Warszawa => Architekt/ Lead/ Senior Backend Engineer (node.js) <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jun 29, 2022, 4:45:18 AMJun 29
to
Dla naszego Klienta, polskiej firmy tworzącej produkty związane z
cyfrowym procesem interakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym,
takie jak płatności mobilne, elektroniczny paragon czy digital
check-out. Produkty mają zapewnić dostępność w kanale
tradycyjnym jak i w e-commerce, oferując spójny model obsługi
dla Klienta.

*****
***** Architekt/ Lead/ Senior Backend Engineer (node.js)
********** Twoje super zadania:

* Rozwój aplikacji backendowej
* Inspirowanie zespołu do ciągłej poprawy kodu i procesów
* Dokumentowanie pracy
* Określanie i wdrażanie bezpiecznej i skalowalnej architektury
systemu identyfikując najważniejsze trendy i narzędzia które
pomogą efektywnie osiągać cele biznesowe
* Programowanie i code-review z dbałością o jakość
* Kontrybucja do architektury integracji systemów z zewnętrznymi
partnerami i rozwiązywanie bieżących problemów wokół
aplikacji i integracji
* Wsparcie innych członków zespołu


***** Wymagania:

* Doświadczenie jako inżynier oprogramowania (2+ lat)
* Doświadczenie w rozwoju backend/frontend, aplikacji opartych o
node.js/Typescript (5+ lat)
* Komfort pracy w środowisku bazodanowym i solidna wiedza w zakresie
przynajmniej jednego rozwiązania spośród: MongoDB
(preferowana), Redis, Elasticsearch, PostgreSQL
* Umiejętność pisania czystego kodu, w zgodzie z TDD i piramidą
testów
* Solidność, skrupulatność, zaangażowanie i komunikatywność
* Samodzielne, krytyczne i analityczne myślenie, umiejętność
wczucia się w użytkownika aplikacji
* Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym


***** Dodatkowe atuty:

* Dodatkowe doświadczenie w pracy w innych językach
* Praktyczna znajomość wzorców architektonicznych, np. Event
Sourcing, CQRS
* Doświadczenie w pracy z projektowaniem i utrzymaniem systemów o
wysokiej dostępności
* Zainteresowanie zagadnieniami DevOps (znajomość dobrych praktyk i
narzędzi CI/CD, doświadczenie w pracy z Kubernetes/AKS,
logowaniem i monitorowaniem)
* Doświadczenie, zainteresowanie branżą finansową
* Doświadczenie w pracy z usługami PaaS w chmurze MS Azure
(Application Gateway, Service Bus, AKS, Key Vault, Blob storage)
* Doświadczenie w projektowaniu rozwiązań wykorzystujących
komunikację po protokole WebSocket
* Doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych
* Znajomość wybranych rozwiązań z ekosystemu CNCF (Helm,
Ambassador, nats.io)


***** Oferujemy:

* Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności 22-28k netto (B2B)lub
ekwiwalent w innej formie współpracy
* Realny wpływ na proces wytwarzania produktu i development
* Niezbędny sprzęt (laptop win/mac, akcesoria, monitor)
* Elastyczny styl pracy - zdalnie lub z biura w Warszawie (post-COVID)
* Wsparcie w rozwoju (dostęp do kursów i książek online,
konferencje i szkolenia)
* Bonus 200% stawki godzinowej dodany do pierwszej wypłaty za godziny
spędzone na zadaniu rekrutacyjnym
* Team-building zdalnie lub on-site w zależności od rozwoju sytuacji
epidemicznej
* Inne benefity do negocjacji


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/61680-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2206
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=393b8e7f6d56447d57abfb301148ea4b

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jul 4, 2022, 5:15:17 AMJul 4
to
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages