Fwd: Toàn thể hình ảnh Hội Ngộ Cao Thắng 2017

11 views
Skip to first unread message

Duy Ngo

unread,
May 31, 2017, 2:07:08 AM5/31/17
to cts...@yahoogroups.com, caoth...@googlegroups.com

---------- Forwarded message ----------
From: Hoc Ngo <hoc...@gmail.com>
Date: 2017-05-30 22:21 GMT-07:00
Subject: Toàn thể hình ảnh Hội Ngộ Cao Thắng 2017
To: CaoThang San Jose <caothan...@googlegroups.com>, Tong Huynh Ai <huynh...@gmail.com>, Bùi Đường <duongb...@yahoo.com>, Minh Dao <minhc...@yahoo.com>, Dan Lam <danhu...@gmail.com>, thi...@sbcglobal.net, baydu...@yahoo.com.vn, doik...@yahoo.ca, Huynh Loan Pham <huynhp...@gmail.com>


Kính thưa quí thầy cô và anh chị em đồng môn Cao Thắng và thân hữu,

 

Tất cả hình ảnh do Học chụp trong 3 ngày hội ngộ Cao Thắng đã được upload đầy đủ như sau:

 

1. Album Tiền Hội Ngộ 2017 tại nhà Khôi Hương ngày 2017-05-27

 

https://www.flickr.com/photos/hocngo/albums/7215768247576239

hoặc:    https://flic.kr/s/aHskXJ1sDd 

 

 2. Album ngày Hội Ngộ chính tại nhà hàng Dynasty ngày 2017-05-28

 

Các links sau đây thay thế cho links cũ trong thư trước:

 

https://www.flickr.com/photos/hocngo/albums/72157681494890133

hoặc:    https://flic.kr/s/aHskWekeuz 

  

3. Album ngày Hậu Hội Ngộ tại nhà anh chị Long Mai ngày 2017-05-29

 

https://www.flickr.com/photos/hocngo/albums/72157682262270001

hoặc:    https://flic.kr/s/aHskXp9fMX

 

Ngoài ra còn video clips Học sẽ upload và thông báo vào cuối tuần này.

 

Xin chúc sức khỏe đến tất cả thầy cô và các bạn.

 

Học

 

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Cao-Thắng San Jose".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến CaoThangSanJose+unsubscribe@googlegroups.com.
Để đăng lên nhóm này, hãy gửi email đến CaoThangSanJose@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/CaoThangSanJose/CAEzMGC0V0-yvkx-pVJd1bFan2AyA9LdYeKvv5vnGDbQx7rDhtQ%40mail.gmail.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.

Hoc Ngo

unread,
May 31, 2017, 5:11:17 AM5/31/17
to CaoThang San Jose, Tong Huynh Ai, Bùi Đường, Minh Dao, Dan Lam, thi...@sbcglobal.net, baydu...@yahoo.com.vn, doik...@yahoo.ca, Huynh Loan Pham, cts...@yahoogroups.com, caoth...@googlegroups.com

Xin sửa lại link thứ 3 như sau:

  

3. Album ngày Hậu Hội Ngộ tại nhà anh chị Long Mai ngày 2017-05-29


Link cũ đã bị xóa, tất cả hình ảnh trong link cũ đã được sửa lại cho sáng hơn và được lưu trữ theo link mới.


Học


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages