Bardeli Academy

bardeliacademy@googlegroups.com

Description

Bardeli Academy với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, chúng tôi tự tin giúp chủ đầu tư kinh doanh bền vững và có lãi.

Language

Vietnamese

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Invited users
can join group