Orzecznictwo na dzien 21.10.2015

11 views
Skip to first unread message

CBOSA-648

unread,
Oct 21, 2015, 2:05:54 AM10/21/15
to cbos...@googlegroups.com
II SAB/Wa 912/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Inne... Dostęp do informacji publicznej... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 3 par. 1 i 2 pkt 8, art. 149 par. 1, art. 161 par. 1 pkt 3, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z, Dz.U. 2014 nr 0 poz 782, art. 13 ust. 1, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity, 2014-06-16, Z
II SAB/Wa 630/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-14 (2)
Odrzucono skargę... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Przeanalizowano 83 stron wyników (42-82) znajdując 410 orzeczeń, w tym 2 nowych

CBOSA-648

unread,
Oct 21, 2015, 2:05:48 PM10/21/15
to cbos...@googlegroups.com
Odrzucono skargę... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658... Inne... Odrzucenie skargi... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270
art. 220 § 1 i 3

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
2012-03-14
Z
IV SA/Wr 508/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-07
*Odrzucono skargę... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego... Samorządowe Kolegium Odwoławcze... Odrzucenie skargi, Prawo pomocy... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 220 par. 3, art. 247, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
II SAB/Ol 43/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-10-06
Odrzucono skargę... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Komendant Policji... Odrzucenie skargi... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 52 par. 1 i 2, art. 58 par. 1 pkt 6, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
II SAB/Łd 144/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-06
Zobowiązano do podjęcia czynności... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Burmistrz Miasta... Dostęp do informacji publicznej... Dz.U. 2013 nr 0 poz 267, art. 37 par. 1, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity, 2013-02-27, Z, Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 3 par. 2 pkt 2, art. 52 par. 1, art. 149 par. 1, art. 200, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z, Dz.U. 2014 nr 0 poz 782, art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 2, art. 16 ust. 1, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity, 2014-06-16, Z, Dz.U. 2013 nr 0 poz 594, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity., 2013-05-23, Z
II SAB/Wa 1017/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-28 (4)
Przyznano ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz ...kwotę ...stanowiącą 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658... Minister Sprawiedliwości... Koszty sądowe... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270
art. 250

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
2012-03-14
Z
Dz.U. 2013 nr 0 poz 461
par. 2 ust. 3, par 18 ust. 1 pkt 1 lit. c
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - tekst jednolity
2013-04-16
Z
II SA/Wa 1248/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-25
Odrzucono skargę o wymierzenie grzywny -art.154 ustawy PoPPSA... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu... Wójt Gminy... Odrzucenie skargi... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270
art. 212 par, 1, art. 220 par 1 i par 3

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
2012-03-14
Z
II SAB/Wa 535/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-25 (3) (4)
Odrzucono skargę... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Wójt Gminy... Odrzucenie skargi... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 212 par 1, art. 220 par 1 i par 3, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
I OZ 794/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08
II SA/Wa 1515/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24
Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego... Minister Spraw Wewnętrznych... Inne... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 258 par. 1 i 2 pkt 7, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
II SA/Wa 1554/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24
Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego... Minister Spraw Wewnętrznych... Inne... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 258 par. 1 i 2 pkt 7, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
II SAB/Wa 701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Komendant Policji... Umorzenie postępowania... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1 i par. 2, art. 232 par. 1 pkt 1, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
I OPP 120/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24
Odrzucono skargę na przewlekłość postępowania... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658... Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego... Przewlekłość postępowania... Dz.U. 2004 nr 179 poz 1843
art. 5 i 8
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
2004-06-17
Z

Dz.U. 2012 nr 0 poz 270
art. 178, art. 197 § 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
2012-03-14
Z
I OPP 126/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24
Oddalono skargę na przewlekłość postępowania... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658... Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego... Przewlekłość postępowania... Dz.U. 2004 nr 179 poz 1843
art. 2, art. 12 ust. 1, art. 14
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
2004-06-17
Z
II SAB/Wa 781/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23 (2)
Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Wójt Gminy... Prawo pomocy... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 246, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
II SAB/Wa 792/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23 (2)
Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Wójt Gminy... Prawo pomocy... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, ART. 246, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
II SAB/Wa 793/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23 (2)
Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Wójt Gminy... Prawo pomocy... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 246, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
II SAB/Wa 794/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23
Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Wójt Gminy... Prawo pomocy... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 246, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
II SO/Wa 158/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-21
Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego... Inne... Inne... Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 258 par 1 i 2 pkt 7, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
I OSK 1968/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-10 (2)
Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w...... 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, 658... Prezydent Miasta... Odrzucenie skargi... Dz.U. 2014 nr 0 poz 782, art. 13 ust. 1, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity, 2014-06-16, Z, Dz.U. 2012 nr 0 poz 270, art. 185 § 1 w zw. z art. 182, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity., 2012-03-14, Z
IV SAB/Po 28/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-09

Przeanalizowano 43 stron wyników (2-42) znajdując 410 orzeczeń, w tym 18 nowych

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages