Warszawa => Mid Fullstack Developer (Java + React) <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jun 27, 2022, 11:30:14 AM6/27/22
to
Our client is a leading provider of electronic invoicing and
electronic procurement in Europe for mid-sized and large
companies.

*****
***** Mid Fullstack Developer (Java + React)
*****



***** Job description:

* Developing company software products.
* Working with a scrum-based approach and CI/CD.
* Testing of developed solutions (unit / integration / end-to-end).
* Cooperating closely with product management and scrum masters.
* Creating / refining / specifying architecture to cover new/existing
functional/non-functional requirements and ensuring a smooth
operation


***** Must have:

* At least 1,5 years of experience in React
* Experience in Java
* Knowledge of cloud platform:
** preferably Microsoft Azure
* English (B2+)


***** Benefits offered:

* International collaboration and atmosphere
* 100% remote work
* All the basic benefits (sport & culture, medical insurance, life
insurance, company pension scheme, bonus plan etc.)
* Possibility to grow and take over responsibilities as you move on
our career path
* Independent role where you are trusted to do your job without
micromanaging
* Monthly peer recognition campaigns in order to praise our colleagues
:)
* Unique benefits via I love Mondays - club


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/65461-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2206
=> => =>



W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=02193de576f20ee57ded5f58c95e267f

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages