Wrocław => Frontend Developer (React/JavaScript) <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jun 27, 2022, 11:00:17 AMJun 27
to
Our Client is an international, digital development company,
specializing in development of web and mobile applications.

*****
***** Frontend Developer (React/JavaScript)
********** The Key Responsibilities:

* Contributing in all phases of the development lifecycle
* Writing well designed, testable and efficient code
* Responsible for release and delivery of software components
* Supporting continuous improvement by investigating alternatives and
technologies


***** Must have:

* Miniimum 3 years of hands-on experience as a software engineer
* Solid understanding of modern JavaScript, TypeScript, CSS and web
APIs
* Production experience with React and React libraries
* Familiarity with Webpack and/or other bundlers
* Experience in writing maintainable and testable code
* Experience with side-effects managing tools such as Redux-Saga
* Strong understanding of usability and design patterns
* Experience with profiling tools and performance optimization
techniques
* Experience in building libraries and working with tools like
Storybook
* Experience with CI/CD workflows
* Attention to detail, focus on quality with experience in writing
automation tests and project documentation
* Experience with other software engineering best practices such as
unit testing, code reviews, design patterns etc.
* Excellent communication as well as analytical skills to build
* Good working relationships
* English language communication skills, min. B2


***** Good to have:

* Experience with other JS frameworks such as Angular, Vue, etc.
* Python/backend framework (Django) experience
* Familiarity with Node.js
* Experience with WebSockets
* Open source contributions


***** Benefits offered:

* Competitive salary and annual bonus
* Welcome you with 1,5K PLN for your new setup and whatever you want
* Give you the newest MacBook Pro with accessories and the best
equipment/work setup to make you feel productive and empowered to
do your best work
* Fully remote work or work on-site in Wrocław
* Care about your professional development (training)
* Insure your life and health
* Care about your fitness with Multisport
* Organise a thrilling annual company offsite event
* Offer you opportunities for international travel


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/64940-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2206
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=c38fc8695d55ab12d127ec35cd690387

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages