Richtlijnen i.v.m. corona en snelheid

1 view
Skip to first unread message

Belseelse Trappers vzw

unread,
Jul 31, 2020, 4:20:19 PM7/31/20
to Belseelse Trappers

Beste Trappers,

Nu we weer een tijdje samen aan het fietsen zijn, heeft het bestuur een evaluatie gemaakt over de situatie, mede in de wetenschap dat de tweede coronagolf in opmars is (wat bij de opstart begin juli nog niet het geval was).

We merken dat sommige afspraken niet volledig (kunnen) worden nageleefd. Iedereen (niet alleen het bestuur, maar ook officiële instanties) hebben in de richtlijnen voor fietsers steeds benadrukt dat spuwen en snuiten zonder zakdoek niet alleen onbeleefd is, maar in deze tijden ook uiterst onverantwoord. Toch stellen wij vast dat (een kleine minderheid) dit toch nog doet! Dit kan niet getolereerd worden. Wie zich hier nog aan bezondigd, zal verzocht worden niet meer met de groep mee te rijden. 

Verder was de afspraak ook dat de volgwagen 'verboden toegang' was, en bij dagritten niet iedereen zou staan drummen om rugzakjes in of uit de volgwagen te halen of drinkbussen bij te vullen, maar alles via de volgwagenchauffeur of 1 ander (bestuurs)lid te laten verlopen. We ondervinden dat, ondanks pogingen om hier orde in te brengen, dit toch niet gebeurt. 

Door de weer strenger wordende regels met kleinere 'bubbels', is het vinden van een geschikte stopplaats voor 's middags er ook niet makkelijker op geworden. En wanneer de helft van de groep bij een geplande stop dan nog gewoon op straat blijft staan (of zelfs gewoon doorrijdt!), zien het bestuur het niet langer aangewezen om dit seizoen nog dagritten te organiseren.

Vanaf augustus zullen daarom alle zaterdagritten met start om 9 uur afgelast worden. De namiddagritten op diezelfde dagen blijven (zolang dat nog mogelijk is) wel behouden. Indien er voldoende aanwezigen zijn, zullen er 2 groepen gevormd worden die hetzelfde parcours rijden. De volgwagen rijdt steeds achter de tweede groep. Wie pech heeft in de eerste groep wacht enkele minuten en sluit dan aan bij de tweede groep. Indien er geen 2 groepen zijn,  tellen deze ritten als ritten van de b-groep, waardoor we meteen op het volgende punt komen dat we willen benadrukken: de snelheid.

Een tweede punt waarvoor wij (nogmaals, naar jarenlange traditie...) aandacht vragen is de snelheid. Wij fietsen al 50 jaar met het motto 'samen uit, samen thuis'. Dat betekent dat iedereen in staat moet zijn op een comfortabele manier de rit uit te rijden. Dit kan enkel maar indien de snelheid van de groep wordt aangepast aan wie het wat moeilijker heeft. Dit moet een signaal zijn voor de kopmannen om regelmatig achterom te kijken en te checken of iedereen nog makkelijk volgt, en de snelheid in toom te houden. Ons reglement zegt dat we streven om +/- 30 km/u te rijden in de a-groep en +/- 27 km/u in de b-groep. Hou dit aan, dan blijft het voor iedereen ontspannend en aangenaam. Wie het sneller wil, kan dit doen in de vrije snelheid, of moet desnoods elders een uitdaging zoeken. Maar een aangepaste snelheid is ook de verantwoordelijkheid van wie het even moeilijker heeft. Durf tijdens de rit ook zelf te zeggen dat het te snel gaat en te vragen om trager te rijden. Vaak hoort het bestuur of de kopmannen pas achteraf in het clublokaal, of moeten we het lezen op facebook, Strava en dergelijke, dat het voor sommigen te snel ging. Achteraf kan er niets meer aan gedaan worden: durf het op het moment zelf te zeggen. Je zal heus niet in de steek gelaten worden, uitgelachen worden of erger nog alleen naar huis moeten rijden.

Na mijn oproep om het kopwerk beter te verdelen, is dat inderdaad ook gebeurd. Bedankt aan iedereen die regelmatig zijn deel van het kopwerk op zich neemt. Al leeft er bij sommigen het gevoel dat dit bijdraagt aan een hogere snelheid, toch moet dit niet zo zijn wanneer de juiste techniek gebruikt wordt. Als hier aandacht aan wordt geschonken, moet dit tempowisselingen beperken. De juiste techniek is als volgt (bij rechtsom draaien, zoals we meestal doen): de kopman rechts stopt met trappen en zakt af, de kopman links behoudt zijn tempo, en gaat naar rechts. Wie op rij 2 rijdt komt vanzelf op kop als de man voor hem naar rechts is gegaan en trapt lichtjes bij tot hij naast de nieuwe rechterkopman rijdt. De rest sluit gewoon aan. Na de 6 of 8 wisselende kopmannen blijft op deze manier het tempo constant. De linkerkopman moet dus zeker niet versnellen om voor de rechterkopman te gaan rijden, want dat brengt inderdaad een reactie op gang waardoor iedereen daarachter moet gaan versnellen. Ook na bochten en hindernissen moeten de kopmannen zeker niet op de trappers gaan lopen, maar gewoon geleidelijk zachtjes weer op tempo komen. Sterk optrekken geeft opnieuw een kettingreactie in de groep, waardoor die rekt en iedereen die achterkomt nog sneller moet optrekken. Probeer hier de komende ritten extra op te letten.

Om het gevoel van hogere snelheid door ronddraaiende kopmannen helemaal te vermijden, zal er in de b-groep met vaste kopmannen gereden worden en niet rondgedraaid worden op kop. Natuurlijk kan de kopman wel vragen om afgelost worden, zeker bij sterke wind. 

Hou tot slot ook de nieuwsberichten in de gaten. De situatie i.v.m. verandert dagelijks. Ook de richtlijnen/verboden/verplichtingen van overheidswege kunnen elke dag veranderen. Vergeet niet om ook tijdens de Trappersritten steeds een mondmasker of andere mond-neusbedekking mee te brengen. Ook al ben je niet van plan na de rit nog in het clublokaal te gaan, iedereen die buitenkomt op het grondgebied van Sint-Niklaas (maar ook verschillende andere gemeenten) moet verplicht een mondmasker bij hebben. Het dragen is voorlopig bij ons nog niet verplicht tijdens het sporten, maar ook dit kan mogelijk nog veranderen.

Als iedereen zijn best doet om zich aan deze afspraken te houden, kunnen we proberen toch nog een aangenaam en veilig seizoenseinde te beleven.

---

Sportieve groeten,

Gunther Daman
Voorzitter Belseelse Trappers vzw
www.trappers.be
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages