Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Warszawa => IT Project Manager (Software area) <=

2 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 21, 2024, 8:45:04 AMFeb 21
to
Our client is a Polish IT company (part of a bigger Swedish group
operating in the IT market), offering services related to web
application development, cloud services, and IT security for
international clients in the medical, betting, and manufacturing
industries.

*****
***** IT Project Manager (Software area)
********** Position description:

* Implementing IT projects in various areas of the organization (web
applications, mobile applications, maintenance projects)
* Managing all aspects of project management, particularly budget,
schedule, and quality of delivered solutions
* Ensuring project deadlines are met
* Supervising and supporting members of the project team
* Maintaining and developing existing systems and implementing new
solutions
* Preparing project documentation
* Close collaboration with key clients of the company


***** Job requirements:

* Minimum 3 years of experience in implementing IT projects (agile
methodologies)
* Awareness of software development process and methods of ensuring
the quality of delivered solutions
* Knowledge of requirements specification and functional analysis
* Background in areas such as business analysis, development, system
administration
* Communicative knowledge of English
* Strong communication skills and business awareness


***** Benefits offered:

* Attractive salary (B2B)
* Private medical care
* Subsidy for Benefit Multisport card
* Opportunity to gain experience in a dynamically growing company
* Work in a cohesive team of experts in a great atmosphere
* High level of autonomy in action


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/88850-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=e315b6301eb137f64ec8795152b6a5a3

0 new messages