Meer dan 400 artsen en wetenschappers in India verklaren dat vax moet stoppen

6 views
Skip to first unread message

Eli Kesef

unread,
Sep 21, 2022, 12:43:47 AMSep 21
to
Bs"d

INTERNATIONALE MEDISCHE CRISIS: Meer dan 400 artsen en wetenschappers in India verklaren dat COVID-vaccinprogramma's moeten stoppen

Originele engelstalige artikel: https://www.naturalnews.com/2022-09-20-400-doctors-scientists-declare-international-medical-crisis-covid-vaccine.html

Nederlandse vertaling: https://www-naturalnews-com.translate.goog/2022-09-20-400-doctors-scientists-declare-international-medical-crisis-covid-vaccine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Meer dan 400 artsen, wetenschappers en gezondheidsfunctionarissen uit India waren vertegenwoordigd op een persconferentie van 10 september 2022 die het covid-19-vaccinprogramma VERKLAART. Deze wetenschappers en medische professionals hebben een "internationale medische crisis" uitgeroepen omdat de covid-19-vaccins hebben gefaald en gepaard gaan met een overmatige mortaliteit die niet goed wordt onderzocht door gezondheidsautoriteiten op wereldschaal.

In de formele verklaring staat: “We zijn momenteel getuige van een verhoogde mortaliteit in die landen waar de meerderheid van de bevolking de zogenaamde 'COVID-19-vaccins' heeft gekregen. Tot op heden is deze oversterfte niet voldoende onderzocht noch bestudeerd door nationale en internationale gezondheidsinstellingen.”
Oversterfte bij zwaar gevaccineerde populaties vraagt ​​om internationaal onderzoek

De meer dan 400 medische professionals eisen een onderzoek naar elk vaccingerelateerd overlijden dat zich heeft voorgedaan bij voorheen gezonde personen. Ze waarschuwen ook voor een “hoge incidentie van miskramen en perinatale sterfgevallen die niet zijn onderzocht.

De term "Sudden Adult Death Syndrome" is gebruikt om de oversterfte bij jonge en middelbare leeftijd te beschrijven. Myocarditis is het afgelopen jaar genormaliseerd, omdat voorheen gezonde kinderen en volwassenen ten prooi vallen aan deze giftige wetenschap. Terwijl de doofpotoperatie voortduurt, vinden begrafenisondernemers lange vezelige stolsels in de lichamen van overleden, gevaccineerde personen . Bovendien hebben geneesmiddelenbewakingssystemen over de hele wereld het grootste aantal bijwerkingen, ziekenhuisopnames, blijvende invaliditeit en sterfgevallen in de geschiedenis van alle vaccins geregistreerd.
Brighteon.TV

Het Britse gele kaartsysteem, het Australische toezichtsysteem voor ongewenste voorvallen, het Europese EudraVigilance-systeem, het VAERS-systeem van de CDC en de VigiAccess-database van de WHO exploderen allemaal met bijwerkingen van het COVID-vaccin. Samen bevatten deze medische rapporten 11 miljoen ernstige bijwerkingen en 70.000 sterfgevallen in verband met de COVID-vaccins . Volgens de medische beoordeling vertegenwoordigen deze cijfers mogelijk slechts ongeveer 1 tot 10 procent van het totale aantal verwondingen en sterfgevallen na de COVID-prikken.
Meer dan 400 artsen en wetenschappers roepen op tot beëindiging van COVID-vaccinprogramma's en onderzoeken naar sterfgevallen

De verklaring roept de bovengenoemde regelgevende instanties op het gebied van geneesmiddelen op om het volgende in acht te nemen:

Alle nationale inentingscampagnes met producten die bekend staan ​​als 'COVID-19-vaccins' moeten worden overwonnen.
Onderzoeken en autopsies moeten worden uitgevoerd voor alle plotselinge sterfgevallen van mensen die vóór de inenting gezond waren.
Voor elke persoon die is ingeënt met de producten die bekend staan ​​als 'COVID-19-vaccins', moet programma's voor vroege detectie worden geïmplementeerd voor cardiovasculaire gebeurtenissen die kunnen leiden tot plotselinge sterfgevallen. Screen ook met D-dimeer en troponine en detecteer vroegtijdig op ernstige tumoren.
Implementeer onderzoeks- en trainingsprogramma's voor slachtoffers die bijwerkingen hebben ondervonden na ontvangst van het zogenaamde 'COVID-19-vaccin'.
Voer een volledige samenstellingsanalyse uit van injectieflacons van Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V en elk ander product dat bekend staat als 'COVID-19-vaccins', met behulp van onafhankelijke onderzoeksgroepen die geen banden hebben met de farmaceutische bedrijven, noch enig conflict van belang.
Voer studies uit naar interacties tussen de verschillende componenten van de zogenaamde 'COVID-19-vaccins' en bestudeer hun moleculaire, cellulaire en biologische effecten.
Implementeer psychologische bijstand en compensatieprogramma's voor iedereen die een ziekte of handicap heeft ontwikkeld als gevolg van de zogenaamde 'COVID-19-vaccins'.
Promoot psychologische hulp en compensatieprogramma's voor de familieleden van personen die zijn omgekomen nadat ze waren ingeënt met het product dat bekend staat als 'COVID-19-vaccins'.

De groep roept op tot meer beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en individuen om de medische crisisverklaring te ondertekenen om dit dodelijke experiment voor eens en voor altijd te beëindigen .

https://tinyurl.com/F-er-right

Norbert de strandkruier

unread,
Sep 21, 2022, 1:36:43 AMSep 21
to
Op woensdag 21 september 2022 om 06:43:47 UTC+2 schreef Eli Kesef:
Ik vind Naturalnews.com terug op déze pagina: https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/valse-nieuwssites
--
Norbert de strandkruier

PauL

unread,
Sep 21, 2022, 11:16:38 AMSep 21
to
Op Tue, 20 Sep 2022 21:43:46 -0700 (PDT) schreef Eli Kesef:

> De term "Sudden Adult Death Syndrome" is gebruikt om de oversterfte
> bij jonge en middelbare leeftijd te beschrijven.

Neen, dat is een term om desinformatie te verspreiden.
Zo hebben vaxofoben ook 'VAIDS' verzonnen, alsof het
iets met HIV zou te maken hebben. Onzin natuurlijk!

https://www.healthline.com/health/adult-vaccines/what-is-vaids
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages