0PIAMBOS GAYPOY !!!

16 views
Skip to first unread message

Φ

unread,
Mar 5, 2008, 4:30:00 PM3/5/08
to
0PIAMBOS GAYPOY - TTISTOS STO PANTEBOY ME THN ISTOPIA !!!

TTictos cto pavtebou me thv Ictopia, onws dhlwce o idios
o TTetpokokkalakhs, o Gaupos nhpe ta tpia, ekei nou mnopei,
me tov tpono nou exei ma8ei kai movov autos mnopei,
onws h Ictopia kai h napadoch tou enebalav!

Oxi ta tpia ano thv Tcelcu nou efage, noios gaupos voiazetai
gi' auta, ta tpia ano thv Kalamapia cta xaptia!

Tetapth, 5 Maptiou 2008.

Allh mia hmepomhvia cta8mos, allo eva pavtebou me thv Ictopia
onou o Gaupos ekave to ka8hkov tou.

Mia mepa nou ka8e mikpo gaupaki 8a fouckwvei ano unephfaveia.

Kai ka8e TTava8hva.i.kos 8a enibebaiwvei autonou outws h' allws 3epei:
oti diafepei.

--
Σελίδες Πατριδογνωσίας
http://pheidias.antibaro.gr

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages