Re: Ti 0a nty0w tis apokries

8 views
Skip to first unread message

Constantine Thomas

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:01 PM3/4/08
to
To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

Από: The Hellenic Discussion List εκ μέρους Constantine Thomas
Αποστολή: Τρι 4/3/2008 10:25 μμ
Προς: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka
!!!!!!!


Traymatistike sobara o Messi.
K

--------------------------------------------------------------------------------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM

Akis KALAITZIDIS

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:02 PM3/4/08
to
<4F7102E045D265468B0...@innovasrv.Innova.local>
A<005901c87e35$ead08640$6401a8c0@wa1wla2>
<4F7102E045D265468B0...@innovasrv.Innova.local>
A<007401c87e37$2a4e1340$6401a8c0@wa1wla2>
<4F7102E045D265468B0...@innovasrv.Innova.local>
<008d01c87e38$99b89ba0$6401a8c0@wa1wla2>
MIME-Version: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 04 Mar 2008 20:59:47.0682 (UTC) FILETIME=[AE41F420:01C87E3A]
X-Greylist: Default is to whitelist mail, not delayed by milter-greylist-3.0 (f05s16.cac.psu.edu [128.118.141.59]); Tue, 04 Mar 2008 15:59:48 -0500 (EST)
X-Virus-Scanned: amavisd-sophos
X-PSU-Spam-Flag: YES
Precedence: bulk
X-PSU-Spam-Hits: 2.001
X-PSU-Spam-Level: **

--_aadcd9e8-dab5-4a4a-8496-108d547cff08_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


Kapou ta mperdeueis megale h omada tou Benito htan h Latsio
enw h Inters einai h klassika aristerh omada (nai nai kserw mhn gelate)
exoun kai summer camp aderfosynhs kai agaphs oi ths inter:-))
twra an thn dhmiourghse ellhnas auto pwrth fora to akouw......

Papous
"There are no conditions of life to which a man cannot get accustomed, espe=
cially if he sees them accepted by everyone around him." Tolstoy
=20


> Date: Tue, 4 Mar 2008 15:44:53 -0500
> From: ou-...@SBCGLOBAL.NET


> Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

> To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
>=20
> Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada toy=
=20
> dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn dhmiourg=
ise=20
> Ellhnas
> K
> ----- Original Message -----=20


> From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
> To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>

> Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM


> Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries

>=20
>=20
> Krima tov PAIKTARA !!!!
> Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntn=
s=20
> omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
> Krima .....
> giwrgos
> UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukairei=
s=20
> .....
>=20
> ________________________________
>=20
> =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constan=
tine Thomas
> =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
> =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
> =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20
>=20
>=20
> To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o Me=
ssi
> eklege sto foreio
>=20


> ----- Original Message -----
> From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
> To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
> Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
> Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20
>=20
> Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
> Ti egive?
> giwrgos

>=20
> ________________________________
>=20
> =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constan=
tine Thomas
> =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
> =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
> =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20
>=20
>=20
>=20


> ----- Original Message -----
> From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
> Newsgroups: bit.listserv.hellas
> To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
> Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
> Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20
> Na tou baleis pivakides .......
> giwrgos
> UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka
> !!!!!!!

>=20
>=20


> Traymatistike sobara o Messi.
> K

>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> -------------------------------------------------------------------------=
-------
>=20
>=20


> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
> 8:35 AM

>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> -------------------------------------------------------------------------=
-------
>=20
>=20


> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.

> Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008=
=20
> 8:35 AM

_________________________________________________________________
Climb to the top of the charts!=A0Play the word scramble challenge with sta=
r power.
http://club.live.com/star_shuffle.aspx?icid=3Dstarshuffle_wlmailtextlink_ja=
n=

--_aadcd9e8-dab5-4a4a-8496-108d547cff08_
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<head>
<style>
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
FONT-SIZE: 10pt;
FONT-FAMILY:Tahoma
}
</style>
</head>
<body class=3D'hmmessage'>
Kapou ta mperdeueis megale h omada tou Benito htan h Latsio<br>enw h Inters=
einai h klassika aristerh omada (nai nai kserw mhn gelate)<br>exoun kai su=
mmer camp aderfosynhs kai agaphs oi ths inter:-))<br>twra an thn dhmiourghs=
e ellhnas auto pwrth fora to akouw......<br><br>Papous<br>"There are no con=
ditions of life to which a man cannot get accustomed, especially if he sees=
them accepted by everyone around him." Tolstoy<br>&nbsp;<br><br><br>&gt; D=
ate: Tue, 4 Mar 2008 15:44:53 -0500<br>&gt; From: ou-...@SBCGLOBAL.NET<br>&=
gt; Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; To: HEL...@LISTS.PSU.EDU<=
br>&gt; <br>&gt; Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw=
thn omada toy <br>&gt; dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossouli=
ni kai as thn dhmiourgise <br>&gt; Ellhnas<br>&gt; K<br>&gt; ----- Original=
Message ----- <br>&gt; From: "George Bobolos" &lt;g.bo...@innova-sa.gr&g=
t;<br>&gt; To: "Constantine Thomas" &lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HELLA=
S...@LISTS.PSU.EDU&gt;<br>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM<br>&gt; S=
ubject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; Krima tov PA=
IKTARA !!!!<br>&gt; Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv fav=
ela tns pio misntns <br>&gt; omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to pl=
nrwvei .....<br>&gt; Krima .....<br>&gt; giwrgos<br>&gt; UG. MATSARA to Mil=
an - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis <br>&gt; .....<br>=
&gt; <br>&gt; ________________________________<br>&gt; <br>&gt; =C1=F0=FC: =
The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine Thomas<b=
r>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC<br>&gt; =
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w ti=
s apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; To Radio National De Espania =
leei oti einai sobaros traymatismos kai o Messi<br>&gt; eklege sto foreio<b=
r>&gt; <br>&gt; ----- Original Message -----<br>&gt; From: "George Bobolos"=
&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<br>&gt; To: "Constantine Thomas" &lt;ou-tis=
@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<br>&gt; Sent: Tuesday, Mar=
ch 04, 2008 3:30 PM<br>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <=
br>&gt; <br>&gt; Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<br>&gt; Ti egive?<br>&gt; gi=
wrgos<br>&gt; <br>&gt; ________________________________<br>&gt; <br>&gt; =
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constanti=
ne Thomas<br>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC=
<br>&gt; =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a=
nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; ----- Origi=
nal Message -----<br>&gt; From: George Bobolos &lt;mailto:g.bobolos@INNOVA-=
SA.GR&gt;<br>&gt; Newsgroups: bit.listserv.hellas<br>&gt; To: HELLAS@LISTS.=
PSU.EDU<br>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM<br>&gt; Subject: Re: =
Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; Na tou baleis pivakides .......<b=
r>&gt; giwrgos<br>&gt; UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, =
ti eivai autos o Kaka<br>&gt; !!!!!!!<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; Traymatisti=
ke sobara o Messi.<br>&gt; K<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <b=
r>&gt; <br>&gt; <br>&gt; --------------------------------------------------=
------------------------------<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; No virus found in =
this incoming message.<br>&gt; Checked by AVG Free Edition.<br>&gt; Version=
: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008<br>&gt; =
8:35 AM<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; --------------=
------------------------------------------------------------------<br>&gt; =
<br>&gt; <br>&gt; No virus found in this incoming message.<br>&gt; Checked =
by AVG Free Edition.<br>&gt; Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/13=
10 - Release Date: 3/4/2008 <br>&gt; 8:35 AM<br><br /><hr />Climb to the to=
p of the charts!=A0Play the word scramble challenge with star power. <a hre=
f=3D'http://club.live.com/star_shuffle.aspx?icid=3Dstarshuffle_wlmailtextli=
nk_jan' target=3D'_new'>Play now!</a></body>
</html>=

--_aadcd9e8-dab5-4a4a-8496-108d547cff08_--

Akis KALAITZIDIS

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:03 PM3/4/08
to
<4F7102E045D265468B0...@innovasrv.Innova.local>
A<005901c87e35$ead08640$6401a8c0@wa1wla2>
<4F7102E045D265468B0...@innovasrv.Innova.local>
A<007401c87e37$2a4e1340$6401a8c0@wa1wla2>
<4F7102E045D265468B0...@innovasrv.Innova.local>
<009901c87e39$2395bab0$6401a8c0@wa1wla2>
MIME-Version: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 04 Mar 2008 21:00:26.0256 (UTC) FILETIME=[C53FE100:01C87E3A]
X-Greylist: Default is to whitelist mail, not delayed by milter-greylist-3.0 (f05s16.cac.psu.edu [128.118.141.59]); Tue, 04 Mar 2008 16:00:27 -0500 (EST)

X-Virus-Scanned: amavisd-sophos
X-PSU-Spam-Flag: YES
Precedence: bulk
X-PSU-Spam-Hits: 2.001
X-PSU-Spam-Level: **

--_44601661-3de0-4a28-a4d9-28b274bc1913_


Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


entaksie twra na ton feroume sthn PAOKARA.....

Papous
"There are no conditions of life to which a man cannot get accustomed, espe=
cially if he sees them accepted by everyone around him." Tolstoy
=20


> Date: Tue, 4 Mar 2008 15:48:45 -0500


> From: ou-...@SBCGLOBAL.NET
> Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
> To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
>=20

> O Messi epathe ton idio traymatismo poy epathe persi enantion ths Chalsea=
=20
> ala sto alo podi
> K
>=20

_________________________________________________________________
Helping your favorite cause is as easy as instant messaging.=A0You IM, we g=
ive.
http://im.live.com/Messenger/IM/Home/?source=3Dtext_hotmail_join=

--_44601661-3de0-4a28-a4d9-28b274bc1913_


Content-Type: text/html; charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<head>
<style>
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
FONT-SIZE: 10pt;
FONT-FAMILY:Tahoma
}
</style>
</head>
<body class=3D'hmmessage'>

entaksie twra na ton feroume sthn PAOKARA.....<br><br>Papous<br>"There are =
no conditions of life to which a man cannot get accustomed, especially if h=
e sees them accepted by everyone around him." Tolstoy<br>&nbsp;<br><br><br>=
&gt; Date: Tue, 4 Mar 2008 15:48:45 -0500<br>&gt; From: ou-...@SBCGLOBAL.NE=
T<br>&gt; Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; To: HEL...@LISTS.PS=
U.EDU<br>&gt; <br>&gt; O Messi epathe ton idio traymatismo poy epathe persi=
enantion ths Chalsea <br>&gt; ala sto alo podi<br>&gt; K<br>&gt; <br>&gt; =
----- Original Message ----- <br>&gt; From: "George Bobolos" &lt;g.bobolos@=
innova-sa.gr&gt;<br>&gt; To: "Constantine Thomas" &lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&=
gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<br>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:3=
8 PM<br>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt=
; Krima tov PAIKTARA !!!!<br>&gt; Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese =
dnladn tnv favela tns pio misntns <br>&gt; omadas, tns klayomouvas tns Eurw=
pns) kai to plnrwvei .....<br>&gt; Krima .....<br>&gt; giwrgos<br>&gt; UG. =
MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis <br>=
&gt; .....<br>&gt; <br>&gt; ________________________________<br>&gt; <br>&g=
t; =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Consta=
ntine Thomas<br>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=
=EC<br>&gt; =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; =C8=DD=EC=E1: Re: Ti=
0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; To Radio National=
De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o Messi<br>&gt; eklege =
sto foreio<br>&gt; <br>&gt; ----- Original Message -----<br>&gt; From: "Geo=
rge Bobolos" &lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<br>&gt; To: "Constantine Thomas=
" &lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<br>&gt; Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<br>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokri=
es<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<br>&gt; Ti egive=
?<br>&gt; giwrgos<br>&gt; <br>&gt; ________________________________<br>&gt;=
<br>&gt; =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2=
Constantine Thomas<br>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10=
:25 =EC=EC<br>&gt; =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; =C8=DD=EC=E1:=
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; -=
---- Original Message -----<br>&gt; From: George Bobolos &lt;mailto:g.bobol=
o...@INNOVA-SA.GR&gt;<br>&gt; Newsgroups: bit.listserv.hellas<br>&gt; To: HEL=
L...@LISTS.PSU.EDU<br>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM<br>&gt; Sub=
ject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<br>&gt; <br>&gt; Na tou baleis pivakides=
.......<br>&gt; giwrgos<br>&gt; UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw=
, pw, pw, ti eivai autos o Kaka<br>&gt; !!!!!!!<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; T=
raymatistike sobara o Messi.<br>&gt; K<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <=
br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; ----------------------------------------=
----------------------------------------<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; No virus=
found in this incoming message.<br>&gt; Checked by AVG Free Edition.<br>&g=
t; Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/200=
8<br>&gt; 8:35 AM<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; ----=
---------------------------------------------------------------------------=
-<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; No virus found in this incoming message.<br>&gt=
; Checked by AVG Free Edition.<br>&gt; Version: 7.5.516 / Virus Database: 2=
69.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008 <br>&gt; 8:35 AM<br><br /><hr />Helpi=
ng your favorite cause is as easy as instant messaging.=A0You IM, we give. =
<a href=3D'http://im.live.com/Messenger/IM/Home/?source=3Dtext_hotmail_join=
' target=3D'_new'>Learn more.</a></body>
</html>=

--_44601661-3de0-4a28-a4d9-28b274bc1913_--

Constantine Thomas

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:02 PM3/4/08
to
O Messi epathe ton idio traymatismo poy epathe persi enantion ths Chalsea
ala sto alo podi
K

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns

omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos

UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis
.....

________________________________

Από: The Hellenic Discussion List εκ μέρους Constantine Thomas

Αποστολή: Τρι 4/3/2008 10:34 μμ
Προς: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries

Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

Από: The Hellenic Discussion List εκ μέρους Constantine Thomas
Αποστολή: Τρι 4/3/2008 10:25 μμ
Προς: HEL...@LISTS.PSU.EDU

Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka
!!!!!!!

Traymatistike sobara o Messi.
K

--------------------------------------------------------------------------------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM

--------------------------------------------------------------------------------

George Bobolos

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:05 PM3/4/08
to
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E3E.C905D619


Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Ti va leme twra .....
Dustuxws oi imitasiov Aggloi (Arsenal) to ebalav to temaxio.=20
Milan - vtemek Aggloi 0-1
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: Constantine Thomas [mailto:ou-...@sbcglobal.net]
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 11:08 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: George Bobolos
=CA=EF=E9=ED.: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me to quarteto Baresi Ricaard =
Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se DVD
K

----- Original Message -----=20
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR> =20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:58 PM


Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Stnv Ispavia MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......
Oso gia tnv Italia, arxn kai telos n Milan .....
Giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09

Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =
toy
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise
Ellhnas


K
----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09
Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos

UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis
.....
=09
________________________________
=09
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas


=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU

=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09
=09
To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o =
Messi
eklege sto foreio
=09


----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09
Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

=09
________________________________
=09
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas


=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU

=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
=09
=09
=09


----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
=09
Na tou baleis pivakides .......
giwrgos

UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!
=09
=09


Traymatistike sobara o Messi.
K

=09
=09
=09
=09
=09
=09
=09
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=09
=09


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM
=09
=09
=09
=09
=09
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------
=09
=09


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM
=09

=09
________________________________


=09

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.=20
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM
=09


------_=_NextPart_001_01C87E3E.C905D619


Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>=0A=
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR>=0A=
<STYLE></STYLE>=0A=
</HEAD>=0A=
<BODY bgColor=3D#ffffff>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText15603 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Ti va leme =
twra .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Dustuxws oi imitasiov Aggloi =
(Arsenal) to ebalav to temaxio. </FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Milan - vtemek Aggloi =
0-1</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>giwrgos</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> Constantine Thomas =
[mailto:ou-...@sbcglobal.net]<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =
=D4=F1=E9 4/3/2008 11:08 =EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> George =
Bobolos<BR><B>=CA=EF=E9=ED.:</B> =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr>=0A=
<DIV><FONT face=3DCentury>Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me to =
quarteto Baresi Ricaard Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se =
DVD</FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DCentury>K</FONT></DIV>=0A=
<BLOCKQUOTE style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: =
5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>=0A=
<DIV style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial"><B>From:</B> <A =
title=3Dg.b...@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">George Bobolos</A> </DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =
title=3DHE...@LISTS.PSU.EDU =
href=3D"mailto:HEL...@LISTS.PSU.EDU">HEL...@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =
3:58 PM</DIV>=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries</DIV>=0A=
<DIV><BR></DIV>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText99716 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv Ispavia =
MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Oso gia tnv Italia, arxn kai =
telos n Milan .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> <A =
href=3D"mailto:HEL...@LISTS.PSU.EDU">HEL...@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B>=C8=DD=
=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P><FONT size=3D2>Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na =
anextw thn omada toy<BR>dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy =
Mossoulini kai as thn dhmiourgise<BR>Ellhnas<BR>K<BR>----- Original =
Message -----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR><BR><BR>Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>Eva la8os ekave stnv zwn =
tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns<BR>omadas, tns =
klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>Krima =
.....<BR>giwrgos<BR>UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla =
kai suvexws =
eukaireis<BR>.....<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =
=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =
nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR>To Radio National De Espania leei oti =
einai sobaros traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- =
Original Message -----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR><BR><BR>Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<BR>Ti =
egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =
=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =
nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message =
-----<BR>From: George Bobolos &lt;<A =
href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR</A>&=
gt;<BR>Newsgroups: bit.listserv.hellas<BR>To: =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 =
PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou baleis =
pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... =
pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =
sobara o =
Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=
--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No virus =
found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =
Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =
Date: 3/4/2008<BR>8:35 =
AM<BR><BR><BR><BR><BR><BR>-----------------------------------------------=
---------------------------------<BR><BR><BR>No virus found in this =
incoming message.<BR>Checked by AVG Free Edition.<BR>Version: 7.5.516 / =
Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008<BR>8:35 =
AM<BR></FONT></P></DIV>=0A=
<P>=0A=
<HR>=0A=
=0A=
<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =
Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =
Date: 3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C87E3E.C905D619--

Constantine Thomas

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:04 PM3/4/08
to
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_00DF_01C87E12.026677C0


Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Re: Ti 0a nty0w tis apokriesExw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me =
to quarteto Baresi Ricaard Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena =


se DVD
K
----- Original Message -----=20

From: George Bobolos=20


Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:58 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Stnv Ispavia MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......
Oso gia tnv Italia, arxn kai telos n Milan .....
Giwrgos


-------------------------------------------------------------------------=
-----


=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =
toy
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise
Ellhnas
K
----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; =
<HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries

Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns
omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis
.....

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas

=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o =
Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; =
<HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries

Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas

=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!

Traymatistike sobara o Messi.
K

=
-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM

=
-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM


-------------------------------------------------------------------------=
-----


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.=20
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM

------=_NextPart_000_00DF_01C87E12.026677C0


Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">


<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>

<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-7">
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16608" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>


<DIV><FONT face=3DCentury>Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me to =

quarteto=20


Baresi Ricaard Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se =
DVD</FONT></DIV>

<DIV><FONT face=3DCentury>K</FONT></DIV>

<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =


BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">

<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>

<DIV=20
style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: =
black"><B>From:</B>=20
<A title=3Dg.b...@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">George=20
Bobolos</A> </DIV>


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>

<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =

title=3DHE...@LISTS.PSU.EDU=20


href=3D"mailto:HEL...@LISTS.PSU.EDU">HEL...@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>

<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =

3:58=20
PM</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV id=3DidOWAReplyText99716 dir=3Dltr>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv =
Ispavia MIA eivai n=20


omada: Athletico Bilbao ......</FONT></DIV>

<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Oso gia tnv Italia, arxn =
kai telos n=20
Milan .....</FONT></DIV>


<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV></DIV>

<DIV dir=3Dltr><BR>
<HR tabIndex=3D-1>


<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =

List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2=20
Constantine Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 =
4/3/2008 10:44 =EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B>=20


<A =
href=3D"mailto:HEL...@LISTS.PSU.EDU">HEL...@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B>=C8=DD=

=EC=E1:</B>=20


Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR></FONT><BR></DIV>

<DIV>


<P><FONT size=3D2>Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na =

anextw thn=20
omada toy<BR>dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai =
as thn=20
dhmiourgise<BR>Ellhnas<BR>K<BR>----- Original Message -----<BR>From: =
"George=20
Bobolos" &lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas"=20

Tuesday,=20
March 04, 2008 3:38 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR>Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>Eva la8os ekave stnv =
zwn tou=20


(pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns<BR>omadas, tns =

klayomouvas tns=20
Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>Krima .....<BR>giwrgos<BR>UG. =
MATSARA to=20
Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws=20


=
eukaireis<BR>.....<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=

: The=20


Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =

Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9=20
4/3/2008 10:34 =EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR><BR>To Radio National De Espania leei oti einai =
sobaros=20
traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- Original =
Message=20
-----<BR>From: "George Bobolos" &lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>To:=20
"Constantine Thomas" &lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;;=20
&lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30=20
PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR><BR>Gi' auto mpnke =
o A-r-vi=20
?????<BR>Ti=20


=
egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=

: The=20


Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =

Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9=20
4/3/2008 10:25 =EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message -----<BR>From: =
George=20
Bobolos &lt;<A=20


=
href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR</A>&=

gt;<BR>Newsgroups:=20
bit.listserv.hellas<BR>To: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, =
March 04,=20
2008 3:06 PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou =
baleis=20
pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan =
...... pw,=20


pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =

sobara o=20


=
Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=

--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No=20
virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free=20


Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =

Date:=20
3/4/2008<BR>8:35=20


=
AM<BR><BR><BR><BR><BR><BR>-----------------------------------------------=

---------------------------------<BR><BR><BR>No=20
virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free=20


Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =

Date:=20
3/4/2008<BR>8:35 AM<BR></FONT></P></DIV>
<P>
<HR>

<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =

Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_00DF_01C87E12.026677C0--

George Bobolos

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:01 PM3/4/08
to
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E37.F2B14F71


Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Krima tov PAIKTARA !!!!

________________________________

________________________________

-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM

------_=_NextPart_001_01C87E37.F2B14F71


Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>=0A=


<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=

<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR></HEAD>=0A=
<BODY>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText33663 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Krima tov =
PAIKTARA !!!!</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Eva la8os ekave stnv zwn tou =
(pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns omadas, tns klayomouvas =
tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Krima .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>giwrgos</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>UG. MATSARA to Milan - =
Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis =
.....</FONT></DIV></DIV>=0A=


<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=

<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =

List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =

Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =


apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>=0A=

<P><FONT size=3D2>To Radio National De Espania leei oti einai sobaros =


traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- Original =

Message -----<BR>From: "George Bobolos" =


&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =

Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =

apokries<BR><BR><BR>Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<BR>Ti =


egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=

: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =

=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =
nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message =
-----<BR>From: George Bobolos &lt;<A =


href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR</A>&=

gt;<BR>Newsgroups: bit.listserv.hellas<BR>To: =

HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 =
PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou baleis =
pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... =
pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =
sobara o =


Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=

--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No virus =


found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =

Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =
Date: 3/4/2008<BR>8:35 AM<BR></FONT></P></DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C87E37.F2B14F71--

Constantine Thomas

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:02 PM3/4/08
to
Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada toy
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn dhmiourgise
Ellhnas
K

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns

omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos

UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis
.....

________________________________

Από: The Hellenic Discussion List εκ μέρους Constantine Thomas
Αποστολή: Τρι 4/3/2008 10:34 μμ
Προς: HEL...@LISTS.PSU.EDU

Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

Από: The Hellenic Discussion List εκ μέρους Constantine Thomas


Αποστολή: Τρι 4/3/2008 10:25 μμ
Προς: HEL...@LISTS.PSU.EDU

Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos

UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka
!!!!!!!


Traymatistike sobara o Messi.
K

--------------------------------------------------------------------------------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM

--------------------------------------------------------------------------------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM

George Bobolos

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:01 PM3/4/08
to
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E36.A92F858F


Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =


Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU

=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


=20

----- Original Message -----=20


From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR> =20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU=20

Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos

UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka !!!!!!!
=20
=20


Traymatistike sobara o Messi.
K

=09
=20


------_=_NextPart_001_01C87E36.A92F858F


Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD>=0A=


<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=

<STYLE>.hmmessage P {=0A=
PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px=0A=
}=0A=
BODY.hmmessage {=0A=
FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma=0A=
}=0A=
</STYLE>=0A=


=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR></HEAD>=0A=

<BODY class=3Dhmmessage bgColor=3D#ffffff>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText3695 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Gi' auto =
mpnke o A-r-vi ?????</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>Ti egive?</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>giwrgos</FONT></DIV></DIV>=0A=


<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =

Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =


=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=

<DIV dir=3Dltr>=0A=
<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=


<BLOCKQUOTE style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: =
5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">=0A=
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>=0A=
<DIV style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial"><B>From:</B> <A =

title=3Dg.b...@INNOVA-SA.GR =


href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">George Bobolos</A> </DIV>=0A=

<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =

bit.listserv.hellas</DIV>=0A=


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =

title=3DHE...@LISTS.PSU.EDU =
href=3D"mailto:HEL...@LISTS.PSU.EDU">HEL...@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>=0A=


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =

3:06 PM</DIV>=0A=


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries</DIV>=0A=
<DIV><BR></DIV>=0A=

<DIV id=3DidOWAReplyText10164 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Na tou baleis =
pivakides .......</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>giwrgos</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>UG. Xavei kati eukaireis n Milan =
...... pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka !!!!!!!</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>Traymatistike sobara o =
Messi.</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>K</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR><FONT face=3DTahoma =
size=3D2><BR></FONT>&nbsp;</DIV></BLOCKQUOTE></DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C87E36.A92F858F--

Constantine Thomas

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:04 PM3/4/08
to
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_00BB_01C87E11.782EB590


Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


----- Original Message -----=20
From: Akis KALAITZIDIS=20
To: Constantine Thomas ; hel...@lists.psu.edu=20
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:59 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Kapou ta mperdeueis megale h omada tou Benito htan h Latsio

enw h Inters einai h klassika aristerh omada (nai nai kserw mhn =


gelate)
exoun kai summer camp aderfosynhs kai agaphs oi ths inter:-))
twra an thn dhmiourghse ellhnas auto pwrth fora to akouw......

Isws htan Italos, to onoma tou htan Giovani Paramuthas

Kapoy diabasa gia thn Inter, etsi to diabasa

K


Papous
"There are no conditions of life to which a man cannot get accustomed, =
especially if he sees them accepted by everyone around him." Tolstoy
=20


> Date: Tue, 4 Mar 2008 15:44:53 -0500
> From: ou-...@SBCGLOBAL.NET

> Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

> To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
>=20
> Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =
toy=20
> dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise=20
> Ellhnas
> K
> ----- Original Message -----=20
> From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
> To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; =
<HEL...@LISTS.PSU.EDU>
> Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
> Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20
>=20
> Krima tov PAIKTARA !!!!
> Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns=20


> omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
> Krima .....
> giwrgos

> UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis=20
> .....
>=20
> ________________________________
>=20


> =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas

> =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC


> =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
> =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20

>=20
>=20
> To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai =


o Messi
> eklege sto foreio

>=20


> ----- Original Message -----
> From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>

> To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; =
<HEL...@LISTS.PSU.EDU>
> Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
> Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20
>=20
> Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
> Ti egive?
> giwrgos

>=20
> ________________________________
>=20


> =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
> =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
> =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
> =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20

>=20
>=20
>=20
> ----- Original Message -----

> From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
> Newsgroups: bit.listserv.hellas
> To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
> Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
> Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20
> Na tou baleis pivakides .......
> giwrgos
> UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
> !!!!!!!
>=20
>=20
> Traymatistike sobara o Messi.
> K

>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20

> =
-------------------------------------------------------------------------=
-------
>=20
>=20


> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.

> Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
> 8:35 AM

>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> =

-------------------------------------------------------------------------=
-------
>=20
>=20


> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.

> Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008=20
> 8:35 AM

-------------------------------------------------------------------------=
-----

Climb to the top of the charts! Play the word scramble challenge with =
star power. Play now!=20


-------------------------------------------------------------------------=
-----


No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.=20


Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM

------=_NextPart_000_00BB_01C87E11.782EB590


Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>


<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-7">

<STYLE>.hmmessage P {


PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: =
0px; PADDING-TOP: 0px
}

BODY.hmmessage {
FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma
}
</STYLE>

<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16608" name=3DGENERATOR></HEAD>
<BODY class=3Dhmmessage bgColor=3D#ffffff>


<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>

<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =


BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">

<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>

<DIV=20
style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: =
black"><B>From:</B>=20

<A title=3Dakiska...@msn.com =
href=3D"mailto:akiskal...@msn.com">Akis=20
KALAITZIDIS</A> </DIV>


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =

title=3Dou...@sbcglobal.net=20
href=3D"mailto:ou-...@sbcglobal.net">Constantine Thomas</A> ; <A=20
title=3Dhe...@lists.psu.edu=20
href=3D"mailto:hel...@lists.psu.edu">hel...@lists.psu.edu</A> </DIV>


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =

3:59=20
PM</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> RE: Ti 0a nty0w tis=20


apokries</DIV>
<DIV><BR></DIV>

<DIV>Kapou ta mperdeueis megale h omada tou Benito htan h =
Latsio<BR>enw h=20
Inters einai h klassika aristerh omada (nai nai kserw mhn =
gelate)<BR>exoun kai=20
summer camp aderfosynhs kai agaphs oi ths inter:-))<BR>twra an thn =
dhmiourghse=20
ellhnas auto pwrth fora to akouw......</DIV>
<DIV><BR><FONT face=3DCentury size=3D3>Isws htan Italos, to onoma tou =
htan Giovani=20
Paramuthas</FONT></DIV>


<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>

<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3>Kapoy diabasa gia thn Inter, etsi =
to=20
diabasa</FONT></DIV>


<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>

<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3>K</FONT></DIV>


<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>

<DIV><FONT face=3DCentury size=3D3></FONT><BR>Papous<BR>"There are no =
conditions=20
of life to which a man cannot get accustomed, especially if he sees =
them=20
accepted by everyone around him." Tolstoy<BR>&nbsp;<BR><BR><BR>&gt; =
Date: Tue,=20
4 Mar 2008 15:44:53 -0500<BR>&gt; From: ou-...@SBCGLOBAL.NET<BR>&gt; =
Subject:=20
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; To: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =
<BR>&gt;=20
Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =
toy=20
<BR>&gt; dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as =
thn=20
dhmiourgise <BR>&gt; Ellhnas<BR>&gt; K<BR>&gt; ----- Original Message =
-----=20
<BR>&gt; From: "George Bobolos" &lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>&gt; =


To:=20
"Constantine Thomas" &lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;;=20

&lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>&gt; Sent: Tuesday, March 04, 2008 =
3:38=20
PM<BR>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; <BR>&gt; =
<BR>&gt;=20
Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>&gt; Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou =
forese=20
dnladn tnv favela tns pio misntns <BR>&gt; omadas, tns klayomouvas tns =

Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>&gt; Krima .....<BR>&gt; =
giwrgos<BR>&gt; UG.=20
MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis =

<BR>&gt; .....<BR>&gt; <BR>&gt; =
________________________________<BR>&gt;=20
<BR>&gt; =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =
=EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine=20
Thomas<BR>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =
=EC=EC<BR>&gt; =D0=F1=EF=F2:=20
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt;=20
<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; To Radio National De Espania leei oti einai =
sobaros=20
traymatismos kai o Messi<BR>&gt; eklege sto foreio<BR>&gt; <BR>&gt; =
-----=20
Original Message -----<BR>&gt; From: "George Bobolos"=20
&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>&gt; To: "Constantine Thomas"=20
&lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>&gt; =
Sent:=20
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; Gi' auto mpnke o A-r-vi =
?????<BR>&gt; Ti=20
egive?<BR>&gt; giwrgos<BR>&gt; <BR>&gt;=20
________________________________<BR>&gt; <BR>&gt; =C1=F0=FC: The =
Hellenic Discussion=20
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine Thomas<BR>&gt; =
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25=20
=EC=EC<BR>&gt; =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; ----- Original =
Message=20
-----<BR>&gt; From: George Bobolos=20
&lt;mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR&gt;<BR>&gt; Newsgroups:=20
bit.listserv.hellas<BR>&gt; To: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; Sent: =
Tuesday,=20
March 04, 2008 3:06 PM<BR>&gt; Subject: Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt;=20
<BR>&gt; Na tou baleis pivakides .......<BR>&gt; giwrgos<BR>&gt; UG. =
Xavei=20


kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =

Kaka<BR>&gt;=20
!!!!!!!<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; Traymatistike sobara o =
Messi.<BR>&gt;=20
K<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
<BR>&gt;=20
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------<BR>&gt;=20
<BR>&gt; <BR>&gt; No virus found in this incoming message.<BR>&gt; =
Checked by=20
AVG Free Edition.<BR>&gt; Version: 7.5.516 / Virus Database: =
269.21.4/1310 -=20
Release Date: 3/4/2008<BR>&gt; 8:35 AM<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
<BR>&gt;=20
<BR>&gt; <BR>&gt;=20
=
-------------------------------------------------------------------------=
-------<BR>&gt;=20
<BR>&gt; <BR>&gt; No virus found in this incoming message.<BR>&gt; =
Checked by=20
AVG Free Edition.<BR>&gt; Version: 7.5.516 / Virus Database: =
269.21.4/1310 -=20
Release Date: 3/4/2008 <BR>&gt; 8:35 AM<BR><BR></DIV>
<DIV>
<HR>
</DIV>
<DIV>Climb to the top of the charts!&nbsp;Play the word scramble =
challenge=20
with star power. <A=20
=
href=3D"http://club.live.com/star_shuffle.aspx?icid=3Dstarshuffle_wlmailt=
extlink_jan"=20
target=3D_new>Play now!</A> </DIV>
<P>
<HR>

<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =

Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_00BB_01C87E11.782EB590--

George Bobolos

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:03 PM3/4/08
to
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E3A.BEC49661


Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Stnv Ispavia MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......


Oso gia tnv Italia, arxn kai telos n Milan .....
Giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas

=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =EC=EC


=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada toy


dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise

Ellhnas
K


----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries

Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns

omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis

.....

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o =
Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries

Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!

Traymatistike sobara o Messi.
K

-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM

-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM

------_=_NextPart_001_01C87E3A.BEC49661


Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>=0A=


<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=

<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR></HEAD>=0A=

<BODY>=0A=


<DIV id=3DidOWAReplyText99716 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv Ispavia =
MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Oso gia tnv Italia, arxn kai =

telos n Milan .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV></DIV>=0A=


<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =

Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =


=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=

<DIV>=0A=
<P><FONT size=3D2>Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na =

anextw thn omada toy<BR>dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy =
Mossoulini kai as thn dhmiourgise<BR>Ellhnas<BR>K<BR>----- Original =


Message -----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =

&lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR><BR><BR>Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>Eva la8os ekave stnv zwn =
tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns<BR>omadas, tns =
klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>Krima =
.....<BR>giwrgos<BR>UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla =
kai suvexws =

eukaireis<BR>.....<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =


=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =

nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR>To Radio National De Espania leei oti =
einai sobaros traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- =
Original Message -----<BR>From: "George Bobolos" =


&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR><BR><BR>Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<BR>Ti =
egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=
: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =
Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =
=EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a =
nty0w tis apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message =
-----<BR>From: George Bobolos &lt;<A =
href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR</A>&=
gt;<BR>Newsgroups: bit.listserv.hellas<BR>To: =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 =
PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou baleis =
pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... =
pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =

sobara o =


Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=
--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No virus =

found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =

Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release =

Date: 3/4/2008<BR>8:35 =


AM<BR><BR><BR><BR><BR><BR>-----------------------------------------------=

---------------------------------<BR><BR><BR>No virus found in this =
incoming message.<BR>Checked by AVG Free Edition.<BR>Version: 7.5.516 / =
Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008<BR>8:35 =


AM<BR></FONT></P></DIV></BODY></HTML>

------_=_NextPart_001_01C87E3A.BEC49661--

George Bobolos

unread,
Mar 4, 2008, 4:30:03 PM3/4/08
to
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C87E3B.0F267EB7


Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Stnv m-PAO-vg-K-ara mporei va mnv tov parete, se kaveva gauro gia va =
mazeyei ta lefta gia tnv asfalistikn etaireia mnv para3eveuteis ama tov =
deis .....
giwrgos
UG. 45 moires 8a gervei ......

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Akis =
KALAITZIDIS
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 11:00 =EC=EC


=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

entaksie twra na ton feroume sthn PAOKARA.....

Papous


"There are no conditions of life to which a man cannot get accustomed, =
especially if he sees them accepted by everyone around him." Tolstoy
=20

> Date: Tue, 4 Mar 2008 15:48:45 -0500
> From: ou-...@SBCGLOBAL.NET

> Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

> To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
>=20
> O Messi epathe ton idio traymatismo poy epathe persi enantion ths =
Chalsea=20


> ala sto alo podi
> K

>=20
> ----- Original Message -----=20

> From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
> To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; =


<HEL...@LISTS.PSU.EDU>
> Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
> Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries

>=20
>=20


> Krima tov PAIKTARA !!!!
> Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =

misntns=20


> omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
> Krima .....
> giwrgos
> UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =

eukaireis=20
> .....
>=20
> ________________________________
>=20

> =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
> =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
> =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
> =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

>=20
>=20
>=20


> To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o =
Messi
> eklege sto foreio

>=20


> ----- Original Message -----
> From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
> To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; =
<HEL...@LISTS.PSU.EDU>
> Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
> Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20
>=20
> Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
> Ti egive?
> giwrgos

>=20
> ________________________________
>=20


> =C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas
> =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
> =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
> =C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

>=20
>=20
>=20
>=20


> ----- Original Message -----
> From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
> Newsgroups: bit.listserv.hellas
> To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
> Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
> Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries
>=20
> Na tou baleis pivakides .......
> giwrgos
> UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
> !!!!!!!

>=20
>=20


> Traymatistike sobara o Messi.
> K

>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> =
-------------------------------------------------------------------------=
-------
>=20
>=20

> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
> 8:35 AM

>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> =
-------------------------------------------------------------------------=
-------
>=20
>=20

> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =

3/4/2008=20
> 8:35 AM


________________________________

Helping your favorite cause is as easy as instant messaging. You IM, we =
give. Learn more. =
<http://im.live.com/Messenger/IM/Home/?source=3Dtext_hotmail_join> =20

------_=_NextPart_001_01C87E3B.0F267EB7


Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD>=0A=


<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=

<STYLE>=0A=
.hmmessage P=0A=
{=0A=
margin:0px;=0A=
padding:0px=0A=
}=0A=
body.hmmessage=0A=
{=0A=
FONT-SIZE: 10pt;=0A=


FONT-FAMILY:Tahoma=0A=
}=0A=
</STYLE>=0A=

=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16609" name=3DGENERATOR></HEAD>=0A=

<BODY class=3Dhmmessage>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText20487 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv =
m-PAO-vg-K-ara mporei va mnv tov parete, se kaveva gauro gia va mazeyei =
ta lefta gia tnv asfalistikn etaireia mnv para3eveuteis ama tov deis =
.....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>giwrgos</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial>UG. 45 moires 8a gervei =
......</FONT></DIV></DIV>=0A=


<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =

List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Akis =
KALAITZIDIS<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 4/3/2008 11:00 =


=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR></FONT><BR></DIV>=0A=

<DIV>entaksie twra na ton feroume sthn =
PAOKARA.....<BR><BR>Papous<BR>"There are no conditions of life to which =
a man cannot get accustomed, especially if he sees them accepted by =
everyone around him." Tolstoy<BR>&nbsp;<BR><BR><BR>&gt; Date: Tue, 4 Mar =
2008 15:48:45 -0500<BR>&gt; From: ou-...@SBCGLOBAL.NET<BR>&gt; Subject: =


Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; To: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =

<BR>&gt; O Messi epathe ton idio traymatismo poy epathe persi enantion =
ths Chalsea <BR>&gt; ala sto alo podi<BR>&gt; K<BR>&gt; <BR>&gt; ----- =
Original Message ----- <BR>&gt; From: "George Bobolos" =
&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>&gt; To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>&gt; Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM<BR>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>&gt; Eva =
la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns =
<BR>&gt; omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei =
.....<BR>&gt; Krima .....<BR>&gt; giwrgos<BR>&gt; UG. MATSARA to Milan - =
Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis <BR>&gt; =
.....<BR>&gt; <BR>&gt; ________________________________<BR>&gt; <BR>&gt; =


=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =

Constantine Thomas<BR>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 =
10:34 =EC=EC<BR>&gt; =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
<BR>&gt; To Radio National De Espania leei oti einai sobaros =


traymatismos kai o Messi<BR>&gt; eklege sto foreio<BR>&gt; <BR>&gt; =

----- Original Message -----<BR>&gt; From: "George Bobolos" =
&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>&gt; To: "Constantine Thomas" =
&lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>&gt; Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM<BR>&gt; Subject: RE: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????<BR>&gt; =
Ti egive?<BR>&gt; giwrgos<BR>&gt; <BR>&gt; =


________________________________<BR>&gt; <BR>&gt; =C1=F0=FC: The =

Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =

Thomas<BR>&gt; =C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =
=EC=EC<BR>&gt; =D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; =C8=DD=EC=E1: =
Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
----- Original Message -----<BR>&gt; From: George Bobolos =


&lt;mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR&gt;<BR>&gt; Newsgroups: =

bit.listserv.hellas<BR>&gt; To: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>&gt; Sent: =
Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM<BR>&gt; Subject: Re: Ti 0a nty0w tis =
apokries<BR>&gt; <BR>&gt; Na tou baleis pivakides .......<BR>&gt; =
giwrgos<BR>&gt; UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti =
eivai autos o Kaka<BR>&gt; !!!!!!!<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
Traymatistike sobara o Messi.<BR>&gt; K<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =


<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =

-------------------------------------------------------------------------=
-------<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; No virus found in this incoming =
message.<BR>&gt; Checked by AVG Free Edition.<BR>&gt; Version: 7.5.516 / =
Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008<BR>&gt; 8:35 =
AM<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; =
-------------------------------------------------------------------------=
-------<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; No virus found in this incoming =
message.<BR>&gt; Checked by AVG Free Edition.<BR>&gt; Version: 7.5.516 / =
Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008 <BR>&gt; 8:35 =
AM<BR><BR>=0A=
<HR>=0A=
Helping your favorite cause is as easy as instant messaging.&nbsp;You =
IM, we give. <A =
href=3D"http://im.live.com/Messenger/IM/Home/?source=3Dtext_hotmail_join"=
target=3D_new>Learn more.</A> </DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C87E3B.0F267EB7--

Constantine Thomas

unread,
Mar 4, 2008, 5:30:01 PM3/4/08
to
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_011F_01C87E15.A6F3AEE0


Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Re: Ti 0a nty0w tis apokriesKai deytero!

----- Original Message -----=20


From: George Bobolos=20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU=20

Sent: Tuesday, March 04, 2008 4:28 PM


Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Ti va leme twra .....
Dustuxws oi imitasiov Aggloi (Arsenal) to ebalav to temaxio.=20
Milan - vtemek Aggloi 0-1
giwrgos


-------------------------------------------------------------------------=
-----


=C1=F0=FC: Constantine Thomas [mailto:ou-...@sbcglobal.net]
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 11:08 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: George Bobolos

=CA=EF=E9=ED.: HEL...@LISTS.PSU.EDU


=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me to quarteto Baresi Ricaard =
Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se DVD
K
----- Original Message -----=20


From: George Bobolos=20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU=20

Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:58 PM


Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Stnv Ispavia MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......
Oso gia tnv Italia, arxn kai telos n Milan .....
Giwrgos


-------------------------------------------------------------------------=
---


=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Constantine Thomas

=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:44 =EC=EC


=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada =


toy
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn =
dhmiourgise
Ellhnas
K

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; =
<HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries

Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio =
misntns

omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos
UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws =
eukaireis

.....

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =


Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:34 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai =


o Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----


From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; =
<HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries

Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =


Constantine Thomas
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9 4/3/2008 10:25 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: HEL...@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos
UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o =
Kaka
!!!!!!!

Traymatistike sobara o Messi.
K

=
-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM

=
-------------------------------------------------------------------------=
-------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008
8:35 AM


-------------------------------------------------------------------------=
---


No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.=20


Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM

-------------------------------------------------------------------------=
-----


No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.=20


Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: =
3/4/2008 8:35 AM

------=_NextPart_000_011F_01C87E15.A6F3AEE0


Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML dir=3Dltr><HEAD><TITLE>Re: Ti 0a nty0w tis apokries</TITLE>


<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-7">

<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16608" name=3DGENERATOR>

<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>

<DIV><FONT face=3DCentury>Kai deytero!</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>


<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV=20
style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: =
black"><B>From:</B>=20

<A title=3Dg.b...@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">George=20
Bobolos</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =

title=3DHE...@LISTS.PSU.EDU=20
href=3D"mailto:HEL...@LISTS.PSU.EDU">HEL...@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =

4:28=20
PM</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis=20


apokries</DIV>
<DIV><BR></DIV>

<DIV id=3DidOWAReplyText15603 dir=3Dltr>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Ti va leme =
twra=20
.....</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Dustuxws oi imitasiov =
Aggloi (Arsenal) to=20


ebalav to temaxio. </FONT></DIV>

<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Milan - vtemek Aggloi =
0-1</FONT></DIV>

<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>giwrgos</FONT></DIV></DIV>


<DIV dir=3Dltr><BR>
<HR tabIndex=3D-1>

<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> Constantine Thomas=20


[mailto:ou-...@sbcglobal.net]<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =

=D4=F1=E9 4/3/2008 11:08=20
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> George Bobolos<BR><B>=CA=EF=E9=ED.:</B> =
<A=20
=


href=3D"mailto:HEL...@LISTS.PSU.EDU">HEL...@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B>=C8=DD=
=EC=E1:</B>=20

Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR></FONT><BR></DIV>
<DIV dir=3Dltr>
<DIV><FONT face=3DCentury>Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me =
to quarteto=20
Baresi Ricaard Gulit Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se=20
DVD</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DCentury>K</FONT></DIV>


<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>

<DIV style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial"><B>From:</B> <A =

title=3Dg.b...@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">George=20
Bobolos</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =

title=3DHE...@LISTS.PSU.EDU=20
href=3D"mailto:HEL...@LISTS.PSU.EDU">HEL...@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>


<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, March 04, 2008 =

3:58=20
PM</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Ti 0a nty0w tis=20


apokries</DIV>
<DIV><BR></DIV>

<DIV id=3DidOWAReplyText99716 dir=3Dltr>


<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Stnv =

Ispavia MIA eivai n=20


omada: Athletico Bilbao ......</FONT></DIV>

<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Oso gia tnv Italia, arxn =
kai telos n=20
Milan .....</FONT></DIV>

<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial =


size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV></DIV>

<DIV dir=3Dltr><BR>
<HR tabIndex=3D-1>

<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic =
Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2=20
Constantine Thomas<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =D4=F1=E9 =
4/3/2008 10:44 =EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B>=20
<A=20
=


href=3D"mailto:HEL...@LISTS.PSU.EDU">HEL...@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B>=C8=DD=
=EC=E1:</B>=20

Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR></FONT><BR></DIV>
<DIV>
<P><FONT size=3D2>Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw =
na anextw=20


thn omada toy<BR>dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy =

Mossoulini kai=20
as thn dhmiourgise<BR>Ellhnas<BR>K<BR>----- Original Message =
-----<BR>From:=20
"George Bobolos" &lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>To: "Constantine =


Thomas"=20
&lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;; &lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: =
Tuesday,=20
March 04, 2008 3:38 PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR>Krima tov PAIKTARA !!!!<BR>Eva la8os ekave stnv =
zwn tou=20

(pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns<BR>omadas, tns =

klayomouvas tns=20
Eurwpns) kai to plnrwvei .....<BR>Krima .....<BR>giwrgos<BR>UG. =
MATSARA to=20
Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws=20


=
eukaireis<BR>.....<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=

: The=20


Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =

Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9=20
4/3/2008 10:34 =EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: =

HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR><BR>To Radio National De Espania leei oti einai =
sobaros=20
traymatismos kai o Messi<BR>eklege sto foreio<BR><BR>----- Original =
Message=20
-----<BR>From: "George Bobolos" =
&lt;g.bo...@innova-sa.gr&gt;<BR>To:=20


"Constantine Thomas" &lt;ou-...@SBCGLOBAL.NET&gt;;=20

&lt;HEL...@LISTS.PSU.EDU&gt;<BR>Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30=20
PM<BR>Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR><BR>Gi' auto =
mpnke o=20
A-r-vi ?????<BR>Ti=20


=
egive?<BR>giwrgos<BR><BR>________________________________<BR><BR>=C1=F0=FC=

: The=20


Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Constantine =

Thomas<BR>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =D4=F1=E9=20
4/3/2008 10:25 =EC=EC<BR>=D0=F1=EF=F2: =
HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>=C8=DD=EC=E1: Re: Ti 0a nty0w tis=20
apokries<BR><BR><BR><BR><BR>----- Original Message -----<BR>From: =
George=20
Bobolos &lt;<A=20

=
href=3D"mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR">mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR</A>&=

gt;<BR>Newsgroups:=20
bit.listserv.hellas<BR>To: HEL...@LISTS.PSU.EDU<BR>Sent: Tuesday, =
March 04,=20
2008 3:06 PM<BR>Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries<BR><BR>Na tou =
baleis=20

pivakides .......<BR>giwrgos<BR>UG. Xavei kati eukaireis n Milan =
...... pw,=20


pw, pw, ti eivai autos o Kaka<BR>!!!!!!!<BR><BR><BR>Traymatistike =

sobara o=20


=
Messi.<BR>K<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>------------------------------=

--------------------------------------------------<BR><BR><BR>No=20
virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free=20

Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008<BR>8:35=20


=
AM<BR><BR><BR><BR><BR><BR>-----------------------------------------------=

---------------------------------<BR><BR><BR>No=20
virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free=20

Edition.<BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008<BR>8:35 AM<BR></FONT></P></DIV>
<P>
<HR>

<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG =
Free=20
Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release=20
Date: 3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></DIV>
<P>
<HR>

<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG Free =

Edition. <BR>Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - =
Release Date:=20
3/4/2008 8:35 AM<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_011F_01C87E15.A6F3AEE0--

Constantine Thomas

unread,
Mar 4, 2008, 5:30:02 PM3/4/08
to
Akoyw th paratash ths Sevillia- Fener
K

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 4:41 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Kai deutero kai ... spitia mas gia upvo :-)
Avte kalnvuxta Thomas, take care !!
giwrgos

________________________________

Από: The Hellenic Discussion List εκ μέρους Constantine Thomas

Αποστολή: Τρι 4/3/2008 11:34 μμ
Προς: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Kai deytero!


----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 4:28 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Ti va leme twra .....
Dustuxws oi imitasiov Aggloi (Arsenal) to ebalav to temaxio.

Milan - vtemek Aggloi 0-1
giwrgos

________________________________

Από: Constantine Thomas [mailto:ou-...@sbcglobal.net]
Αποστολή: Τρι 4/3/2008 11:08 μμ
Προς: George Bobolos
Κοιν.: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


Exw toulaxiston 100 paixnidia ths Milan me to quarteto Baresi Ricaard Gulit

Van Basten se VHS kai ta pernaw ena ena se DVD
K

----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:58 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Stnv Ispavia MIA eivai n omada: Athletico Bilbao ......
Oso gia tnv Italia, arxn kai telos n Milan .....
Giwrgos

________________________________

Από: The Hellenic Discussion List εκ μέρους Constantine Thomas

Αποστολή: Τρι 4/3/2008 10:44 μμ
Προς: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Kai emena den moy aresei h Mpartsa ala den mporw na anextw thn omada toy
dhktatora Franco, to idio me thn Inter toy Mossoulini kai as thn dhmiourgise


Ellhnas
K
----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:38 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Krima tov PAIKTARA !!!!
Eva la8os ekave stnv zwn tou (pou forese dnladn tnv favela tns pio misntns


omadas, tns klayomouvas tns Eurwpns) kai to plnrwvei .....
Krima .....
giwrgos

UG. MATSARA to Milan - Arsenal. Pavw - katw n mpalla kai suvexws eukaireis
.....

________________________________

Από: The Hellenic Discussion List εκ μέρους Constantine Thomas
Αποστολή: Τρι 4/3/2008 10:34 μμ
Προς: HEL...@LISTS.PSU.EDU

Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

To Radio National De Espania leei oti einai sobaros traymatismos kai o Messi
eklege sto foreio

----- Original Message -----
From: "George Bobolos" <g.bo...@innova-sa.gr>
To: "Constantine Thomas" <ou-...@SBCGLOBAL.NET>; <HEL...@LISTS.PSU.EDU>
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:30 PM
Subject: RE: Ti 0a nty0w tis apokries


Gi' auto mpnke o A-r-vi ?????
Ti egive?
giwrgos

________________________________

Από: The Hellenic Discussion List εκ μέρους Constantine Thomas


Αποστολή: Τρι 4/3/2008 10:25 μμ
Προς: HEL...@LISTS.PSU.EDU

Θέμα: Re: Ti 0a nty0w tis apokries


----- Original Message -----
From: George Bobolos <mailto:g.bo...@INNOVA-SA.GR>
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: HEL...@LISTS.PSU.EDU
Sent: Tuesday, March 04, 2008 3:06 PM
Subject: Re: Ti 0a nty0w tis apokries

Na tou baleis pivakides .......
giwrgos

UG. Xavei kati eukaireis n Milan ...... pw, pw, pw, ti eivai autos o Kaka
!!!!!!!


Traymatistike sobara o Messi.
K

--------------------------------------------------------------------------------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM

--------------------------------------------------------------------------------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM

________________________________


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM

________________________________


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM

--------------------------------------------------------------------------------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.4/1310 - Release Date: 3/4/2008
8:35 AM

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages