Добре дошли!

60 views
Skip to first unread message

Vanyo Georgiev

unread,
Mar 3, 2012, 2:47:56 PM3/3/12
to Български речник и граматика
Здравейте,

Честит 3-ти март!
Радвам се, че има хора, които бързо откликнаха на поканата за
включване в тази група!

Предлагам, от сега нататък всички въпроси относно речника да се
изпращат на имейла на групата bg-gr...@googlegroups.com. (Дълбоко
убеден съм, че това е необходимо, защото речникът е отворен проект и
след като това е така, всички дискусии около него трябва да стават
публично, и трябва да могат да се четат от всички.)

Има много въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и по които е
необходимо да се постигне съгласие, за да може речникът да удовлетвори
в още по-голяма степен своите потребители.

В момента речникът има характер на правописен и морфологичен речник,
защото произлиза от база данни, направена за целите на правописната
проверка в програмите с отворен код. Нямам нищо против и ще се захвана
да го направя, към базата данни да се добави и таблица с тълкувание на
думите. Проблемът е, че на мен не ми е известно да има свободна за
ползване база данни за тълковен речник и ще се налага информацията да
започне да се попълва от нула.

Бих се съгласил, че е хубаво в речника да влизат и редки, и дори
диалектни думи, които представляват езиково богатство, но мисля, че
такива думи непременно трябва да са придружени и с тълковна
информация, и информация къде се употребяват. Докато не се създаде
възможност за добавяне на такава информация, ще трябва да се отлага
включването на такива думи. Освен това ще трябва да се направи и опция
в правописния речник, такива думи да се показват със съответна
забележка.

В момента, когато решавам дали новопредложена дума да се включи в
речника правя следното: Проверявам дали тази думи присъства в някой от
речниците, с които разполагам. Ако я няма в никой от тях, я търся в
Гугъл и разглеждам колко често се употребява и в какъв контекст. Думи,
които се оказва, че са професионални, научни и т.н. термини ги
включвам. Рядко употребяване думи, засега отхвърлям.

Докато имаше възможност, когато някой потърси липсваща в правописния
речник дума, да щракне бутон и да я предложи за включване, се оказа,
че сред направените по този начин предложения много рядко има ценни
такива. Повечето са с правописни грешки. Всъщност, и това е ценно,
защото се събира информация, кои са най-често допусканите грешки и
това позволява да се поддържа функция за намиране на правилните
съответствия. Сега, след като има такава функция, реших че бутона за
добавяне на дума, трябва да се показва едва след като се окаже, че
няма предложения за правилна дума.

За момента предлагам, нови думи да се изпращат и на имейла на тази
група. В случай, че това са редки думи, които е вероятно да не са
познати, да бъдат придружени от тълкование и бележка къде се срещат -
в литературата ли, в определен край на България ли и т.н., и чрез
обсъждане да се реши дали да бъдат включени в речника.

lizardman

unread,
Mar 4, 2012, 5:38:36 AM3/4/12
to bg-gr...@googlegroups.com
Здравейте,

Поздравявам за инициативата!

Въпросът, който ме вълнува преди всичко и на който според мен трябва да се отговори, е: как този речник ще си взаимодейства с проекта Уикиречник? Дали ще има припокриване на функциите? Вижда ми се смислено българската общност, която се интересува от правописните аспекти на езика, да има само едно място, към което да се обръща и което да подобрява и обогатява. Така бихме били максимално ефективни. Но, разбира се, първо трябва да се изясни дали този речник ще бъде с различни функции от речника на Уикиречник.

Поздрави,
БориславFrom: Vanyo Georgiev <van...@gmail.com>
To: Български речник и граматика <bg-gr...@googlegroups.com>
Sent: Saturday, 3 March 2012, 21:47
Subject: [bg-grammar:0] Добре дошли!

Vanyo Georgiev

unread,
Mar 4, 2012, 7:50:52 AM3/4/12
to Български речник и граматика
Веднага може да се посочат поне 2 разлики между този речник и
Уикипедия http://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
:

- софтуерът, който го задвижва, е специално направен за целта и затова
предлага по-бързо намиране на търсената информация;

- цялата база данни е достъпна за изтегляне, което я прави достъпна за
разработчици на софтуер и интернет сайтове и следователно лесно може
да се пренася навсякъде, където може да е необходима.

Трябва да се признае, че в момента редактирането на информацията не
може де се прави от всеки. Това би могло да се промени в бъдеще, стига
да не понижи достоверността на информацията в речника.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages