AN BG

1–14 of 14
For EN version, scroll down
________________________________

Здравейте на всички, които по една или друга причина намират това място,
 
казвам се Христина и съм от България. Администрирам тази гугъл група като се опитвам да пиша всяка статия колкото ми е възможно и на двата езика - български и английски, за да може информацията да достигне до повече хора. 

Представях си нещо такова - място в Интернет, което отчаяно търсих, но за съжаление така и не открих по време на първите ми две операции. По-късно преди третата ми операция (да, аз имах незавидно тежък път осеян с 3 операции, докато нормалното е хората да се оттървават само с 1), открих форумът на асоциацията по невринов на слуховия апарат в САЩ, където научих и продължавам да черпя безценна информация. Информация, която ми помогна да взама собствените си решения.
 
Напълно съм наясно какво е "приключението" и затова се опитвам да дам съвет и окажа морална подкрепа на други диагностицирани с неврином на слуховия апарат и доколкото знанията ми позволяват и с мозъчни тумори като цяло. Ако Вие самите или ваши роднини се нуждаят от подкрепа, имате въпроси (напълно разбирам тоновете въпроси, на които няма отговор в ситуация като тази) или просто искате да споделите история, ще се радвам, ако пишете в групата. Разбрала съм, че за доста от вас процесът е много личен и не се чувствате комфортно да споделяте с всички. В това няма нищо лошо! Поради тази причина получавам лични имейли, вместо писания до цялата група, но отново казвам, в това няма нищо лошо! Начинът, който предпочитате е личностно предпочитание и аз уважавам избора Ви. Това, което наистина има значение е че говорите за проблема. Така че пишете ми на електронната поща или просто четете и сравнявайте до колко Вашата история прилича на моята. Зная, че операциите и последиците след това са различни при всеки и ми се ще да науча повече за Вашето "приключение".

В тази гугъл група споделям личния си опит, идеите ми и прочетеното. Групата няма за цел да прави медицинска диагностика, да препоръчва лечение преди и след операцията. Това е място, където споделям какво ми се е случило лично на мен, какво съм прочела или с какво съм се сблъскала. Най-важното нещо е да бъдете диагностицирани правилно и навреме. За останалото може да направите избор, дали е правилен или не - изборът е Ваш, да потърсите информация, да попитате, но доброто начало поставя основите за добър краен резултат.
 
Надявам се информацията, която ще прочетете тук да Ви е от полза!

Всичко най-добро и имайте смелостта да питате,
Христина

________________________________________________________________
Hello everyone who for one or for another reason found this corner,
 
My name is Hristina and I am from Bulgaria. I administer this google group writing as much as possible in Bulgarian and in English so it can be accessible to more people.

This is a spot on the Internet like the one I had in my mind and looked for desperately during and after my surgeries but unfortunately had no success in finding it during my two surgeries. Later, when it was time for the third one (yes, I had a very difficult road of 3 surgeries, when people usually do away with 1 only) I found Acoustic Neuroma Association USA forum where I have learned precious information that helped me to take my decisions.  

I know what the journey is like so I am there for others who were diagnosed with Acoustic Neuroma (aka Vestibular Schwannoma) or as far as my knowledge goes with other brain tumors in general. If you or your relatives need some support, have questions (I know the unanswerered ?s are tons and tons at a moment like this) or just want to share a story, I would be happy if you write here in the group. I know that many of you think of the process as a very personal one and are embarrassed to mention it. This is fine! That's why I have received personal letters from you, rather than group entries, and again - it is alright. The way you prefer it is just a matter of presonal choice and I respect it. What matters is that you talk about it!
So get in contact with me via e-mail or just read and compare to what extent your story is the one I had. I know that everyone's surgery and outcomes are different and I would like to know more about your adventure.

In this google group I share my own experience, my ideas and what I have read. The group is not created to give medical diagnosis, pre and post treatment prescriptions. It is a space that I share what happened to me personally and what I have read or faced. The most important thing is to be diagnosed correctly and on time! The rest you can make a choice about, right or wrong it is your choice, or look up information or ask but a good start determines a good result! 

I hope that you will find the information here useful!

All the best and be courages to ask,
Hristina