สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาและประยุกต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส - OSSDA 2011 - 12 May 2011

16 views
Skip to first unread message

Arthit Suriyawongkul

unread,
Apr 12, 2011, 1:33:02 AM4/12/11
to ccthailand
---------- Forwarded message ----------
From: Samphan Raruenrom <sam...@osdev.co.th>
Date: 2011/4/10
Subject: สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาและประยุกต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
- OSSDA 2011 - 12 May 2011

http://tosf.org/component/content/article/11-event/35-ossda-2011.html

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาและประยุกต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

First Workshop on Open Source Software Development and Applications
OSSDA 2011

12 พฤษภาคม 2011

OSSDA 2011 เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการรวบรวมบุคลากรทางการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย นักพัฒนา และนักธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่สนใจแสดงความรู้ความสามารถ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนา
และการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปสรรคในการสร้างและดูแลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไอทีทั่วโลก
ประเภทของซอฟต์แวร์มีตั้งแต่ระดับผู้ใช้ทั่วไปและสำนักงานไปจนถึง ระดับ
บริษัท ห้างร้านและองค์กรซึ่งทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายและคลัสเตอร์
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อย
และขอความช่วยเหลือจากชุมชนทั่วโลกได้ ในประเทศไทยบริษัท มหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยหลายสถาบันได้พัฒนาโครงการโอเพนซอร์สที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก
ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อย
ในขณะที่มูลค่าตลาดของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอยู่ที่ประมาณ 25
เปอร์เซ็นต์ของอุตสาหกรรมไอทีทั้งหมด
ด้วยเหตุนี้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความสามารถที่ทัดเทียมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ

เมื่อไม่นานมานี้จำนวนโครงการโอเพนซอร์สได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะ
ที่บริษัทไอทีชั้นนำจำนวนมากอย่างเช่นออราเคิล
และไมโครซอฟท์ได้เริ่มนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ภายในองค์กร
จากสัญญาณการพัฒนาเหล่านี้ คำถามที่เกิดขึ้นคือ จะส่งเสริม
สร้างและสนับสนุน
ชุมชนของผู้ใช้และนักพัฒนาโครงการโอเพนซอร์สให้ยั่งยืนได้อย่างไร

หัวข้อที่น่าสนใจ

อุปสรรค การพัฒนาและการดูแลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
โมเดลความคุ้มค่าในการลงทุนของการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
การพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อใช้ในงานเฉพาะทาง เช่น ศูนย์ดูแลสุขภาพ
การศึกษา การขนส่ง เครื่องประดับ อาหาร การท่องเที่ยว และอื่นๆ
รายการโมเดลและการแบ่งประเภทซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
แนวทางในการปฏิบัติ และข้อควรปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
Best Practice ในการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เฟรมเวิร์ค วิธีการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการสนับสนุนชุมชนโอเพนซอร์ส
การสร้างชุมชนโอเพนซอร์สเพิ่อรวมชุมชนองค์กรต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว
รายงานและบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาและดูแลซอฟต์แวร์โอเพ นซอร์ส

รายละเอียด

http://www.jcsse.org/WorkshoponOpenSourceSoftware.html

--
_/|\_ Samphan Raruenrom.  Osdev - Open Source Development Co., Ltd.
สัมพันธ์ ระรื่นรมย์.  โอเอสเด็บ - บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด
tel: +66 2 269 9889  web: osdev.co.th
twitter: @osdev  facebook: facebook.com/osdev


--
ใช้เน็ตปลอดภัย อุ่นใจด้วย HTTPS Everywhere
http://thainetizen.org/https-everywhere

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages