Wrocław => PHP Software Engineer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jun 25, 2022, 11:00:22 AMJun 25
to
Our Client is a global company (HQ in UK) creating Mobile data
connectivity platform.

*****
***** PHP Software Engineer
********** Responsibilities:

* Support and enhance existing applications as well as working on new
features.
* Working in an agile development team and participating in code
reviews
* Write and maintain technical documentation
* Write tests for your own code and increase test coverage for our
applications
* Contribute to architectural and code review discussions that impact
our engineering ecosystem


***** Must have:

* At least 3 years PHP experience ideally with Symfony
* Able to write testable maintainable code, experience with TDD an
advantage
* Experience with developing and integrating with both REST and SOAP
API's
* Aware of Agile principles such as Scrum
* Frontend JS Frameworks (ideally some experience with Angular)
* Designing and developing SQL queries


***** Good to have:

* RabbitMQ or similar messaging platform
* Apache Solr
* Experience with Java and / or Node JS would be an advantage
* Familiarity with SOLID design principles
* Software security BSIMM / OWAS


***** Benefits offered:

* Attractive salary
* Fully remote work
* The opportunity to work for an entrepreneurial Company
* Full training, ongoing support, and the tools you need to grow and
develop in your role
* We are a company with a heart and who genuinely values and respects
its employees


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/60921-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2206
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=f4a1cca300f319decd9661239f38df3c

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages