Medische Crisis Verklaring

2 views
Skip to first unread message

Eli Kesef

unread,
Sep 12, 2022, 7:03:29 AMSep 12
to
Bs"d

Medische Crisis Verklaring

https://www.frontnieuws.com/medische-crisis-verklaring/

Artsen uit de hele wereld zijn op zaterdag 10 september 2022 bijeengekomen om een Verklaring van een Internationale Medische Crisis te ondertekenen wegens de ziekten en sterfgevallen die mede te wijten zijn aan de COVID-19 “vaccins”, schrijft James Roguski.

Latro-genocide: Moord door de dokter, zoals bij het toedienen van COVID-19 injecties, ondanks wetenschappelijk bewijs van ernstige schade en gebrek aan doeltreffendheid. – Rima E. Laibow, MD

ARTSENCONFERENTIE:

VERKLARING:

Wij, de artsen en wetenschappers uit de hele wereld, verklaren dat er een internationale medische crisis is door de ziekten en sterfgevallen die samenhangen met het toedienen van producten die bekend staan als “COVID-19 vaccins”.

Wij zijn momenteel getuige van een oversterfte in de landen waar het merendeel van de bevolking de zogenaamde “COVID-19 vaccins” heeft gekregen. Tot nu toe is deze oversterfte onvoldoende onderzocht of bestudeerd door nationale en internationale gezondheidsinstellingen.

Het grote aantal plotselinge sterfgevallen bij voorheen gezonde jongeren die met deze “vaccins” waren ingeënt, is bijzonder verontrustend, evenals het grote aantal miskramen en perinatale sterfgevallen, die niet zijn onderzocht.

Een groot aantal nadelige bijwerkingen, waaronder ziekenhuisopnames, blijvende handicaps en sterfgevallen in verband met de zogenaamde “COVID-19 vaccins”, is officieel gemeld. Het geregistreerde aantal heeft geen precedent in de wereldvaccinatiegeschiedenis.

Als wij de meldingen op CDC’s VAERS, het Britse Yellow Card System, het Australische Adverse Event Monitoring System, Europa’s EudraVigilance System en de VigiAccess Database van de WHO bestuderen, dan zijn er tot nu toe meer dan 11 miljoen meldingen van bijwerkingen en meer dan 70.000 sterfgevallen die mede te maken hebben met de inenting van de producten die bekend staan als de “COVID-19 vaccins”.
Gezondheidsautoriteit FDA klaar om het vaccin voor baby's goed te keuren; waarom gooien we de baby's niet gewoon van een klif in een vulkaan?

Wij weten dat deze aantallen tussen 1% en 10% van alle werkelijke gebeurtenissen vertegenwoordigen.

Daarom zijn wij van mening dat wij hier te maken hebben met een ernstige internationale medische crisis, die door alle staten, gezondheidsinstellingen en medisch personeel in de hele wereld als kritiek moet worden aanvaard en behandeld.

Daarom moeten de volgende maatregelen met spoed worden genomen:

Een wereldwijde “stop” op de nationale inentingscampagnes met de producten die bekend staan als “COVID-19 vaccins”.
Onderzoek naar alle plotselinge sterfgevallen van mensen die vóór de inenting gezond waren.
Uitvoering van programma’s voor de vroegtijdige opsporing van cardiovasculaire aandoeningen die tot een plotse dood kunnen leiden, met analyses zoals D-dimeer en Troponine, bij al diegenen die ingeënt zijn met de producten die bekend staan als “COVID-19 vaccins”, alsook de vroegtijdige opsporing van ernstige tumoren.
Uitvoering van onderzoeks- en behandelingsprogramma’s voor slachtoffers van bijwerkingen na ontvangst van het zogenaamde “COVID-19-vaccin”.
Het uitvoeren van analyses van de samenstelling van flacons van Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Spoetnik V en elk ander product dat bekend staat als “COVID-19-vaccins”, door onafhankelijke onderzoeksgroepen zonder banden met farmaceutische bedrijven, noch belangenconflicten.
Studies naar de interacties tussen de verschillende bestanddelen van de zogenaamde “COVID-19 vaccins” en hun moleculaire, cellulaire en biologische effecten.
Uitvoering van programma’s voor psychologische hulp en schadevergoeding voor elke persoon die een ziekte of een handicap heeft gekregen ten gevolge van de zogenaamde “COVID-19 vaccins”.
Uitvoering en bevordering van programma’s voor psychologische hulp en schadevergoeding voor de familieleden van elke persoon die gestorven is ten gevolge van het ingeënt zijn met het product dat “COVID-19 vaccin” heet.

Niemand komt ons redden! "De advocaten gaan ons helemaal niet redden en we moeten ophouden op hen te vertrouwen"

Bijgevolg verklaren wij dat wij ons in een internationale medische crisis bevinden die zijn weerga in de geschiedenis van de geneeskunde niet kent, wegens het grote aantal ziekten en sterfgevallen in verband met de “vaccins tegen COVID-19”. Daarom eisen wij dat de regelgevende instanties die toezicht houden op de veiligheid van geneesmiddelen, evenals de gezondheidsinstellingen in alle landen, samen met de internationale instellingen zoals de WHO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA en NIH, op deze verklaring reageren en handelen in overeenstemming met de acht maatregelen die in dit manifest geëist worden.

Deze verklaring is een gezamenlijk initiatief van verschillende beroepsbeoefenaars die zich voor deze zaak hebben ingezet. Wij roepen alle artsen, wetenschappers en beroepsbeoefenaars op deze verklaring te onderschrijven om druk uit te oefenen op de betrokken entiteiten en een transparanter gezondheidsbeleid te bevorderen.

KLIK HIER OM DE SITE TE BEZOEKEN

https://tinyurl.com/pos-sovereign


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages