงานสำคัญๆทีเกิดขึนจาก Bugของโปรแกรม รวมถึงพลาดโอกาสทางธุรกิจอันเนื่องมาจากประเมินเวลาให้การทำงานน้อยเกินไป และต้องเผื่อเวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องมากกว่าเก่า” นายเจษฎา

กล่าวอย่างไรก็ตามนอกจากการตรวจสอบปัญหาแล้วการทำ BUG’s Lab Report ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐกลับมาใส่ใจในการแก้ไขข้อผิดพลาดภาย ในโปรแกรม มากกว่าการจัดอบรมเพื่อเพิ่มผู้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวอีกด้วยเนื่องจาก ที่ผ่านมา รัฐบาลเคยจัดประชุมผู้เชียวชาญด้านซอฟต์แวร์ OpenSource เพื่อสรุปข้อผิดพลาดใน OpenOffice ที่ควรแก้ไขแต่กลับไม่มีโครงการใดเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมหลังจาก การจัดระดมความเห็นดังกล่าว

ติดต่อสอบถามข้อม้ลเพิมเติมได้ที่ : คุณจิราภรณ์ กิตติจันทร์ขจร
โทร. 02- 440-0330 ต่อ 800
Fax. 02- 440 0337
e-mail : jira...@aspirers.comปัญหาใน 21 BUGS บาดใจคนใช้ OpenOffice

ข้อกล่าวหาใน บทความ
ข้อเท็จจริง ของ OpenOffice.org
ปัญหาทางซอฟต์แวร์
1 เปิดไฟล์ช้า และช้าได้อีก ช้าเฉพาะกรณีเปิดไฟล์ใหญ๋ (e.g. 1M) แต่มี RAM น้อย (e.g. 256M) เพราะ RAM จะไม่พอ ต้องใช้ paging
กรณีต้วอย่างที่ว่าช้าเช่น 39 วินาที เมื่อทดสอบดูพบว่าใช้เวลาจริง 4 วินาทีในฮาร์ดแวร์ที่ด้อยกว่าในบทความ
2 ข้อมูลสยองขวัญ แพร่พันธุ์ไม่บอกกล่าว เป็นลักษณะการใช้งานที่สร้างเทียมขึ้นมา ไม่มีผู้ใช้แบบนี้ตามปกติ
3 Copy โกลาหล เกมคนเก่งทำงานไว เป็นลักษณะการใช้งานที่สร้างเทียมขึ้นมา ไม่มีผู้ใช้แบบนี้ตามปกติ
4 ไฟล์ข้ามค่าย เปิดได้ แต่... MS Office คนละเวอร์ชันก็เพี้ยนเช่นเดียวกัน ปัญหาคือฟอร์แมต MS Office ไม่ใช่มาตรฐานเปิด ไม่ควรใช้เก็บเอกสารองค์กร
5 find and replace เรื่องง่ายๆ ที่ยุ่งยาก เป็นลักษณะการใช้งานที่สร้างเทียมขึ้นมา ไม่มีผู้ใช้แบบนี้ตามปกติ
6 การพริ้นต์ Handouts ที่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่าง ผู้เขียนตั้งใจใช้งานให้เกิดความผิดพลาด ความจริงแล้ว ทำได้
7 หมุนภาพใน writer ฟังก์ชันของลูกชัง ผู้เขียนใช้ผิดวิธี ควรทำใน Draw ซึ่งใช้ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ
ปัญหาระหว่างใช้งาน
8 มีกี่ ศูนย์ ก็สูญหายใน Writer ผู้เขียนไม่ศึกษาวิธีใช้ ความจริง Writer มีพฤติกรรมเดียวกับ Calc ซึ่งถูกต้องแล้ว
9 ปัญหา 8 ปี ของ Autofilter เป็นลักษณะการใช้งานที่สร้างเทียมขึ้นมาจากรายงานใน OpenOffice.org issue tracker ซึ่งปิด issue ไป 8 ปีแล้วเพราะรายงานผิดโดยผู้พัฒนาตอบว่าออกแบบมาเช่นนั้นเอง
10 Copy โกลาหล ภาค 2 ผู้เขียนตั้งใจใช้งานให้เกิดความผิดพลาด ความจริงแล้ว ทำได้
11 สะกดภาษาไทยไม่เป็น? จริง ผู้เขียนนำมาจากรายงาน bug ของ Osdev
12 Macro และ VBA ใน calc ยังเด็กๆ OpenOffice.org Basic มีฟีเจอร์พอๆ กับ VBA เพียงแต่มี API ที่แตกต่าง สามารถแปลงได้โดยผู้ที่ได้รับการอบรม
ปัญหาในการแสดงผล
13 ลำดับตารางจากไฟล์ .doc ข่าวดีชิ้นแรก แก้ไปแล้ว
14 Copy เว็ปไซต์ ได้เรื่องแต่ไม่ได้ภาพ เป็นปัญหาเฉพาะ IE ไม่เป็นกับ browser อื่น
15 Date format เอกเทศ ไม่ข้ามค่าย จริง ผู้เขียนนำมาจากรายงาน bug ของ Osdev
16 Writer เปิดเอกสารจาก word 2003 แล้วฟอนต์ภาษาไทยผิดพลาด จริง ผู้เขียนนำมาจากรายงาน bug ของ Osdev
17 autocomplate ทำตัวอักษรไทยซ้อนกัน จริง ผู้เขียนนำมาจากรายงาน bug ของ Osdev
18 เส้นใต้หนาๆในภาษาไทย จริง ผู้เขียนนำมาจากรายงาน bug ของ Osdev
19 ข้อความไทยซ้อนทับกันใน calc จริง ผู้เขียนนำมาจากรายงาน bug ของ Osdev แต่ user แก้ไขได้
20 พิมพ์เลขไทยใน Writer กลายเป็น ฟอนต์ต่างดาว ไม่สามารถ reproduce ได้
21 Export เอกสาร form เป็น PDF แล้วภาษาไทยไม่แสดงผล จริง ผู้เขียนนำมาจากรายงาน bug ของ NECTEC

ข้อสังเกต:-

 1. เป็นบทความ bug review ฉบับแรกในโลก
 2. ภาษาประชดประชันที่ใช้นั้นผิดปกติมากสำหรับ technical writer ในนิตยสารสำหรับ IT professional
 3. ผู้เขียนไม่ศึกษาการใช้งานหรือถามในฟอรัมที่ใดเลย ซึ่งผิดวิสัย technical writer คำตอบในแต่ละปัญหามาจากที่ Osdev เขียนไปให้
 4. ก่อนจะเป็นบทความ เขาทำเป็นคลิป screencast บันทึกเสียงบรรยายคุณภาพระดับมืออาชีพนำขึ้น YouTube ก่อนจะลบทิ้งทันทีที่ Osdev เขียนตอบ ข้อสังเกตคือนำขึ้น YouTube เพื่ออะไร จะมีประโยชน์กับใครใน เมื่อคลิปแสดงวิธีทำให้เกิดปัญหา ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา คลิปเกือบทั้งหมดผมมีต้นฉบับเป็น AVI ในกรณีที่ท่านไหนอยากดู
 5. ปัญหาส่วนใหญ่มาจากการค้นหา bug report แล้วสร้างวิธีการใช้งานตามนั้นให้เหมือนกับว่าเป็นการใช้งานของผู้ใช้จริงๆ
 6. ปัญหาทั้งหมด Osdev ได้เขียนตอบความเข้าใจผิดของผู้เขียนไปหมดแล้ว แต่ผู้เขียนเพียงนำคำตอบของ Osdev ไปเขียนปัญหาให้แนบเนียนขึ้นเท่านั้น
 7. ปัญหาอีกส่วนหนึ่งมาจาก bug report ที่ Osdev เสนอ SIPA และ NECTEC เพื่อขอสนับสนุนทุนในการพัฒนาแก้ไข


ต้นฉบับร่างของบทความนั้น

ผมได้รับต้นฉบับร่างของบทความนั้นในตอนที่ TAG ต้องการให้ Osdev ช่วยเขียนคำตอบของปัญหาทั้งหมด โดยอ้างว่ามาจากการรีวิวของผู้ใช้ในองค์กรแห่งหนึ่ง ซึ่งผมก็ให้ทีมงานเขียนวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดกลับไปให้ เมื่อทราบคำตอบว่าเกิดจากผู้เขียนไม่ได้เรียนรู้การใช้งาน OpenOffice.org มาเลย ปัญหาส่วนใหญ่จึงไม่น่าจะนำมาตีพิมพ์ได้อีก แต่เขากลับนำคำตอบไปทำให้บทความรัดกุมขึ้นเท่านั้น

21 Bug ใน OpenOffice 3.2

เครื่อง ที่ใช้ทำการทดสอบ
Toshiba L310 Intel Pentium Duo Core 1.86 GHz, 3GB DDR2
โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ
OpenOffice 3.2, Office 2010

โปรแกรม OpenOffice เป็นโปรแกรมจัดการงานเอกสารที่มีความสามารถเทียบเท่าโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อผิดพลาดบางประการหรือที่เรียกกันว่า Bug เมื่อมีการใช้งานเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมจัดการเอกสารทั้ง 2 โปรแกรม
ในการทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบจากรายงานความผิดพลาดที่มีการแจ้งเข้ามา ว่าปัญหาที่แจ้งมานั้นได้รับการปรับปรุงไปบ้างหรือไม่

1.    ความเร็วในการเปิดไฟล์

ความรุนแรง : ปานกลาง
ปัญหาการเปิดไฟล์ล่าช้าของโปรแกรม OpenOffice ยังคงเป็นปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบัน จากการตรวจสอบข้อมูลที่มีการแจ้งมานั้นพบว่า โปรแกรม OpenOffice เมื่อมีการเปิดไฟล์เอกสารเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรม OpenOffice และ MS Office โดยใช้ไฟล์เอกสารชุดเดียวกัน OpenOffice จะใช้เวลานานกว่าการเปิดด้วย MS Office
จากการทดสอบด้วยไฟล์เอกสารที่มีส่วนประกอบของข้อความและรูปภาพบางส่วน โดยใช้โปรแกรม Writer และ Word 2010 และไฟล์เอกสารทางบัญชีที่มีการใส่สูตรคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Calc และ Excel 2010 พบว่า โปรแกรมในชุด OpenOffice จะใช้เวลาในการเปิดที่นานกว่า ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่สร้างจากตัวโปรแกรมเอง แล้วค่อย Convert ไปเป็นไฟล์ในตระกูล MS Office หรือการเปิดจากไฟล์ต้นฉบับ .odt ก็ตาม
นอกจากนี้ถ้าเอกสารข้อมูลมีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด โปรแกรม OpenOffice โปรแกรมในชุด OpenOffice ก็จะยิ่งใช้เวลานานขึ้นตามไปด้วย
การแก้ไข : ยังไม่ได้รับการแก้ไข

2.    ความเข้ากันได้กับไฟล์เอกสารเดิม

ความรุนแรง : สูง
ปกติแล้วในองค์กรต่างๆ ต่างก็คุ้นเคยกันการใช้โปรแกรม MS Office และมีไฟล์เอกสารที่เป็นฟอร์แมตของ MS Office อยู่ ปัญหาความข้ากันได้กับไฟล์เอกสารเดิมจะเกิดเมื่อมีการใช้ชุดโปรแกรม OpenOffice ทำการเปิดไฟล์เอกสารเก่า แม้ว่า OpenOffice จะสร้างมาให้สามารถเปิดไฟล์ได้ทุกฟอร์แมต แต่ปัญหาที่สำคัญก็คือ OpenOffice จะไม่ดึงเอารูปแบบการจัดหน้าของเอกสารนั้นตามมาด้วย
ดังนั้นเมื่อเปิดเอกสาร MS Office ด้วย OpenOffice รูปแบบการจัดหน้าต่างๆ จะผิดเพี้ยนไปจากเดิม ต้องมาจัดเรียงใหม่ ซึ่งถ้าเป็นเอกสารที่ต้องแลกเปลี่ยนกับลูกค้าจะเกิดความผิดพลาดของข้อมูลสูง มาก
จากการทดสอบพบว่า เมื่อเปิดเอกสาร MS Office ด้วย OpenOffice รูปแบบการจัดหน้าจะแตกต่างจากเดิมค่อนข้างมาก จนต้องมีการจัดเรียงใหม่ หรือสร้างเอกสารใหม่จากชุดโปรแกรม OpenOffice แต่ถ้าเป็นการเปิดไฟล์ OpenOffice ด้วย MS Office รูปแบบต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้จะไม่หายไป แต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรบ้างเล็กน้อย
การแก้ไข : เป็นการแก้ไขชั่วคราวโดยการสร้างเอกสารใหม่ด้วย OpenOffice หรือบันทึกไฟล์เป็นรูปแบบ PDF แต่การบันทึกรูปแบบนี้ไม่สามารถแก้ไขได้

3.    ความยุ่งยากในการ Copy

ความรุนแรง : สูง
    ในการทำงานเอกสารทั่วไปจะมีการทำงานข้ามโปรแกรมกันเป็นเรื่องปกติ เช่น เอากราฟในโปรแกรม Spreadsheet หรือ Copy ข้อความจากไฟล์เอกสารมาใส่ในงาน Presentation ซึ่งปัญหาของ OpenOffice ทั้งเวอร์ชัน 3.1 และ 3.2 ก็คือ ถ้าเป็นการ Copy กราฟจาก Calc จะไม่สามารถ Copy จะไม่สามารถ Copy กราฟไปวางใน Impress ทันทีที่สร้างเสร็จได้ หากจะทำต้องเลือกไปที่ Object อย่างอื่นก่อน แล้วจึงสามารถทำได้ แต่กราฟที่ Copy จะมีสัดส่วนที่แปลกไป
    อีกกรณีหนึ่งคือ การ Copy ข้อความจาก Writer ไปยัง Impress โปรแกรมจะมองเห็นข้อความที่ Copy ไปเป็นรูปแบบของภาพ ซึ่งต้องใช้วิธีการแบบพิเศษคือ Paste Special แล้วเลือกเป็น Unformatted Text จึงจะนำไปใช้งานต่อไป แต่ก็ไม่สามารถรูปแบบนี้กับ Calc หรือโปรแกรมอื่นได้ ซึ่งมีความยุ่งยากพอสมควร
การแก้ไข : ยังไม่มีการแก้ไขที่สมบูรณ์ในเวอร์ชัน 3.2

4.    ไม่สามารถใส่ตัวเลข 0 ใน Table ของ Writer ได้

ความรุนแรง : สูง
    ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสร้าง Table ใน Writer โปรแกรมจะไม่ยอมรับการใส่ตัวเลข 0 หน้าตัวเลขอื่นๆ เมื่อมีการใส่ตัวเลข 0 เข้าไป โปรแกรม Writer จะตัดตัวเลข 0 ข้างหน้าออกทั้งหมด แต่ถ้าเป็นไฟล์ที่สร้างจาก Word 2010แล้วเอามาเปิดใน Writer จะมีตัวเลขติดมาให้ แต่ถ้ามีการเพิ่มข้อมูลใหม่ ตัวเลข 0 ที่อยู่หน้าของข้อมูลใหม่ก็จะหายไป
    ในการทดสอบ แม้ว่าจะใช้เวอร์ชัน 3.2 ปัญหานี้ก็ยังไม่หายไป หากต้องการใช้งานต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยใส่ตัวอักขระพิเศษลงไป จาก 0001234 เป็น 000-1234 หรือ 00-01234 จึงจะใช้งานเลข 0 นำหน้าใน Table ของ Writer ได้
การแก้ไข : ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิม

5.    ไม่สามารถ Copy ตารางจาก Writer ข้ามโปรแกรมได้

ความรุนแรง : ปานกลาง
    ปกติแล้วชุดโปรแกรมออฟฟิศจะสามารถทำงานข้ามเอกสารกันได้ ซึ่งโปรแกรม OpenOffice 3.2 ก็สามารถทำได้ แต่ปัญหาหนึ่งที่เจอเมื่อมีการทำงานข้ามโปรแกรมก็คือ ตัวโปรแกรมไม่สามารถดึงเอารูปแบบการตั้งค่าของตารางที่สร้างใน Writer ตามไปใช้ในโปรแกรมอย่าง Calc หรือ Impress ได้ แม้แต่การ Copy ไปใช้ใน Office 2010 รูปแบบการตั้งค่าที่สร้างไว้ใน Writer ก็ไม่สามารถดึงเอาไปใช้ได้ ต้องมาตั้งค่ากันใหม่ แต่ถ้าดึงข้อมูลจาก Word 2010 มาเปิดในโปรแกรม OpenOffice 3.2 ได้ แต่ก็ไม่สมบูรณ์นัก แต่ข้อมูลภายในยังอยู่ครบถ้วนไม่หายไป สาเหตุอาจจะมาจาก OpenOffice ยังไม่มีการรองรับคำสั่งการตั้งค่าที่ละเอียดและซับซ้อนเท่ากัน MS Office
การแก้ไข : สร้างงานใหม่หรือตั้งค่ารูปแบบใหม่ และรอการพัฒนาในรุ่นถัดไป

6.    ไม่มีระบบตรวจสอบ Grammar และคำถูกผิด

ความรุนแรง : น้อย
น่าจะเป็นความเคยชินไปแล้วกับการเขียนภาษาอังกฤษแล้วโปรแกรม MS Office จะคอยตรวจสอบคำถูกผิดให้ รวมไปถึงการตรวจทานไวยากรณ์ที่ผิดด้วย ซึ่งในโปรแกรม OpenOffice จะมีปัญหา ในส่วนของการตรวจสอบไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเป็นคำศัพท์จะมีการตรวจสอบคำถูกผิดให้
ในการทดสอบโปรแกรมทั้ง Office 2007, Office 2010 และ OpenOffice 3.2 ด้วยการใช้คำศัทพ์และรูปแบบไวยากรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “พระสงค์สองท่านกำลังเดินมา” และ  I am two homewark. ในโปรแกรม Openoffice32, Office 2007 และ 2010 แจ้งว่ามีคำผิดในภาษาอังกฤษ หลังจากแก้คำผิดแล้ว โปรแกรม Office 2007 และ 2010 ยังแจ้งว่ามีไวยากรณ์ที่ผิดอยู่ แต่ OpenOffice ไม่มีการแจ้ง
ส่วนในภาษาไทยทั้งสามโปรแกรมไม่มีการแจ้งไวยากรณ์และคำที่ผิด เนื่องจากในภาษาไทยโปรแกรมทั้งสามตัวจะตรวจสอบเป็นคำ โดยไม่ดูความหมายถ้าคำนั้นเขียนถูกก็จะไม่แจ้งข้อผิดพรากเช่น พระสงค์ จะใช้แยกตรวจสอบระหว่างคำว่า “พระ” กับคำว่า “สงค์” ทั้งที่คำที่ถูกต้องควรเป็น “พระสงฆ์” และรูปไวยากรณ์ “สองท่าน” ซึ่งเป็นไวยากรณ์ที่ผิด ก็ไม่มีการเตือนเป็น “สองรูป”
การแก้ไข : รอการแก้ไขในรุ่นถัดไป

7.    ปัญหาการ Copy ระหว่างโปรแกรม

ความรุนแรง : ปานกลาง
ในหัวข้อก่อนหน้านี้เป็นปัญหาการ Copy ตารางจาก Writer ไปยังโปรแกรมอื่น ข้อนี้เป็นการ Copy ตารางจากโปรแกรมอื่นมาใส่ใน Writer โดยมีการทดสอบการ Copy ตารางจากโปรแกรม Calc มาใส่ใน Writer ซึ่งสามารถ Copy มาได้ในรูปแบบของ GDI Metafile ซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถใช้คำสั่ง Find ในการหาข้อมูลได้ ต้องสั่ง Paste Special ในรูปแบบอื่นจึงจะสามารถใช้การค้นหาข้อมูลได้ แต่รูปแบบการตั้งค่าจะเสียไป
ส่วนการทดสอบบนโปรแกรม Office 2010 โดยใช้ไฟล์ข้อมูลเดียวกัน สามารถ Copy ข้อมูลจาก Calc มาได้ โดยที่ฟอร์แมตไม่เสีย ใช้คำสั่ง Find ได้ แต่สูตรคำนวณจะไม่ติดมาด้วย
การแก้ไข : เปลี่ยนไปใช้การ Paste รูปแบบอื่น และรอการแก้ไขในรุ่นถัดไป

8.    ปัญหาการทำงาน Link ข้อมูลรายงานร่วมกัน

ความรุนแรง : สูง
การใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ โดยเฉพาะการทำรายงานของฝ่ายการเงินหรือบัญชี จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมโดยเฉพาะโปรแกรมใน กลุ่ม Spreadsheet และข้อมูลที่เชื่องโยงกันต้องสามารถ Update ได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่จากการทดสอบการเชื่องโยงข้อมูลของโปรแกรม Excel 2010 และ Calc พบว่าโปรแกรม Calc ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ แม้ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง Calc ด้วยกันเองก็ตาม ทำให้รูปแบบการทำงานต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง สร้างความลำบากในการทำงานค่อนข้างมาก
การแก้ไข : ต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยสิ้นเชิง และรอการแก้ไขในรุ่นถัดไป

9.    การ Copy ข้อมูลจากเว็บไซต์

ความรุนแรง : น้อยมาก
ในการทำงานส่วนหนึ่ง เราอาจจะต้องมีการ Copy ข้อมูลจากเว็บไซต์มาเพื่อใช้งาน ซึ่งปัญหาหนึ่งที่พบในการดทอสบ Coy หน้าเว็บลงมาในโปรแกรม Writer และ Word 2010 คือ โปรแกรม Writer จะ Copy ข้อมูลเฉพาะข้อความ ลิงค์ และรูปภาพที่เป็นนามสกุล jpg เท่านั้น และรูปแบบก็จะเปลี่ยนไป
ส่วนของ Word 2010 การ Copy ข้อมูลจากเว็บจะทำได้ดีกว่า สามารถรองรับข้อมูลในฟอร์แมตต่างๆ ได้ยกเว้นในส่วนที่เป็น Flash และคงรูปแบบของหน้าตาไว้ให้เหมือนหน้าเว็บมากที่สุด
การแก้ไข : อาจจะใช้การบันทึกในรูปแบบรูปภาพ แต่จะเสียส่วนที่เป็น Link ไป

10.    ปัญหาเจ็ดชั่วโคตร AutoFilter

ความรุนแรง : สูงมาก
ปัญหานี้เกิดขึ้นจากโปรแกรม Calc เมื่อมีการใส่ข้อมูลจำนวนมากลงในโปรแกรม Calc การจะตรวจสอบทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก จึงต้องมีการใช้คำสั่ง AutoFilter ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เพ่อทำการตรวจสอบหรือแก้ไข ซึ่งในด้านการตรวจสอบข้อมูลธรรมดาพบปัญหาเพียงการแสดงผลภาษาไทยในถูกต้อง
แต่เมื่อใช้ AutoFilter ร่วมกับการแก้ไขข้อมูล ปัญหาที่พบก็คือข้อมูลในส่วนที่อยู่ถัดไปจากข้อมูลที่มีการแก้ไข ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จะถูกแก้ไขทั้งหมด เช่น คุณมีข้อมูลราคารถยนต์ 100 แถว (Row) คุณต้องการแก้ไขข้อมูลแถวที่ 2, 15 และ 80 เมื่อมีการใช้ AutoFilter ข้อมูลตั้งแต่แถวที่ 2 ลงไปจนถึง 100 จะถูกเปลี่ยนทั้งหมด
ปัญหานี้จะไม่เกิดกับ Excel ทุกรุ่น การแก้ปัญหานี้ทาง OprnOffice.org รับรู้ และเจ้งว่าเป็นปัญหาทางเทคนิค แต่ไม่มีการแก้ไข
การแก้ไข : แก้ไขไม่ได้

11.     ไม่มีเครื่องมือการจัดการรูปภาพที่เหมาะสม

ความรุนแรง : ปานกลาง
    การใช้งานเอกสารส่วนใหญ่จะมีการใส่รูปภาพลงไปเพื่อให้งานที่ออกมาดูสวยงาน ซึ่งปกติเราสามารถจัดการกับรูปภาพได้ในงานเอกสารที่เป็น MS Word เลยโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการย่อ ขยาย บิดมุม และอื่นๆ ใน Writer ก็มีเครื่องมือในการจัดการรูปภาพมาให้ แต่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน เช่นการวางตำแหน่งรูป การใส่ Caption แต่หากต้องการตกแต่งรูปภาพจะต้องใช้โปรแกรมอื่นช่วยเช่น Draw หรือไม่ก็ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพทำงานให้เสร็จก่อน แล้วค่อยเอามาวางใน Writer อีกที
การแก้ไข : ใช้โปรแกรมเช่น Gimp ทำการแต่งรูปก่อน แล้วค่อยนำมาวางใน Writer อาจจะเวลามากกว่าเดิม

12.    ใช้งาน Macro ไม่ได้

ความรุนแรง : สูง
    การทำงานเอกสารด้วยโปรแกรม Spreadsheet ในทุกวันนี้จะมีการใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Macro กันเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการคำนวณค่าต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน เช่น แบบฟอร์มการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี ซึ่งการใช้ Macro ในแบบฟอร์มต่างๆ นั้นในโปรแกม Excel สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี หากมีปัญหาจะก็แจ้งปัญหาแล้วจุดที่มีปัญหาให้ทราบ และยังมีคำสั่ง debug มำหรับการเข้าไปแก้ใขในจุดที่มีปัญหาด้วย
    แต่ใน Calc แม้ว่าจะมีการการันตีจาก OpenOffice.org ว่ารองรับ Macro แล้ว แต่ก็เป็นการรองรับในส่วนของพื้นฐานเท่านั้น หากเป็น Macro ที่มีความซับซ้อนจะไม่สามารถทำงานได้ แม้จะมีการแจ้งความผิดพลาด แต่ก็ไม่มีคำสัง debug เพื่อให้เข้าไปแก้ไขข้อผิดพลาดได้
การแก้ไข : ยังแก้ไขไม่ได้

13.    ข้อมูลหายไม่รู้ตัว

ความรุนแรง  : สูงมาก
    ปกติแล้วฝ่ายบัญชีและการเงินจะเป็นฝ่ายที่มีการจัดการข้อมูลในโปรแกรม Spreadsheet มาก และข้อมูลแต่ละชิ้นก็มีข้อมูลอยู่จำนวนมาก ซึ่งการแก้ไขข้อมูลถ้าจะมานั่งไล่ทีละบรรทัดก็คงจะเสียเวลามาก ส่วนมากจะใช้คำสั่ง Find and Replace แทน ซึ่งการใช้งานในโปรแกรม Excel ทุกเวอร์ชันการแก้ไขข้อมูลก็จะเป็นไปโดยปกติ ไม่มีปัญหาอะไร แต่การทำงานในฝั่งของ Calc ใน OpenOffice 3.2 จะพบปัญหาร้ายแรงคือ ใช้เวลาในกาค้นหานานมาก และข้อมูลบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องหายไปโดยไม่รู้ตัว การหายไปของข้อมูลนี้ก็ยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร แต่ปัญหานี้มีให้พบอยู่ตลอด และการแก้ไขยังไม่สามารถทำได้
การแก้ไข : แก้ไขไม่ได้ ต้องรอการพัฒนาในรุ่นถัดไป

ในส่วนจากนี้ไปจะเป็นปัญหาใน OpenOffice เวอร์ชันอื่นๆ ซึ่งเราจะมาทำการตรวจสอบว่าปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไปหรือยังในโปรแกรม OpenOffice 3.2

14.     การแปลงข้อมูลวันที่จาก OpenOffice.org ไปยัง Microsoft Excel ที่รูปแบบเป็นพุทธศักราชจะผิดพลาด

การทดสอบจะใช้การ เปิด OpenOffice.org Calc แล้วพิมพ์วันที่เช่น 15/05/2010 จากนั้นคลิกขวาที่ Cell นั้น เลือก Format Cells... ในช่อง Category เลือก Date, Format เลือก 31 ธันวาคม 2542 และเลือก Language เลือก Tha แล้ว Save เลือก typeเป็นแบบ Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls) ปิดโปรแกรม Calc ทดลองเปิด ไฟล์ที่ Save ไว้ด้วย Microsoft Excel 2010
ผลการทดลองที่ได้พบว่าไฟล์มีความผิดพลาด ไม่สามารถแสดงผลวันที่ไดอย่างถูกต้อง จากข้อสังเกตพบว่า ตั้งแต่การทดสอบในช่วงการเปลี่ยน Format Cell ตัววันที่ภาษาไทยเองก็มีความผิดพลาดอยู่ก่อนแล้ว
การแก้ไข : ยังไม่ได้รับการแก้ไข หากจะใช้ต้องเปลี่ยนเป้รูปแบบข้อความ จึงจะใช้งานข้ามแฟลตฟอร์มได้

15.    Writer เปิดเอกสารจาก Word 2003 แล้วฟอนต์ภาษาไทยผิดพลาด

ในส่วนนี้เป็นทดสอบความผิดพลาดในการเปิดเอกสารจาก Word 2003 แล้วฟอนต์เพี้ยน ในการทดสอบเราได้ใช้โปรแกรม Office 2003 และ 2010 สร้างเอกสารขึ้นมา แล้วกำหนดฟอนต์ภาษไทยและอังกฤษให้เป็น Angsana New, Cordia New และ Kodchiang UPC ใช้ขนาด 14pt
ผลการทดสอบที่ได้ Writer ใน OpenOffice 3.2 สามารถแสดงผลฟอนต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องทั้งรูปแบบและขนาด
การแก้ไข : ได้รับการแก้ไขแล้ว

16.     AutoComplete ทำให้ตัวอักษรไทยบางตัวแสดงซ้อนกัน

ขั้นตอนซึ่งทำให้เกิดปัญหา
กรณีที่ 1
1.    เปิด OpenOffice.org Writer
2.    พิมพ์คำว่า มิถ ฟังก์ชัน AutoComplete จะ Show คำเต็ม
3.    กด Enter

กรณีที่ 2
1.    เปิด OpenOffice.org Writer
2.    คีย์ “ก”
3.    เปลี่ยน font style เป็นอะไรก็ได้เช่น Italic
4.    คีย์ สระอิ

ผลการทดสอบโดยโปรแกรม Writer บน OpenOffice 3.2 พบวาปัญหาตามขั้นตอนที่กล่าวมายังไม่ได้รับการแก้ไข แต่อย่างใด

การแก้ไข : พิมพ์โดนไม่พึ่ง AutoComplete หรือปิดคำสั่งนี้ไปเลย

17.     เส้นใต้ในภาษาไทยหนาเกินไป

มีการแจ้งข้อมูลว่าใน OpenOffice เมื่อมีการพิมพ์ข้อความและขีดเส้นใต้ พบว่ามีเส้นใต้ที่หนาเกินไปในฟอนต์ภาษาไทยเมื่อเทียบกับตัวอักษรที่ขนาดเท่า กันในฟอนต์ภาษาอังกฤษ
จากการทดสอบพบว่า การพิมพ์ทั้งฟอนต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในขนาดที่เท่ากัน แล้วขีดเส้นใต้ พบว่า เส้นใต้มีความหนาเท่ากันทั้งสองฟอนต์ ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นฟอนต์แบบใดก็ตาม
การแก้ไข : ได้รับการแก้ไข ให้เส้นใต้มีขนาดเท่ากัน

18.     บนเครื่องที่ระบบปฏิบัติการเป็น Vista การแสดงข้อความที่เป็นภาษาไทยบน Input Line ของ Calcจะซ้อนกัน

ปัญหาการพิมพ์ข้อความภาษาไทยใน Calc และแสดงผลบน Input Line ซ้อนกันนั้น เราได้ทดสอบการพิมพ์ข้อความภาษาไทยบน Calc ทั้ง Window 7 และ Vista
ผลการทดสอบพบว่า ยังมีข้อผิดพลาดในการแสดงผลข้อความภาษาไทยบน Input Line อยู่ ตัวอักษรยังซ้อนกันอยู่เช่นเดิม
การแก้ไข : รอการพัฒนาปรับปรุง

19.     ไม่มีรูปแบบ Label ของไทยให้เลือก

ปัญหาอีกหนึ่งข้อที่พบเจอบ่อยสำหรับผู้ที่ใช้แบบฟอร์ม Label อยู่เป้ฯประจำก็คือ ใน OpenOffice ไม่มีรูปแบบ Label ที่เป็นของไทย
จากการทดสอบเปิดไฟล์ในโปรแกรม OpenOffice 3.2 ด้วยคำสั่ง File > New > Labels และเข้าไปดูในแท็บ Label Format ยังไม่มีการเพิ่มรูปแบบ Label เข้าไป
การแก้ไข : ยังไม่มีการแก้ไขในเวอร์ชันนี้ ผู้ใช้ต้องใส่ค่าใหม่ใน Tab Format และเซฟ เก็บไว้ ดังนั้นจึงควรจะเพิ่มรูปแบบ label


--
_/|\_ Samphan Raruenrom.  Open Source Development Co., Ltd.
Tel: +66 2 2699889  Fax: +66 38 773128  Web: www.osdev.co.th
Twitter: @osdev  Facebook: www.facebook.com/osdev

-- 
@untsamphan fb.me/untsamphan - @osdev fb.me/osdev
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages