இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்! | Happy Independence Day!

2 views
Skip to first unread message

ATS Gmail

unread,
Aug 14, 2017, 10:23:38 PM8/14/17
to Dinamorukural, Indrayakural, avvaitam...@googlegroups.com, avvaitamils...@blogger.com
அன்புடையீர்,


நாம் பெற்ற விடுதலையை நெஞ்சில் சுமந்து, இந்தியாவின் மேன்மையை மனதில் கொண்டு, இந்த சுதந்திரத்தை நாம் பெற வழி வகுத்த அனைத்து சான்றோர்களையும் வணங்கி கொண்டாடுவோம் இந்த சுதந்திர தினத்தை!


அவ்வைத் தமிழ்ச் சங்கம்


Dear Friends,

With freedom in our mind, faith in the words, pride in our souls, let's salute the great men and women who made this possible.


Avvai Tamil Sangam

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages