Łódź => Vessel Software Support Manager <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jun 16, 2022, 6:15:18 AMJun 16
to
Our client is providing ships and vessels with advanced data-analysys
and machine learning solutions to provide the most accurate
insights possible to identify how to reduce fuel and energy lose.
The main goal of the company is to increase operational efficiency
by reducing marine fuel consumption and making vessels more
eco-friendly.

*****
***** Vessel Software Support Manager
********** Job description:

As a Vessel Software Support Manager you will be mainly involved in
working with our onboard vessel systems, which are custom-built
data gathering, processing, and machine learning solutions that
tie both into vessel hardware/software and into our onshore
services. This work involves:
* Linux administration,
* talking to crews and customers
* working with vessel engineers (for hardware-related failures)
* managing daily priorities
* coordinating with our software developers and business teams.


***** Requirements:

* proactivity
* ability to manage your own work
* willingness to improve knowledge about the system
* positive and collaborative attitude
* very good communication skills in English
* basic knowledge about industrial-grade automation protocols (like
MODBUS) is very welcome


***** Good to have:

* Basic knowledge of Python


***** We offer:

* a chance to work on projects that will help our clients to reduce
waste and pollution in the shipping industry
* remote service during COVID pandemia, or the access to the
well-located office in the city center (ergonomic workstations,
game-room, foosball, free bike parking lots, shower, free drinks,
and snacks)
* paid holidays and extra vacation


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/60020-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2206
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=089a2ef0807af7df13a4e4680fdb828a

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jun 25, 2022, 12:45:30 PMJun 25
to
Our client is providing ships and vessels with advanced data-analysys
and machine learning solutions to provide the most accurate
insights possible to identify how to reduce fuel and energy lose.
The main goal of the company is to increase operational efficiency
by reducing marine fuel consumption and making vessels more
eco-friendly.

*****
***** Vessel Software Support Manager
********** Responsibilities:

As a Vessel Software Support Manager you will be mainly involved in
working with our onboard vessel systems, which are custom-built
data gathering, processing, and machine learning solutions that
tie both into vessel hardware/software and into our onshore
services. This work involves:
* Linux administration,
* talking to crews and customers
* working with vessel engineers (for hardware-related failures)
* managing daily priorities
* coordinating with our software developers and business teams.


***** Must have:

* proactivity
* ability to manage your own work
* willingness to improve knowledge about the system
* positive and collaborative attitude
* very good communication skills in English
* basic knowledge about industrial-grade automation protocols (like
MODBUS) is very welcome


***** Good to have:

* Basic knowledge of Python


***** Benefits offered:
ID=ce27d609c4224748154691b4af590ebb

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages