Warszawa => Node/TypeScript Backend Developer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jun 27, 2022, 4:00:16 AMJun 27
to
As the leading provider of CRM and Digital Marketing solutions in
Europe, our Clients mission is to enable and simplify the
workloads of many global clients every day.

*****
***** Node/TypeScript Backend Developer
********** Job description:

* As part of the development team, implement new features and solve
engineering challenges in a modern, cloud-native,
microservice-based tech stack.
* Take an active part in team development, knowledge sharing and
improvements to increase team velocity and developer quality of
life.
* Respond to disruptions and proactively work to prevent such from
occurring in the first place. The position includes a weekly
rotating on-call duty, which also includes additional time off.


***** Position requirements:

* 2+ years with a robust software engineering background
(Node/TypeScript)
* Proven ability to write high-performant, maintainable code
* Ability to operate in a DevOps environment
* Creative and solutions-oriented, someone who is not afraid to learn
new things along the way
* Very good spoken and written skills in English


***** Nice to have:

* Experience with using Amazon Web Services or certified knowledge of
AWS


***** We offer:

* 30 paid vacation days
* 20% time - We usually spend Fridays on education and innovation
* Flex Time - Work when it fits you and your team best
* Double Flex - When working on an incident it's as if you worked
double
* Rest day - Have been on-call last week? you need a paid day off!
* Hackathons - Like AWS game days, disaster recovery days, chaos
monkey days
* Sports benefits


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/65900-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2206
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=8a88b4c4225b365a1fa65488576da13c

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages