Warszawa => Information Security Analyst <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jun 25, 2022, 8:15:17 AMJun 25
to
Our client provides innovative technology that empowers users to
consolidate, standardise and reconcile any type of data in the
cloud. The company provides firms with on-demand data integrity
and insight, helping to drive operational efficiency, business
agility and strategic decision-making.

*****
***** Information Security Analyst
********** The Key Responsibilities:

* Support the development and maintenance of the Information Security
policy framework in-line with risk appetite, legislation and
industry best practices
* Provide Information Security advice and guidance
* Maintain an awareness of the existing and emerging threat landscape
* Support the response to security incidents and vulnerabilities
* Support the Information Security awareness training programme
* Support the response to client Information Security enquiries
* Work closely with colleagues across the business to promote and
strong Information Security culture and ensure compliance with
Information Security policies and procedures
* Curate and maintain Duco's Information Security knowledge base in
support of Duco Customer Success and Pre-Sales teams
* Maintain Duco's customer facing Information Security documentation
and content
* Support maintenance and compliance of our ISO27001 and SOC1/2
accreditation
* Provide initial point of contact and triage for Information Security
requests from across the business
* Support Information Security risk assessments across the technology
stack and at physical locations


***** Must have:

* Previous experience in an Information Security or similar role
* Good working knowledge of Information Security control frameworks
* Knowledge of cloud computing environments, container based
technologies and associated security controls and standards


***** Good to have:

* Previous experience maintaining accreditations such as ISO27001,
SOC1 and SOC2
* Previous experience supporting Information Security assessments from
clients, and conduction Information Security assessments on
vendors and other third-parties
* Knowledge of Google Workspace, JIRA and Confluence
* Comfortable working in a fast-paced and collaborative environment
where you may be responsible for developing novel solutions


***** Benefits offered:

* A success-sharing bonus scheme, so we recognise and reward your
effort
* Unlimited annual paid holiday, because we trust our people to manage
their own time off
* Flexible working options: you can choose to work from home, at the
office, or both - whatever is best for you
* Flexibility around working hours, as long as you're delivering
what"s needed
* Annual allowance to help you make the best of your home working
environment
* Enhanced family leave provisions
* Personal learning and development opportunities (we dedicate budget
for this)
* Spot rewards, so we can say thanks when you do a really great bit of
work
* Referral bonus if we hire someone great who you've recommended to us
* Employee of the Month and Employee of the Year awards
* Private medical care packages: individual, partner or family
* Multisport card
* Life insurance package


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/66660-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2206
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=bbeda1eb9a7479789ae08eb3c7dfb246

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages