Photo Tiệc Tân Niên 2018 của Nhóm Cao Thắng San Jose

25 views
Skip to first unread message

Duy Ngo

unread,
Jan 21, 2018, 9:09:25 PM1/21/18
to CaoThan...@googlegroups.com, cts...@yahoogroups.com, caoth...@googlegroups.com

Kính gởi Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu CT,

 

Kể từ đầu năm 2012, Nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose hằng năm tổ chức buổi tiệc Tân Niên để quý thân hữu CT có dịp gặp gỡ và hàn huyên tâm sự. Năm nay buổi tiệc Tân Niên được tổ chức tại Nhà Hàng Dynasty với sự có mặt của thầy cô Trịnh Xuân Đính và cô Lê Văn Mạnh. Buổi tiệc có trên dưới 30 người tham gia:

 

https://ngodinhduy.blogspot.com/2018/01/tiec-tan-nien-2018-cua-nhom-cao-thang.html

 

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, em xin kính chúc Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu cùng Quý Quyến Một Năm Mới An-Khang, Thịnh-Vượng, Trường Thọ và tràn đầy May Mắn.

 

Kính chào Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu,

 

Ngô Đình Duy 

Cao Cao

unread,
Jan 22, 2018, 10:37:42 AM1/22/18
to caothang75, CaoThang San Jose, cts...@yahoogroups.com
chuc mung nam moi

Cao 12T2

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "caothang75" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to caothang75+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to caoth...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/caothang75.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages