فراخوانهای علمی پژوهشی کشور

1–30 of 80
پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (http://www.callforpapers.ir) به منظور تسهیل دریافت اطلاعات و اخبار کنفرانسها، یک گروه خبری در گوگل ایجاد کرده است. اخبار پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور به صورت هفتگی به اعضای عضو این گروه ارسال می شود. بدین منظور کافیست عضو این گروه خبری شوید تا کلیه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور را در ایمیل خود دریافت نمایید.
 
برای مشاهده اخبار فراخوان مقاله برای کنفرانس ها، همایشها، و مجلات ژورنالهای علمی پژوهشی کشور می توانید به سایت فراخوانها به آدرس زیر مراجعه نمایید: