Tạm ngừng hoạt động Chuyên gia điều phối hàng tuần - The temporary pause of the weekly art-based facilitator workshop

4 views
Skip to first unread message

Life Art Vietnam

unread,
Jul 5, 2011, 4:12:57 AM7/5/11
to Art-based Facilitators
Kính gửi các anh/chị thành viên mạng lưới "Chuyên gia điều phối sử
dụng nghệ thuật"

Life Art xin chân thành cảm ơn sự tham gia của các anh/chị trong suốt
gần 1 năm vừa qua với các hoạt động dành cho chuyên gia điều phối sử
dụng nghệ thuật, được tổ chức vào thứ 5 hàng tuần tại Life Art.

Sau gần 1 năm hoạt động, Life Art đã thực hiện được gần 40 chủ đề, thu
hút và kết nối được gần 60 chuyên gia khác nhau trong các ngành tâm lý
học, phát triển xã hội, giáo dục, và nghệ thuật.

Với sự quan tâm và nhu cầu ngày càng lớn về phương pháp sử dụng nghệ
thuật trong phát triển con người, Life Art nhận thấy đã đến lúc cần
xây dựng lại cấu trúc, nhằm đảm bảo chất lượng và phát huy được hiệu
quả tối đa của chương trình.

Vì vậy, Life Art xin thông báo tạm ngừng hoạt động thứ 5 hàng tuần
trong tháng 7 và tháng 8, bắt đầu từ ngày 7/7. Trong thời gian này
chúng tôi sẽ tiến hành các bước đánh giá, lên quy trình và kế hoạch
cho chương trình để sẵn sàng hoạt động trở lại vào tháng 9 năm 2011.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn những hỗ trợ quý báu từ các anh/
chị. Life Art mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của
các anh/chị,

Kính thư
Life Art
------

Dear participants,

We would like to thank you for your active participation in Art-based
facilitator sharing workshops in the past 1 year.

After 1 year of operation, Life Art has hosted more than 40 topics and
workshops, attracting and connecting nearly 60 experts with various
backgrounds such as psychology, social development, and arts.

With this activity, we have recognize a significant growth in
interests and demands for professional knowledge in using arts for
people development, and it's time for Life Art to re-structure this
activity into a program with more benefits and effectiveness.

We would like to announce the temporary pause of the weekly art-based
facilitator workshop in the month of July and August, starting on 7th
July 2011. During this time, Life Art will focus on evaluating and
planning for the activity. We hope to re-open the workshop in the
month of September 2011.

Again, thank you for your invaluable support and participation,

Your Sincerely,
Life Art

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages