Thông tin liên hệ BQT (2022)

24 views
Skip to first unread message

BQT An Bình City

unread,
Dec 21, 2022, 10:07:48 AM12/21/22
to BQT An Bình City
Nhiệm kỳ năm 2022:

Trưởng BQT:
Ông Chu Thanh Đàm - CH A8-0802
Email: bqt [@] anbinh.city
Điện thoại: 0989061068

Phó BQT:
Ông Bùi Hữu Nhàn - CH A5-0808
Điện thoại: 0912317896

Các trưởng nhóm của Tổ chuyên trách:

Tổ Tài chính Kế toán:
Ông Bùi Tuấn Anh - CH A1-0808
- Email: tckt [@] anbinh.city
- Điện thoại: 0978449386

Tổ Hành chính:
Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh - CH A7-1802
- Email: hc [@] anbinh.city
- Điện thoại: 0989055808

Tổ Kỹ thuật:
Ông Phạm Quốc Tuấn - CH A3-2902
- Email: kt [@] anbinh.city
- Điện thoại: 0915026266

Tổ An ninh - Vệ sinh
Ông Nguyễn Trọng Hiếu - CH A8-2208
- Email: anvs [@] anbinh.city
- Điện thoại: 0912649366

Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng có thể liên hệ qua:
- Email: bks [@] anbinh.city
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages