Chuyên gia điều phối: Chuyển động với nhiều loại hình thông minh - Art-based facilitators: The Dance of Multiple Intelligences

5 views
Skip to first unread message

Life Art Vietnam

unread,
Jun 21, 2011, 6:28:49 AM6/21/11
to Art-based Facilitators
Chuyên gia điều phối: Bente Sternberg

Chuyển động với nhiều loại hình thông minh

Chúng ta học như thế nào? Làm thế nào để xây dựng trí thông minh của
chúng ta? Chúng ta giảng dạy như thế nào?

Ý tưởng này được dựa trên nghiên cứu của Howard Gardner, ông nhấn mạnh
sự cần thiết phải mở rộng khái niệm về trí thông minh tới ngôn ngữ, tư
duy toán học logic, âm nhạc, vận động cơ thể, không gian, cá tính, nội
tâm và trí tuệ tự nhiên. Thông qua chuyển động, sân khấu, âm nhạc và
giọng nói chúng ta có thể tạo ra trải nghiệm về các loại hình thông
minh”

Thời gian: 9.00 -12.00 thứ 5 ngày 23/6/2011
Địa điểm: The Black Box, 54-56 Nguyễn Khuyến, Hà Nội
Lưu ý: Quần áo gọn nhẹ, thuận tiện cho việc chuyển động.
Bắt buộc gửi CV đăng ký trước khi tham gia
Liên hệ: life.art...@gmail.com
www.lifeartvietnam.org

1. Giới thiệu
Đây là buổi thực hành nằm trong khuôn khổ dự án “Buổi thực hành dành
cho chuyên gia” do Life Art tổ chức hàng tuần, dành riêng cho những
người điều phối, các chuyên gia về sử dụng các phương tiện biểu đạt
như kịch, múa, vẽ, nhạc, chuyển động, con rối..v.v. để giúp cá nhân và
cộng đồng chia sẻ, biểu đạt, và phát triển.
Những buổi thực hành này được dẫn dắt bởi một chuyên gia được đăng ký
từ trước. Bất cứ ai đang thực hành phương pháp này đều có thể đăng ký
nội dung buổi thực hành, có thể là một chủ đề hoặc phương pháp mà mình
muốn thử nghiệm hoặc chia sẻ với những đồng nghiệp khác.
Ngoài ra, buổi thực hành này cũng là nơi để chúng ta được làm mới
mình, tiếp thêm năng lượng và liên tục trải nghiệm từ phương diện một
người tham gia.
Hoạt động của nhóm chỉ dành riêng cho những chuyên gia có cùng nguyên
tắc dẫn dắt, điều phối, nhưng chúng tôi rất rộng mở đến những ai muốn
học hỏi hoặc đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này.
2. Tham gia với tư cách thành viên
Nếu bạn muốn tham gia, hãy gửi email kèm một bản CV đến
life.art...@gmail.com trước 2 ngày workshop diễn ra. Trong email,
bạn cần cho chúng tôi biết:
- Giới tính
- Kinh nghiệm công việc liên quan tới lĩnh vực sử dụng nghệ thuật
trong phát triển con người/ trong trị liệu
- Công việc / nơi làm việc hiện nay của bạn
- Lý do bạn quan tâm tới phương pháp này
Buổi thực hành chỉ dành cho 16 chuyên gia, vì thế hãy đăng ký sớm.
Nếu bạn là một người điều phối, và phương pháp của bạn là chú trọng
vào quá trình trải nghiệm (đối lập với việc chú trọng vào các thành
tích được đặt chỉ tiêu từ trước), đồng thời bạn sử dụng các loại hình
sáng tạo trong việc điều phối của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.
Những ai nên tham gia workshop này:
1. Những người điều phối dựa trên quá trình trải nghiệm
2. Những người điều phối sử dụng các loại hình biểu đạt sáng tạo (múa,
kịch, chuyển động, nhạc, hoạ..)
3. Các nhà trị liệu tâm lý qua hình thức nghệ thuật (art therapists)
4. Các nghệ sỹ làm việc với cộng đồng
3. Tham gia với tư cách là người điều phối
Nếu bạn mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên môn, hoặc đơn
giản bạn chỉ muốn thử nghiệm và thực hành một bài tập nào đó mà bạn
chưa thấy chắc chắn, bạn có thể gửi CV cùng thư đề xuất tham gia điều
phối buổi thực hành đến life.art...@gmail.com. Chúng tôi cần
biết:
* Kinh nghiệm của bạn
* Nội dung, kỹ thuật mà bạn định thực hiện
* Mục đích/ứng dụng của những kỹ thuật/ nội dung này trong việc phát
triển con người
* Thời lượng của buổi thực hành
Cảm ơn và hẹn gặp các bạn,
Life Art
-------

Art-based facilitators: The Dance of Multiple Intelligences
Facilitator: Bente Sternberg

The Dance of Multiple Intelligences
how we learn, how we build our intelligence, how we teach?
The concept is based on the work of Howard Gardner where he
emphasized the need to broaden the concept of intelligence to include
linguistic , logic mathematical , musical , body-kinesthetic, spatial,
interpersonal, intra-personal and naturalistic intelligences. Through
movement, theater, music and voice we will create an experience of the
intelligences.

Date: Thursday, 23rd June 2011
Time: 9:00 AM to 12:00 PM
Venue: The Black Box – 54, 56 Nguyen Khuyen
Requirement: comfortable clothes
Registration required (free)
Contact: life.art...@gmail.com
www.artfordevelopment.vn

————–

1. Background
This workshop is among many other weekly workshops hosted by Life Art
for a focused working group of facilitators and practitioners who are
using various expressive medium such as drama, dance, painting, music,
movements, puppets..etc.. to facilitate individual expressions and
development.
The workshop is a practical session facilitated by a pre-registered
facilitator who wants to experiment or share a new approach with other
facilitators. This weekly workshop is also an environment where we –
the facilitators – can renew and relive our experiences as a member of
a group, which in turn will keep us fresh and insightful when
facilitating other individuals.
The group is strictly preserved for facilitators who share the same
working principles, but opened to new learners and anyone who have a
keen interest in this field.
2. How to attend
If you wish to attend this event, please send a CV to
life.art...@gmail.com with a brief introduction of yourself, 2
days prior to the actual event. Your CV/email should include:
- Your gender
- Your work experience related to the use of arts in development/
therapy
- Your current workplace
- Reasons you are interested in this approach
The workshop is limited to 16 participants so please register early.
If you are a facilitator who practices process-oriented facilitation
and uses creative mediums in your facilitation, we’d love to hear from
you.
Who should attend this event:
Art-based facilitators, process-oriented facilitators, art therapists,
community artists
3. How to facilitate this workshop
Whether you would like to share your experience or techniques in a
practical way, or simply want to experiment and try new techniques
that you are not confident about.., please send us your CV and the
proposal for the workshop content and purpose. We will need to know:
Your experience
The techniques/ content that you are planning to facilitate
It’s purpose/ application in people’s development
Your workshop’s duration
Thank you and see you
Life Art

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages