Egy román írja: Elegem van Romániából!

13 views
Skip to first unread message

Kovács Csaba

unread,
Sep 19, 1998, 3:00:00 AM9/19/98
to h...@glue.umd.edu, hun...@glue.umd.edu
Az alábbi írást a kolozsvári Szabadság pénteki számából vettem
át.
Eredetiben, itt olvasható:
http://www.hhrf.org/szabadsag/8sep-18t.htm

A Pro Transilvania Alapítvány szerint — ha nem is nyíltan –sok
erdélyi román támogatja e térség autonómiáját

Nagy visszhangra lelt a helyi és az országos román napilapokban a
Pro Transilvania Alapítványnak a Monitorul de Cluj szerdai
számában közölt kiáltványa. A szervezet alapító tagjai „a tiszta
erdélyi szellemi értékek újjászületéséért" való mozgalom
elindítóinak vallják magukat.

A Monitorul de Cluj bevezetôje szerint a szám szerint húsz
alapító tagnak meggyôzôdése, hogy Erdély román lakossága
körében is nagyon sokan vannak azok, akik ha nem is nyíltan, de
teljes mértékben egyetértenek Erdély autonómiájával, e
térség közigazgatási függetlenné válásával. A Pro Transilvania
Alapítvány ugyanakkor teljes mértékben elzárkózik
kezdeményezésüknek bármiféle „etnikai" értelmezésétôl. Hiszik és
vallják, hogy Erdély bármiféle, nem etnikai szempontok
szerinti föderalizációja csak elônyökkel járhat.

Az említett dokumentum szerzôje Sabin Gherman, az alapítvány
elnöke, írásában ékes példákkal bizonyítja, milyen
diszkriminatív bánásmódban részesíti Bukarest Erdélyt, a
centralizmus felszámolását, a térség közigazgatási autonómiáját
sürgetve. Köztudott — írja —, mennyire aránytalanok a
költségvetésbôl egyes vidékek számára kiutalt anyagi támogatások,
s
hogy a kormány szántszándékkal a keleti és déli megyéket
részesíti elônyben, ezek fejlesztésére fordítva az erdélyieket
megilletô
összegek nagy részét is.

Írásában a fiatal Gherman, aki ugyanakkor a TVR 1 helyi
szerkesztôségének egyik igen népszerű munkatársa, vehemensen
kikel az Erdélyben is teret hódító balkanizmus, a hamisító,
mitizáló román történelemkoncepció ellen. „Elegem van
Romániából!"; „Elegem van mindabból, amit ez a szó jelent!";
„Elegem van abból, hogy állandóan szégyenkezzek!" — írja. A
szerzô emlékeztet: egyesek kieszközölték az 1918-as uniót, mások
egy svájci típusú konföderációban reménykedtek
Magyarországgal, Csehországgal és Ausztriával. Megint mások, mint
Slavici, nyíltan kijelentették: Erdély Romániával való
egyesülése disznóság — emiatt aztán kemény börtönéveket kellett
elszenvedniök. „Most láthatjuk mi lett belôle: Erdély
komolysága, eleganciája, fegyelme holmi miticizmusok, ordináré
balkanizmusok, a tökmag-civilizáció áldozatául esett. Erdéllyel
való egyesülése alkalmával Romániának valóban volt esélye arra,
hogy felzárkózzék az erdélyi értékrendhez. Ehelyett leigázta
ezt a vidéket."

Végezetül hozzáteszi: „Öntudatra kell ébrednünk! Be kell látnunk,
hogy az, ami itt folyik, olcsó komédia (...) Rá kell végre
döbbennünk arra, hogy mi, erdélyiek, másak vagyunk. Hogy minden
rossz, minden ármánykodás Bukarestbôl, a politikusok
fényűzô palotáiból származik, akik mást sem tesznek, csak
szemérmetlenül hadakoznak a koncért. Be kell már végre látnunk,
hogy nem a magyarok vagy a németek vagy a burundiak az
ellenségeink, hanem mi magunk. Mi, egyik napról a másikra élôk,
akiket lopásra, gyalázkodásra aljasítottak. Nincs már mit
mondanunk, nincs mit kezdjünk egymással többé; hetvenöt éve
próbálkozunk, és csak annyit értünk el, hogy hetvenötször
szegényebbek lettünk. Ennyi, és jó napot — elegem van
Romániából, visszakövetelem az én Erdélyemet!" — hangoztatja
Gherman, aki szerint az erdélyi románt a nyelven és az
országszerte jellemzô rossz utakon kívül semmi sem köti össze a
Kárpáton túliakkal.

A csütörtöki román lapok hosszú összeállításokat közölnek a Román
Nemzeti Egységpárt, a Romániai Társadalmi Demokrácia
Pártja, a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt, illetve az
ortodox egyház képviselôinek a felháborodott, hazaárulást
kiáltó tiltakozó nyilatkozataiból.
------------------------------------
Ez, most vajon "egy fecske", amelyik nem csinál tavaszt, vagy az
első, amelyik hozza?

Kovács Csaba
Csíkszereda

rr9...@gmail.com

unread,
Oct 14, 2014, 7:47:53 AM10/14/14
to
1998. szeptember 19., szombat 9:00:00 UTC+2 időpontban Kovács Csaba a következőt írta:
> Az alábbi írást a kolozsvári Szabadság pénteki számából vettem
> át.
> Eredetiben, itt olvasható:
> http://www.hhrf.org/szabadsag/8sep-18t.htm
>
> A Pro Transilvania Alapítvány szerint -- ha nem is nyíltan -sok
> erdélyi román támogatja e térség autonómiáját
>
> Nagy visszhangra lelt a helyi és az országos román napilapokban a
> Pro Transilvania Alapítványnak a Monitorul de Cluj szerdai
> számában közölt kiáltványa. A szervezet alapító tagjai "a tiszta
> erdélyi szellemi értékek újjászületéséért" való mozgalom
> elindítóinak vallják magukat.
>
> A Monitorul de Cluj bevezetôje szerint a szám szerint húsz
> alapító tagnak meggyôzôdése, hogy Erdély román lakossága
> körében is nagyon sokan vannak azok, akik ha nem is nyíltan, de
> teljes mértékben egyetértenek Erdély autonómiájával, e
> térség közigazgatási függetlenné válásával. A Pro Transilvania
> Alapítvány ugyanakkor teljes mértékben elzárkózik
> kezdeményezésüknek bármiféle "etnikai" értelmezésétôl. Hiszik és
> vallják, hogy Erdély bármiféle, nem etnikai szempontok
> szerinti föderalizációja csak elônyökkel járhat.
>
> Az említett dokumentum szerzôje Sabin Gherman, az alapítvány
> elnöke, írásában ékes példákkal bizonyítja, milyen
> diszkriminatív bánásmódban részesíti Bukarest Erdélyt, a
> centralizmus felszámolását, a térség közigazgatási autonómiáját
> sürgetve. Köztudott -- írja --, mennyire aránytalanok a
> költségvetésbôl egyes vidékek számára kiutalt anyagi támogatások,
> s
> hogy a kormány szántszándékkal a keleti és déli megyéket
> részesíti elônyben, ezek fejlesztésére fordítva az erdélyieket
> megilletô
> összegek nagy részét is.
>
> Írásában a fiatal Gherman, aki ugyanakkor a TVR 1 helyi
> szerkesztôségének egyik igen népszerű munkatársa, vehemensen
> kikel az Erdélyben is teret hódító balkanizmus, a hamisító,
> mitizáló román történelemkoncepció ellen. "Elegem van
> Romániából!"; "Elegem van mindabból, amit ez a szó jelent!";
> "Elegem van abból, hogy állandóan szégyenkezzek!" -- írja. A
> szerzô emlékeztet: egyesek kieszközölték az 1918-as uniót, mások
> egy svájci típusú konföderációban reménykedtek
> Magyarországgal, Csehországgal és Ausztriával. Megint mások, mint
> Slavici, nyíltan kijelentették: Erdély Romániával való
> egyesülése disznóság -- emiatt aztán kemény börtönéveket kellett
> elszenvedniök. "Most láthatjuk mi lett belôle: Erdély
> komolysága, eleganciája, fegyelme holmi miticizmusok, ordináré
> balkanizmusok, a tökmag-civilizáció áldozatául esett. Erdéllyel
> való egyesülése alkalmával Romániának valóban volt esélye arra,
> hogy felzárkózzék az erdélyi értékrendhez. Ehelyett leigázta
> ezt a vidéket."
>
> Végezetül hozzáteszi: "Öntudatra kell ébrednünk! Be kell látnunk,
> hogy az, ami itt folyik, olcsó komédia (...) Rá kell végre
> döbbennünk arra, hogy mi, erdélyiek, másak vagyunk. Hogy minden
> rossz, minden ármánykodás Bukarestbôl, a politikusok
> fényűzô palotáiból származik, akik mást sem tesznek, csak
> szemérmetlenül hadakoznak a koncért. Be kell már végre látnunk,
> hogy nem a magyarok vagy a németek vagy a burundiak az
> ellenségeink, hanem mi magunk. Mi, egyik napról a másikra élôk,
> akiket lopásra, gyalázkodásra aljasítottak. Nincs már mit
> mondanunk, nincs mit kezdjünk egymással többé; hetvenöt éve
> próbálkozunk, és csak annyit értünk el, hogy hetvenötször
> szegényebbek lettünk. Ennyi, és jó napot -- elegem van
> Romániából, visszakövetelem az én Erdélyemet!" -- hangoztatja
> Gherman, aki szerint az erdélyi románt a nyelven és az
> országszerte jellemzô rossz utakon kívül semmi sem köti össze a
> Kárpáton túliakkal.
>
> A csütörtöki román lapok hosszú összeállításokat közölnek a Román
> Nemzeti Egységpárt, a Romániai Társadalmi Demokrácia
> Pártja, a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt, illetve az
> ortodox egyház képviselôinek a felháborodott, hazaárulást
> kiáltó tiltakozó nyilatkozataiból.
> ------------------------------------
> Ez, most vajon "egy fecske", amelyik nem csinál tavaszt, vagy az
> első, amelyik hozza?
>
> Kovács Csaba
> Csíkszereda

egy tolvay irhat egy iyesmit
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages