Промяна в настройката на групата

10 views
Skip to first unread message

Vanyo Georgiev

unread,
Mar 28, 2012, 9:36:14 AM3/28/12
to bul...@googlegroups.com
Здравейте,

Поради това, че членовете на имейл групата не проверяват от кой адрес е
пристигнало дадено писмо и просто отговарят с Replay, става така, че
всички членове на групата получават писма, които имат личен характер, не
са насочени към тях, а се е очаквало да са насочени само към изпращача.

Обърнах внимание на тази особеност
http://groups.google.com/group/bulnoso/browse_thread/thread/f7bf96e67f0e7ec7?hl=bg
но грешките продължават.

Затова реших да променя настройката на групата.

Сега вече ПРИ ОТГОВАРЯНЕ С REPLAY НА ПИСМО ДО АДРЕС
bul...@googlegroups.com ОТГОВОРА СЕ ПОЛУЧАВА САМО ОТ ИЗПРАЩАЧА.

Надявам се, че при такава настройка членовете на групата ще комуникират
по-лесно помежду си без да безпокоят излишно останалите. Сега обаче,
писма, които трябва да бъдат получени от всички, трябва специално да се
изпращат на адрес bul...@googlegroups.com


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages