CONVOCATORIA ADUCAB Asamblea 21 05 2013

11 views
Skip to first unread message

Miguel Quinteiro

unread,
May 19, 2013, 12:15:49 PM5/19/13
to ermitas davila

Chamada ás persoas, Entidades, Plataformas ou Asociacións que queiran que se denuncien as irregularidades cometidas polos dirixentes de entidades   financeiras, polos responsables políticos de toda índole, e polos dirixentes do B. de E. e da CNMV.

Un grupo de persoas, preocupadas polo que está a ocorrer coas Caixas de Aforro e as entidades financeiras en xeral, habemos decido organizarnos e iniciar accións legais contra os responsables.

Nos documentos adxuntos, explícanse as estratexias que se propoñen empregar, baseadas principalmente na existencia da Asociación para a Defensa de Usuarias e usuarios de Caixas de Aforro e Bancos (ADUCAB) como elemento aglutinador, ao que consideramos é necesario reforzar, incrementando o número de afiliados.

Previamente presentáronse denuncias ante diversos fiscais (de Ourense, de Vigo, o Xeneral de Galicia e o da contra corrupción) sen resultado práctico algún, o que nos decidiu a concorrer ante os tribunais de Xustiza.

Esperamos por tanto que outras persoas se unan a nos, polo menos para deixar patente cantos somos os que queremos que se aplique a xustiza, e así tamén tratar de conseguir os recursos económicos suficientes para completar o proceso, mediante donativos segundo as posibilidades de cada quen, entre os 0€ e 20€ por persoa, como máximo ou de 0€ a 50€ máximo, de tratase dunha Asociación, Plataforma ou Entidade Social.

Ver o boletín que se inclúe para adherirse a ADUCAB, que se deberá devolver cumprimentado, a adu...@gmail.com, se é posible acompañado dunha fotocopia do anverso do DNI.

Visita: aducab.wordpress.com

Llamada a las personas, Entidades, Pla- taformas o Asociaciones que quieran que se denuncien las irregularidades cometidas por los dirigentes de entida- des financieras, por los responsables políticos de toda índole, y por los diri-gentes del B. de España. y de la CNMV

.
Un grupo de personas, preocupadas por lo que está a ocurrir con las Cajas de Ahorro y las entidades financieras en general, hemos decido organizarnos e iniciar acciones legales contra los responsables.


En los documentos adxuntos, se explican las estrategias que se proponen emplear, basadas principalmente en la existencia de la Asociación para la Defensa de Usuarias y usuarios de Cajas de Ahorro y Bancos (ADUCAB) cómo elemento aglutinador, a lo que consideramos es necesario reforzar, incrementando el número de afiliados.


Previamente se presentaron denuncias ante diversos fiscales (de Ourense, de Vigo, el General de Galicia y lo de la contra corrupción) sin resultado práctico alguno, lo que nos decidió a concurrir ante los tribunales de Justicia.


Esperamos por tanto que otras personas se unan a nos, por lo menos para dejar patente cuántos somos los que queremos que se aplique la justicia, y así como también tratar de conseguir los recursos económicos suficientes para completar el proceso, mediante donativos segundo las posibilidades de cada quien, entre los 0€ y 20€ por persona como máximo o de 0€ a 50€ máximo, de tratara de una Asociación, Plataforma o Entidad Social.


Ver el boletín que se incluye para adherirse a ADUCAB, que se deberá devolver cumplimentado, a adu...@gmail.com, a ser posible acompañado de una fotocopia del anverso del DNI.


Visitaaducab.wordpress.com
Información sobre a xuntanza de ADUCAB en Ourense, o dia 21/0572013.


O lugar do encontro é no "Edificio de Ferro", onde están as facultades de Historia e Ciencias da Educación.

Adxuntos van documentos que falan do proxecto para a Asociación e dos obxectivos que se queren acometer a partires desa xuntanza.

Son documentos livres de copyright, para a sua difusión, confiando na túa boa vontade...


Moitas grazas e unha aperta!.


ORDEN DEL DÍA EN CASTELLANO:

 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ADUCAB

Como presidente en funciones de ADUCAB, vengo a convocar por medio de la presente una Asamblea de socios y simpatizantes, a celebrar el día 21 de Mayo de 2013:

LUGAR:
Edificio de Hierro -Campus Universitaria
Dirección:
Las Lagunas s/n,Ourense.
Coordenadas:
42°20'41"N 7°51'18"W
Hora convocatoria:
17:30 (1ª) y 18:30 (2ª convocatoria)

ORDEN DEL DIA

1) Designación de la composición de la MESA: Presidente, Secretario y Moderador.

 

2) Aceptación de nuevos socios, para que puedan participar en las deliberaciones. Dada la excepcional situación, se proponen que los nuevos socios tengan carácter de 'fundadores', a efectos de que puedan ser candidatos, sin tener la antigüedad exigida, segundo el previsto en el Artículo 23 de los estatutos.

 

3) Elección, entre los presentes, de los miembros de la junta directiva.


4) A continuación se someterá a debate y votación la propuesta para iniciar acciones legales contra los responsables de las irregularidades cometidas con las Cajas de Ahorro, segundo la propuesta divulgada, con las siguientes opciones:

 

      a) Persoarse cómo acusación particular en demandas ya presentadas
          por otras personas u organizaciones, (Como por ejemplo ponerlo 
          el Abogado Sr. Arangüena, y por el Partido UPyD)

     b) Iniciar una demanda propia, respeto de las Cajas de Ahorro 
         Gallegas, en la línea recogida en los escritos presentados ante
         distintos fiscales.

     c) Se alguna o ambas las propuestas son aceptadas, se procederá la:


              > Elegir una comisión de trabajo, que las impulse.

              > Definir un medio de financiación para mantener las acciones 
                 propuestas.


4) Propuesta de nombrar una comisión para que efectúe una revisión de los actuales Estatutos, recogiendo propuestas de los socios y sus valoraciones. Establecer un plazo máximo, para convocar otra Asamblea Extraordinaria (6, 12,o 18 meses...) en la que aprobar las reformas,o cuando menos el referente a redacción de una legislación en el que se defina la estructura de funcionamiento, para lo cual ya hay las siguientes propuestas, que será necesario articular:


            >Organizarse de forma local, mediante vogais que se integren
              en la Junta Directiva. 

            >Propuesta para Integrarse o adherirse al INSTITUTO 
             GALLEGO DE CONSUMO.


5) Rogos y preguntas.Firmado: Miguel A. Quinteiro Núñez.


-- 
Miguel A. Quinteiro. 

--
Miguel A. Quinteiro.

669781006
------------------------------------
A información que poida conter este comunicado, relacionada con datos de carácter persoal, atopa-se amparada na Lei Orgánica de Protección de Dados 15/99 que compromete a non utilizar estes dados para fins que non sexan necesários de forma obrigatória para a realización do seu cometido, engadindo para alén da absoluta confidencialidade e exclusividade, e ficando proibida a calquera persoa a súa revelación, cópia distribución ou o exercício de calquera acción relativa ao seu contido. Se recibe este correo electrónico de forma erronea, pregamos-lle o elimine de todos os seus arquivos.
------------------------------------
Protexe o ambiente. Imprime só se é necesário.  
ORDEN DO DIA ASEMBLEA ADUCAB EN OURENSE 21 05 2013 ULTIMO.pdf
Estatutos ADUCAB galego.doc
DEUDA ODIOSA O COMO EVITAR PAGO DE INTERESES OBLIGCIONES DEL ESTADO.doc
a ultima carta-de-reclamacion a NCG Banco 20120703 gale e castelan (1).doc
carta al presidente de la xunta.doc
CRISIS cajas y bancos.doc
COMPARATIVA ENTRE BANCA PUBLICA, BANCA PRIVADA, CAJAS DE AHORRO, BANCOS ÉTICOS.doc
EXPLICACION DEL POR QUÉ LA CRISIS.doc
folla de adhesión.pdf
Invitación para asociarse a ADUCAB.doc
nota de prensa de ADUCAB (4).odt
O DIÑEIRO.pdf
Preguntas aos políticos e os economistas e plataforma deuda (2012 11).doc
texto email invitando anotarse en ADUCAB galego castelán.doc
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages