THÔNG BÁO - [ BUỔI MỞ THƯ CHÀO LÃI XUẤT TIỀN GỬI QUỸ BẢO TRÌ TÒA NHÀ CHUNG CƯ AN BINH]

14 views
Skip to first unread message

Dinh Viet Phuong

unread,
Dec 21, 2022, 8:03:09 PM12/21/22
to BQT An Bình City
z3978531522238_2737759f8fbef7ca590bfe2d1dbda77e.jpgBQT kính gửi Quý cư dân thư chào lãi suất tiết kiệm tiền gửi quỹ bảo trì.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages