Dua talebi

2 views
Skip to first unread message

Eyüp Sabri KARTAL

unread,
Nov 24, 2011, 4:21:52 PM11/24/11
to

Değerli dostlar, 

Herkesin annesi özeldir. Benim de annem bana göre çok özel, emsali bulunmayan bir kadındır.  Bu hafta sonu annemi yoğun bakıma kaldırdık. Gereken bütün tıbbi müdahaleler yapıldı.. Şu anda annem hala komada  ve dualarınıza çok muhtaç.  Eğer ona  bir Âyetel-Kürsîyi (Hükümranlık ayetini) okuyabilirseniz, ona çok fayda sağlamış olursunuz. 

Teşekkürler ve iyi çalışmalar

Beşikdüzü SYDV Trabzon

unread,
Dec 7, 2011, 1:18:04 AM12/7/11
to besi...@googlegroups.com
Say�n kaymakam�m
     Dualar�m�z sizinle, Teyzeye �ok ge�mi� olsun. Allah bol bol �ifas�n� versin.
 

From: ecu...@gmail.com
Date: Thu, 24 Nov 2011 23:21:52 +0200
Subject: [Be�ikd�z�] Dua talebi
To:


De�erli dostlar, 

Herkesin annesi �zeldir. Benim de annem bana g�re �ok �zel, emsali bulunmayan bir kad�nd�r.  Bu hafta sonu annemi yo�un bak�ma kald�rd�k. Gereken b�t�n t�bbi m�dahaleler yap�ld�.. �u anda annem hala komada  ve dualar�n�za �ok muhta�.  E�er ona  bir �yetel-K�rs�yi (H�k�mranl�k ayetini) okuyabilirseniz, ona �ok fayda sa�lam�� olursunuz. 

Te�ekk�rler ve iyi �al��malar

Mehmet Özgenlik

unread,
Dec 7, 2011, 6:23:36 PM12/7/11
to besi...@googlegroups.com
TAYY�P'E G�D�N O S�ZE �Y� DUA OKUR
 

From: besikdu...@hotmail.com
To: besi...@googlegroups.com
Subject: RE: [Be�ikd�z�] Dua talebi
Date: Wed, 7 Dec 2011 06:18:04 +0000
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages