Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Islamski Filmovi Sa Prevodom

41 views
Skip to first unread message

Malek Sifeddine

unread,
Nov 24, 2023, 2:30:17 PM11/24/23
to
Islamski filmovi sa prevodom: Preporuke za gledanje
Islamski filmovi sa prevodom su filmovi koji obraÄ‘uju razliÄ ite aspekte islamske vjere, historije, kulture i tradicije. Neki od njih su igrani, a neki su dokumentarni ili animirani. Ovi filmovi mogu biti korisni za uÄ enje o islamu, ali i za zabavu i inspiraciju. U nastavku vam predstavljamo neke od najboljih islamskih filmova sa prevodom koje možete pronaći na internetu.

Život Poslanika Muhammeda s.a.w.s. - crtani film (bosanski prijevod)
Ovaj crtani film je napravljen u saradnji sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i prikazuje život i djelo posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda s.a.w.s. Film je podijeljen u tri dijela: roÄ‘enje i djetinjstvo, poslanstvo i hidžra, i osvajanje Mekke i smrt. Film je namijenjen djeci i odraslima koji žele nauÄ iti o osnovama islama i primjeru Poslanika s.a.w.s.

islamski filmovi sa prevodom
Download Zip https://acintoling.blogspot.com/?er=2wGsHCBožiji Poslanik Muhamed Poruka Film Sa Prevodom
Ovaj film je snimljen 1976. godine u režiji Mustafe Akada i smatra se jednim od najutjecajnijih islamskih filmova svih vremena. Film prati život Poslanika s.a.w.s. od njegovog rođenja do njegove smrti, prikazujući njegovu borbu za širenje islama u teškim okolnostima. Film je poznat po tome što ne prikazuje lice Poslanika s.a.w.s., već ga predstavlja kroz njegov glas i djela.

Rabija el-Adevijja (Evlija)-Islamski Film sa prevodom
Ovaj film je biografska drama o Rabiji el-Adevijji, jednoj od najpoznatijih muslimanskih mistiÄ arki i svetica. Film prikazuje njen život od roÄ‘enja do smrti, istiÄ ući njenu ljubav prema Allahu i njen utjecaj na druge ljude. Film je pun lijepih scena i poruka o duhovnosti, ljepoti i milosti.

DRAGA MAJKO Islamski film
Ovaj film je emotivna priÄ a o majci koja se suoÄ ava sa teÅ¡kom bolešću svog sina. Film pokazuje kako se majka bori za njegov život, moleći se Allahu i tražeći pomoć od drugih ljudi. Film je inspirisan istinitom priÄ om i ima za cilj da pokaže snagu vjere, nade i ljubavi.

Fetih 1453 - Sultan Muhammad Al Fatih Subtitle Indonesia
Ovaj film je epski spektakl o osvajanju Konstantinopolja od strane osmanske vojske pod vodstvom sultana Mehmeda II el-Fatiha 1453. godine. Film prikazuje kako je sultan ostvario svoj san da osvoji grad koji je bio simbol kršćanstva i Bizanta, koristeći se novim tehnologijama i strategijama. Film je pun akcije, drame i historijskih detalja.


Dova moj najbolji prijatelj - islamski edukativni film za djecu
Ovaj film je namijenjen djeci koja žele nauÄ iti o važnosti dove, ili molitve Allahu. Film prati priÄ u o djeÄ aku koji se suoÄ ava sa raznim problemima u Å¡koli i kod kuće, ali koji uvijek pronalazi utjehu i rjeÅ¡enje u dovi. Film je pun pouÄ nih i zabavnih scena koje pokazuju kako dova može promijeniti naÅ¡ život na bolje.

Poslednji dani Resulullaha s.a.v.s.
Ovaj film je dokumentarac koji opisuje posljednje dane života Poslanika s.a.w.s. na ovom svijetu. Film se oslanja na autentiÄ ne izvore i svjedoÄ anstva njegovih ashaba, koji su bili uz njega do kraja. Film prikazuje kako je Poslanik s.a.w.s. zavrÅ¡io svoju misiju, kako je oprostio svojim neprijateljima, kako je savjetovao svoje sljedbenike i kako je preminuo u naruÄ ju svoje voljene kćerke Fatime r.a.

Isa a.s [ Film sa prijevodom ]
Ovaj film je adaptacija istoimenog romana od Halide Edib Adivar, koja je bila poznata turska književnica i aktivistica. Film prati život i djelo Isaa a.s., jednog od najvećih Allahovih poslanika, koji je doÅ¡ao da propovijeda islam u vrijeme kada su ljudi bili u zabludi i nepravdi. Film prikazuje njegova Ä uda, njegovu borbu protiv fariseja i rimljana, njegovu asansiju na nebo i njegov povratak na kraju vremena.


35727fac0c

0 new messages