Album 4, because you need therapies, multiple.

0 views
Skip to first unread message

pisse...@the.controls

unread,
Feb 6, 2022, 6:57:58 PMFeb 6
to
šŸ—½šŸ“” šŸŒŸā˜…āœÆāœ°āœ®āœ­šŸŒ 
My forth album is entitled, blues funk,

http://is.gd/bluesfunk

(any trouble playing download, rename with .wav extension.)

Album 4, Dr. HRB crossroad blues guitar
Track 1
https://app.box.com/s/i961sh2yolbtphknvebcaaeez4jn6fe0
Track 2
https://app.box.com/s/ws0gmfid453yllbb7wzdfsfqjn3bnfpl
Track 3
https://app.box.com/s/px72o5qben132hg3o3gp8yzn5nt95yib
Track 4
https://app.box.com/s/3uqx4bjwzgy85uged0ctibcvhlfbu0z2
Track 5
https://app.box.com/s/9oh64gd0qktadn21miag2o6x9ipvbs58
Track 6
https://app.box.com/s/vke0amzcs3fyk7tgxpbb9zgiq7867slz
Track 7
https://app.box.com/s/kjuysey34kagrwfy00cfsvlb9cyeu0e0
Track 8
https://app.box.com/s/plk1i3y18cll70tz5l7udhi8kyzr4jyu
Track 9
https://app.box.com/s/slo7fjpj0h8u75nkna9zvhbd224e3e0r
Track 10
https://app.box.com/s/gvpkcq5r803ptotpiayn7aom06vux6yp
Track 11
https://app.box.com/s/00zils4kqrzuaw3wrkfixc6ulz4eebi1
Track 12
https://app.box.com/s/onq36k197ebypli5swl05buye1rxpr2k
Track 13
https://app.box.com/s/qoya98ajum3sccpuqo7ysvtqxdb5cl43

Album 3, Dr. HRB crossroad blues guitar
Track 1
https://app.box.com/s/a8ntjfk5f99a1yo4y5j25eqmz7fyqdpc
Track 2
https://app.box.com/s/p6fhf51m23cquf7sb50chqvhyzs8esbn
Track 3
https://app.box.com/s/wa0m3h52yigzjxa5yjfliyam4uan1ly5
Track 4
https://app.box.com/s/sww6np6zrx5yteyzoyppxtfc0kf0se92
Track 5
https://app.box.com/s/icpy0bto4ukmr4cmc3hv16fhecc4niw0
Track 6
https://app.box.com/s/o0o1g6sd0z07uii1tdfmcw2nexhyfo06
Track 7
https://app.box.com/s/cdz2k0cymiqp8n1xcoy9d5a72fa37tfo
Track 8
https://app.box.com/s/1zljamggp7aeej1v4kudi1c6ys2w3ova

Album 2, Dr. HRB crossroad blues guitar
Track 1
https://app.box.com/s/v8y43gas2r1wtipwrm4ne2xibuwqeglo
Track 2
https://app.box.com/s/dh68pb4c5pakbgay646bnzfn6iziko3y
Track 3
https://app.box.com/s/k3kqq0m2p8mlwcj4v87s9n99a9w3saud
Track 4
https://app.box.com/s/dmpndm9fxsawsqrjd2lzt5ja9am51mdi
Track 5
https://app.box.com/s/l4b4berkezge2ehesuxsyjqwjxviursg
Track 6
https://app.box.com/s/bm7la4x7xw8uyw84qjnm3vhlzk8mpnrm
Track 7
https://app.box.com/s/wgnos5q9ttf15iinjsm0lvy4kekct05i
Track 8
https://app.box.com/s/cab95kddb2bowcz03czdg3etzau5azoq
Track 9
https://app.box.com/s/yp27p463ygngkm7ayqxc4rnrz441j8wd
Track 10
https://app.box.com/s/zyvpsrzwjsve3nxb10e845vrps05u2bn
Track 11
https://app.box.com/s/smk1a9q3790jqfx40ft284u2r4ql5tj3
Track 12
https://app.box.com/s/wlxuc6o3ilsqoeq5rcuo76b7fjadlftc
Track 13
https://app.box.com/s/8eh3daru0vjnvz16vsn10mqvj9v8k9ya
Track 14
https://app.box.com/s/fvi6avjmlf851u6wggmzq2beqw4yhabt
Track 15
https://app.box.com/s/6qi4960zwv7kcmloyjk7x9yaln3q4ktb

Album 1, Dr. HRB crossroad blues guitar
Track 1
https://app.box.com/s/inoohak4mx15xtp945hck0n2rci7bvby
Track 2
https://app.box.com/s/16dxt4pd0u2mykil4le2q85aazychouk
Track 3
https://app.box.com/s/hhrqfyt5u7v8phap5enalhztnwu33g38
Track 4
https://app.box.com/s/n3op9atdse92b53xr8n6g94v56ky0s7f
Track 5
https://app.box.com/s/iov2ockkycqvmn0431996zhenozzqes7
Track 6
https://app.box.com/s/c15v2pyztgl0dx43mqj0frj8sqligag2
Track 7
https://app.box.com/s/19tnh42asqog1biiwmdbja2kow3miscd
Track 8
https://app.box.com/s/p74sfnbslijwpzgzhp1haj91wrdf2jtj
Track 9
https://app.box.com/s/jg0vfvykoj8y2vig5flqj8r15tlqnccq
Track 10
https://app.box.com/s/ds9biokv0o60sx0hss5cw0zqepurgz35
Track 11 https://app.box.com/s/hy29da1h0v3m6q2y9eobhy1um4ccnuil
Track 12
https://app.box.com/s/xtnwo3mx1h9wo8tmbaxx7r5ywvw4ovna
Track 13
https://app.box.com/s/b0e6uu5ar6zlk54cjwxek0v7grdqd3pu

Dr. Hunter Reon Barnes, PhD, D.S.
72877 Dinah Shore Dr.
#103-108
Rancho Mirage, Ca 92270
888.919.7566

I need money, please mail me a donation. [o;-)

Ā© Dr. Hunter Reon Barnes, PhD, D.S.

Please send me a little money, thanks. [o;-)

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages