zone 30 - voorrangsregels

386 views
Skip to first unread message

the dark side

unread,
Dec 11, 2009, 2:40:25 PM12/11/09
to
Een vraagje:

Vele tekst over verkeer in zone 30 vermelden dat in zone 30 de
voetganger voorrang heeft. Men gaat zover dat in zone 30 afgeraden
wordt om zebrapaden te schilderen, omdat in een zone 30 de voetganger
toch altijd voorrang heeft; Dus ook als hij willekeurig zomaar de
straat oversteekt.

Nochtans vind ik op www.wegcode.be geen wettekst terug die dergelijke
voorrangsregel oplegt.

Misschien zit die aparte voorrangsregel ergens diep verborgen in een
klein zinnetje, dus wie kan de exacte wettekst tonen? Exact dus met
artikelnummers zoals verschenen in het staatsblad.


mur

unread,
Dec 12, 2009, 1:51:41 AM12/12/09
to
the dark side wrote:

http://www.wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art12#12.1bis

3. Met deze verkeersborden worden ��n of meerdere straten afgebakend
waarin de verblijfsfunctie primeert of waarin de verkeersfunctie
ondergeschikt wordt gemaakt aan de verblijfsfunctie, en dit als gevolg
van het beleid dat door de wegbeheerder gevoerd wordt.
----

Dat is voldoende duidelijk h� ? Of niet ?

the dark side

unread,
Dec 12, 2009, 2:36:07 PM12/12/09
to
> http://www.wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art12#12.1bis
>
> 3. Met deze verkeersborden worden ᅵᅵn of meerdere straten afgebakend

> waarin de verblijfsfunctie primeert of waarin de verkeersfunctie
> ondergeschikt wordt gemaakt aan de verblijfsfunctie, en dit als gevolg
> van het beleid dat door de wegbeheerder gevoerd wordt.
> ----
>
> Dat is voldoende duidelijk hᅵ ? Of niet ?

Neen dat is niet duidelijk aangezien hier niet vermeld wordt dat de
algemene voorrangsregels gewijzigd worden.
"De verkeersfunctie is ondergeschikt aan de verblijfsfunctie."
Dergelijke zin duidt niet aan dat een voetganger bij het oversteken van
een straat automatisch voorrang heeft.


mur

unread,
Dec 12, 2009, 10:54:05 PM12/12/09
to
the dark side wrote:

>> http://www.wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art12#12.1bis
>>
>> 3. Met deze verkeersborden worden ��n of meerdere straten afgebakend


>> waarin de verblijfsfunctie primeert of waarin de verkeersfunctie
>> ondergeschikt wordt gemaakt aan de verblijfsfunctie, en dit als gevolg
>> van het beleid dat door de wegbeheerder gevoerd wordt.
>> ----
>>

>> Dat is voldoende duidelijk h� ? Of niet ?


>
> Neen dat is niet duidelijk aangezien hier niet vermeld wordt dat de
> algemene voorrangsregels gewijzigd worden.
> "De verkeersfunctie is ondergeschikt aan de verblijfsfunctie."
> Dergelijke zin duidt niet aan dat een voetganger bij het oversteken van
> een straat automatisch voorrang heeft.
>
>

Voor mij- en ben zeker voor vele mensen met wat verstand- is dat
duidelijk genoeg.
Als de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie moet er
niet gesproken worden over voorrang, verkeerslichten, zebrapaden, of wat
dan ook.
Ben je van dat soort dat in een bebouwde kom de regels aan zijn aars
heeft gelapt, en nu gelijk wil halen door een wet niet te willen
begrijpen ofzo ?
Neem een advocaat onder de arm, betaal die, en begin.

Karanog

unread,
Dec 13, 2009, 2:44:17 AM12/13/09
to
On Sat, 12 Dec 2009 20:36:07 +0100, the dark side
<invalid.invalid@invalid> wrote:

>> http://www.wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art12#12.1bis
>>
>> 3. Met deze verkeersborden worden ��n of meerdere straten afgebakend


>> waarin de verblijfsfunctie primeert of waarin de verkeersfunctie
>> ondergeschikt wordt gemaakt aan de verblijfsfunctie, en dit als gevolg
>> van het beleid dat door de wegbeheerder gevoerd wordt.
>

>Neen dat is niet duidelijk aangezien hier niet vermeld wordt dat de
>algemene voorrangsregels gewijzigd worden.
>"De verkeersfunctie is ondergeschikt aan de verblijfsfunctie."
>Dergelijke zin duidt niet aan dat een voetganger bij het oversteken van
>een straat automatisch voorrang heeft.

De link verwijst niet naar het verkeersreglement, maar naar het
"Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens. (B.S. 14.10.1976) " ...


Karanog

Karanog

unread,
Dec 13, 2009, 2:44:19 AM12/13/09
to

Je vindt de bewering inderdaad dikwijls terug, alleen wordt nergens
verwezen naar een artikel van het verkeersreglement... :-( :
bvb <http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2008-2009/g2064-1.pdf>

Waar men wel verwijst naar artikels van het verkeersreglement, vind je
niets terug over voetgangers die altijd voorrang zouden hebben:
<http://www.wegcode.be/forum/index.php/topic,27051.0.html>

"Artikel 40. - Gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers" meldt
niets over een zone 30.

Ook hier vind ik er niet zo direct iets over terug:
<http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998102737&table_name=wet>


Karanog

mur

unread,
Dec 13, 2009, 2:51:07 AM12/13/09
to
Karanog wrote:

De regels zijn erg duidelijk. Er moeten geen regels en wetjes bestaan
voor alles en nog wat.
Het verkeer is er ondergeschikt, punt en daarmee uit. Diegene die denkt
dat ie met zijn auto tegen alles wat beweegt er tegenaan kan botsen in
een zone30, die doet maar, maar zal geen gelijk halen in een rechtbank,
tenzij een rechtertje weeral in het nieuws wil komen met tegendraads te
willen doen, zoals het hedendaags gebruikelijk is.
Zo zijn er nog geweest die dronken, tegen een veel te hoge snelheid,
meisjes naar het kerkhof hebben gereden en nog gelijk hebben gekregen op
een rechtbank.

OP heeft ergens iets voor gehad, en wil nu alles uitpluizen om z'n
gelijk te halen. Misschien naar P&P bellen op radio 1, alle dagen een
hoop marginalen die fout zijn, en toch hun gelijk willen halen.

Jon Smid

unread,
Dec 13, 2009, 4:49:33 AM12/13/09
to
mur schreef:

> the dark side wrote:
>
>>> http://www.wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art12#12.1bis
>>>
>>> 3. Met deze verkeersborden worden ��n of meerdere straten afgebakend
>>> waarin de verblijfsfunctie primeert of waarin de verkeersfunctie
>>> ondergeschikt wordt gemaakt aan de verblijfsfunctie, en dit als gevolg
>>> van het beleid dat door de wegbeheerder gevoerd wordt.
>>> ----
>>>
>>> Dat is voldoende duidelijk h� ? Of niet ?
>> Neen dat is niet duidelijk aangezien hier niet vermeld wordt dat de
>> algemene voorrangsregels gewijzigd worden.
>> "De verkeersfunctie is ondergeschikt aan de verblijfsfunctie."
>> Dergelijke zin duidt niet aan dat een voetganger bij het oversteken van
>> een straat automatisch voorrang heeft.
>>
>>
> Voor mij- en ben zeker voor vele mensen met wat verstand- is dat
> duidelijk genoeg.

Voor mij is dat ook niet duidelijk.
Ik vind de oorspronkelijke vraag wel heel terecht.

In het verkeersreglement vind ik inderdaad "De verkeersfunctie is
ondergeschikt aan de verblijfsfunctie", met een definitie van
verkeersfunctie en verblijfsfunctie.

Verder vind ik een aantal verwijzingen naar weginrichting die kan
afwijken in geval van verblijfsfunctie. Nergens vind ik een verwijzing
naar afwijkende voorrangsregels. Wel naar een snelheidsbeperking.

Dus mijn interpretatie is : je mag er dertig rijden, je kunt bredere
fietspaden vinden dan gebruikelijk, er kan enthousiast gestrooid zijn
met drempels, allemaal dingen die de weginrichter kan doen wanneer de
verblijfsfunctie primeert. Nergens vind ik afwijkende voorrangsregels.

> Als de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie moet er
> niet gesproken worden over voorrang, verkeerslichten, zebrapaden, of wat
> dan ook.
> Ben je van dat soort dat in een bebouwde kom de regels aan zijn aars
> heeft gelapt, en nu gelijk wil halen door een wet niet te willen
> begrijpen ofzo ?
> Neem een advocaat onder de arm, betaal die, en begin.

Oneens.

mur

unread,
Dec 13, 2009, 5:14:39 AM12/13/09
to
Jon Smid wrote:

Nergens vind ik een verwijzing
> naar afwijkende voorrangsregels.

Moet dat dan ?

Jon Smid

unread,
Dec 13, 2009, 6:00:48 AM12/13/09
to
mur schreef:

Neen, want de gewone voorrangsregels gelden inderdaad.
Er is geen enkele bijkomende voorrangsregel die geldt binnen de
betreffende zone.
(meestal wordt de zone wel uitgevoerd met algemene voorrang aan rechts,
maar dat is opioneel).

mur

unread,
Dec 13, 2009, 6:17:41 AM12/13/09
to
Jon Smid wrote:

Ewel voila, iedereen content. Dus moeten er geen speciale (dezelfde)
regelgeving zijn. Gewoon dat de bewoning daar primeert, zo begrijp ik
het en 'k zal er niet ver naast zijn.

Dixit

unread,
Dec 14, 2009, 8:40:20 AM12/14/09
to

"the dark side" <invalid.invalid@invalid> schreef in bericht
news:4b22a028$0$2854$ba62...@news.skynet.be...

Dat was nu juist 1 van de belangrijkste verschillen tussen een woonerf en
een 30-kmzone.
In de 30-kmzone geldt alleen een snelheid van max. 30 km en verder geen
speciale regels.


Jon Smid

unread,
Dec 14, 2009, 1:06:41 PM12/14/09
to
Dixit schreef:

Correct.
Onafhankelijk of mur u nu verstand toedicht of niet.

the dark side

unread,
Dec 15, 2009, 3:30:06 PM12/15/09
to
Op 13/12/2009, heeft mur verondersteld :

> De regels zijn erg duidelijk. Er moeten geen regels en wetjes bestaan
> voor alles en nog wat.
> Het verkeer is er ondergeschikt, punt en daarmee uit. Diegene die denkt
> dat ie met zijn auto tegen alles wat beweegt er tegenaan kan botsen in
> een zone30, die doet maar, maar zal geen gelijk halen in een rechtbank,
> tenzij een rechtertje weeral in het nieuws wil komen met tegendraads te
> willen doen, zoals het hedendaags gebruikelijk is.
> Zo zijn er nog geweest die dronken, tegen een veel te hoge snelheid,
> meisjes naar het kerkhof hebben gereden en nog gelijk hebben gekregen op
> een rechtbank.
>


Volgens mij zijn de regels erg duidelijk: de algemene voorrangsregels
gelden. Maar heel wat teksten zijn onduidelijk, zij geven ineens de
voetgangers voorrang, zonder enige verwijzing naar een wetsartikel.
(zie ook voorbeelden van andere posters).

Verkeer is ondergeschikt, daarmee werd bedoeld dat het verkeer door
inrichtende maatregelen vertraagd kan worden.


Maar sommigen doen aan interpretatie: de in zone 30 geven ze ineens
voorrang aan de voetgangers, hetgeen mijn inziens onjuist is. Het zijn
diegenen die foute informatie geven die tegendraad zijn.


> OP heeft ergens iets voor gehad, en wil nu alles uitpluizen om z'n
> gelijk te halen. Misschien naar P&P bellen op radio 1, alle dagen een
> hoop marginalen die fout zijn, en toch hun gelijk willen halen.

En neen ik heb niets voorgehad. En welke argumentatie heb je hier
aangebracht door te verwijzen naar marginalen???


mur

unread,
Dec 16, 2009, 1:55:43 AM12/16/09
to
the dark side wrote:

>
> En neen ik heb niets voorgehad.

Respecteer dan de regels, waar maak je je dan druk om ?
Wereldverbeteraar ofzo ?

En welke argumentatie heb je hier
> aangebracht door te verwijzen naar marginalen???
>

Veel, zie boven.
Rij nu maar max. 30km/h in een woonwijk, en stoor je niet aan de
anderen.
Nog iets ?
>

the dark side

unread,
Dec 16, 2009, 12:36:42 PM12/16/09
to
mur drukte met precisie uit :

> the dark side wrote:
>
>>
>> En neen ik heb niets voorgehad.
>
> Respecteer dan de regels, waar maak je je dan druk om ?
> Wereldverbeteraar ofzo ?

Ik vroeg alleen duidelijkheid over de regels, er zijn mensen die
verkeerde informatie geven bijvoorbeeld over de voorrangsregels in zone
30. Volgens mijn info en ook van anderen : de voetganger heeft gᅵᅵn
voorrang als hij zij van het voetpad op de straat begeeft. Dat zijn de
duidelijke voorrangsregels.

Er zijn echter wel instanties en personen die iets anders beweren,
zonder enige juridische argumentatie naar voren te schuiven.

> En welke argumentatie heb je hier
>> aangebracht door te verwijzen naar marginalen???
>>
> Veel, zie boven.
> Rij nu maar max. 30km/h in een woonwijk, en stoor je niet aan de
> anderen.

Ik heb een snelheidsbegrenzer, dus als ik een bord zone 30 zie dan
vertraag ik tot 30, ik druk dan op ᅵᅵn knopje en voila, ik kan niet
meer sneller dan 30 rijden.
Aan anderen die sneller willen rijden stoor ik me niet, die moeten ook
maar vertragen en achter mij blijven. Mij een zorg.

> Nog iets ?

Graag wat echte juridische argumenten in plaats van gescheld.


the dark side

unread,
Dec 28, 2009, 3:02:13 PM12/28/09
to
the dark side stelde dit idï¿œe voor :

Hieronder blijkt dat deze vraag hoogstnodig gesteld moest worden, 12
dagen nadat ik de vraag stel ziek dit hier in het nieuwsblad.:

Blijkbaar vinden enkele pipo's dat zebrapaden geen enkel nut meer
hebben in zone 30. Zodoende worden ze maar verwijderd, ook aan de
voordeur van een school voor slechtzienen en blinden.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=322K2Q09&PostCode=8000


23/12/2009
MPI Spermalie krijgt zebrapad snel terug
Gemeente haalt geleidetegels aan blindeninstituut weg

Dankzij de tegels voelen blinden dat er iets verandert in de
verkeerssituatie. mvn

ᅵ michel vanneuville

BRUGGE - Het MPI Spermalie krijgt zo snel mogelijk haar zebrapad aan de
school terug, nadat het werd weggehaald door de wegendienst. 'De school
werd nooit op de hoogte gebracht van de beslissing om het zebrapad en
de blindegeleidetegels weg te halen. Dit is onbegrijpelijk', zegt Marc
De Pourcq van MPI Spermalie. Stefaan Reuse
De blinde en slechtziende leerlingen van het MPI Spermalie moeten het
aan hun schoolpoort tijdelijk stellen zonder zebrapad en
blindegeleidetegels. Zonder iemand van de school te verwittigen, werd
het zebrapad weggehaald met een zandstraler


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages