[29 พ.ค.] คนยุค 'เน็ตกับเพลงและหนัง: ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากโลกออนไลน์

6 views
Skip to first unread message

Arthit Suriyawongkul

unread,
May 23, 2011, 12:37:45 AM5/23/11
to Thai Netizen, ReadCamp, ccthailand
---------- Forwarded message ----------
From: narawan pathomvat <k...@readingroombkk.org>
Subject: Generation 'Net and the Transformation of Music and Film
Culture: Talk at The Reading Room: Sun. May 29, 3pm


คนยุค 'เน็ตกับเพลงและหนัง: ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจาก โลกออนไลน์
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (Filmsick), ไกรวุฒิ จุลพงศธร และ อธิป จิตตฤกษ์
ที่ The Reading Room สีลมซอย 19
วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2554 เวลา 15:00 น.


The Reading Room ร่วมกับ Thai Netizen เสนอ เสวนา
"คนยุค'เน็ตกับเพลงและหนัง: ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจาก โลกออนไลน์"
กับ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (Filmsick), ไกรวุฒิ จุลพงศธร และ อธิป
จิตตฤกษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2554 เวลา 15:00 น.

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่องานศิลปะ
ทั้งทางแนวคิด สุนทรียะ วัฒนธรรมการแสดง รวมทั้งการเสพ
ดังเช่นเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง หรือเทคโนโลยีด้านการขยายเสียง
ที่เคยเปลี่ยนแปลงวงการหนัง และเพลงอย่างมหาศาลมาแล้วในอดีต
เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต
ที่นำความเป็นไปได้แบบใหม่มาสู่ผู้คนและวงการนี้เช่นเดียวกัน
งานเสวนาครั้งนี้อยากจะชวนมาพูดคุยเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในวิถีชีวิตผู้คนยุคปัจจุบัน
อันได้แก่ หนังและ เพลง
ซึ่งเป็นการพยายามมองหรือทำความเข้าใจกิจกรรมในโลกออนไลน์หรือสังคมอินเทอร์เน็ตให้กว้างไปจากเดิม
และเฉพาะเจาะจงขึ้น

ในหลายครั้งที่ผ่านมา การพยายามทำความเข้าใจนี้
ได้ใช้การนำเอาคุณค่าหรือมุมมองแบบเก่ามารองรับหรือสวมทับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกออนไลน์
โดยยังไม่ได้ตั้งคำถามหรือพยายามทำความเข้าใจที่มาของคุณค่าที่นำมาสวมทับให้ดีก่อน
จนบางครั้งทำให้เกิดปัญหาต่อการทำความเข้าใจ
(เช่นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา)

เครือข่ายพลเมืองเน็ต และ สยามอินเทลลิเจนซ์
เชิญชวนผู้สนใจมาแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจความเป็นไปได้ที่ว่านี้
โดยหวังว่าผู้ฟังที่ได้มาฟังงานเสวนา
จะได้ตระหนักว่าเขากำลังอยู่ในโลกที่เปิดกว้าง
ที่อินเทอร์เน็ตนำความเป็นไปได้แบบใหม่มาสู่เขา
และเขาควรจะตระหนักในความเป็นไปได้ที่เขาควรจะมีสิทธิ์ได้รับนั้น
และความเป็นไปต่างๆ ในโลกออนไลน์สมัยนี้มีลักษณะเช่นใดแล้ว
รวมถึงทำความเข้าใจการต่อต้านและความตึงเครียดอันเกิดจากการพยายามต่ออายุแนวคิดและวิธีการแบบเก่า
อันยังมีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันนั้นต่อไป
ซึ่งอาจแฝงตัวการพยายามดำรงอยู่ต่อไปนี้ด้วยศัพท์แสงทางศีลธรรม
หรือกระทั่งใช้การแสดงออกด้วยคำพูดแบบคุณธรรมความดีงามเอาเลยก็ได้

สิ่งใดเกิดขึ้นใหม่ สิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป และจะนำไปสู่รูปแบบใด?
สิ่งใดที่เดินทางมาถึงบั้นปลายแล้ว และสิ่งใดกำลังจะพ้นยุคหมดสมัยไป

การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์เสวนาเรื่อง
"ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตทางศิลปะกับการเข้ามาของโลกออนไลน์"
โดยจะมีการเสวนาเรื่อง "มุขปาฐะ คัดลอก การพิมพ์ การโหลด:
เหลียวมองการเดินทางอันยาวนา นของกิจกรรมการอ่าน" กับ ภาณุ ตรัยเวช,
วันรัก สุวรรณวัฒนา, กิตติพล สรัคคานนท์ ในวันที่ 5 มิ.ย. 2554 15:00 น.
ที่ร้านหนังสือก็องดิด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรี่ส์เสวนา:
ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตทางศิลปะกับการเข้ามาของโลกออนไลน์:
http://thainetizen.org/node/2634

--
Narawan Pathomvat
The Reading Room
2 Silom Soi 19
Bangkok 10500
66(0)2.635.3674
66(0)89.666.7978
k...@readingroombkk.org
www.readingroombkk.org


--
ใช้เน็ตปลอดภัย อุ่นใจด้วย HTTPS Everywhere
http://thainetizen.org/https-everywhere

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages