Gdańsk => Backend Developer ze znajomością C++, C# <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jun 29, 2022, 10:30:45 AMJun 29
to
We are looking for our client, a Polish software house that provides
applications for tourist companies

*****
***** Backend Developer ze znajomością C++, C#
********** Skills / knowledge / experience:

* C++
* C#
* Knowledge in Windows Communication Foundation and message queuing is
a plus
* Oracle PL/SQL is a plus


***** Benefits offered:

* Fully remote work
* For candidates from the Tri-City - we invite you to work in the
office once a week
* Flexible working hours
* Private medical care
* Sports
* MultiSport cards
* The use of Pluralsight.com for self-development purposes
* Non-corporate environment
* Very convenient office location (the center of Gdańsk, next to the
Madison Gallery)
* Parking, bicycle room


***** Other:

* Fully remote work
* For candidates from the Tri-City - we invite you to work in the
office once a week
* Flexible working hours
* Private medical care
* Sports
* MultiSport cards
* The use of Pluralsight.com for self-development purposes
* Non-corporate environment
* Very convenient office location (the center of Gdańsk, next to the
Madison Gallery)
* Parking, bicycle room


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/66400-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2206
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=e27e1d08f91e107c4bbd3894a804f1d4

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages