Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Warszawa => Full Stack web developer (obszar .Net Core, Angular6+) <=

4 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 15, 2024, 10:00:05 AMFeb 15
to
Nasz Klient dostarcza innowacyjne usługi łączności i IoT o
wysokiej jakości przedsiębiorstwa. Ich rozwiązania
bezprzewodowe są zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodne,
bezpieczne i ciągłe połączenie internetowe między biznesem,
ludźmi i rzeczami, gdziekolwiek urządzenie się znajduje.

*****
***** Full Stack web developer (obszar .Net Core, Angular6+)
********** Opis stanowiska:

* Podejmuj pełną odpowiedzialność za funkcje we wszystkich
warstwach.
* Twórz i wdrażaj nowe funkcje, które bezpośrednio wpływają na
naszych klientów.
* Gromadź i udoskonalaj specyfikacje i wymagania na podstawie potrzeb
technicznych.
* Planowanie i wykonywanie testów w celu zapewnienia zgodności ze
standardami (np. bezpieczeństwo, skalowalność itp.).
* Twórz i utrzymuj dokumentację oprogramowania.
* Śledź pojawiające się technologie/trendy branżowe i wykorzystuj
je w działaniach.


***** Od Kandydata oczekujemy:

* Co najmniej 5 lat doświadczenia z .NET (Core 3 / 5 / 6 / 7 / 8) -
obowiązkowe.
* Co najmniej 3 lata doświadczenia w tworzeniu aplikacji front-end z
wykorzystaniem Angular 6+ (obecnie wersja 14), z wykorzystaniem:
Redux/NgRx, kodowania w Typescript, SCSS, Bootstrap 4 lub 5 -
obowiązkowe.
* Zarządzanie źródłami w Git/TFS.
* Wykształcenie wyższe informatyczne
* Doświadczenie w tworzeniu usług SOAP/RESTFull (usługi gRPC - mile
widziane).
* Doświadczenie w tworzeniu schematów baz danych w Microsoft SQL
Server oraz doświadczenie w tworzeniu procedur składowanych -
obowiązkowe.
* Dobre rozumienie programowania obiektowego.
* Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
* Samodzielność, umiejętność samodzielnego planowania i
realizacji zadań w określonym czasie.
* Umiejętność pracy w zespole i korzystania ze współpracy.


***** Dodatkowe atuty:

* Doświadczenie w pracy z Docker, AWS


***** Proponujemy:

* Stałe zatrudnienie na podstawie umowy B2B
* Pełne szkolenie, ciągłe wsparcie i narzędzia potrzebne do
rozwoju w Twojej roli.
* Bardzo dobra atmosfera. w pracy
* Pełna praca zdalna.


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/83320-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=f196ff79d00e97b1cd50befe87746119

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 22, 2024, 8:45:04 AMFeb 22
to
Nasz Klient dostarcza innowacyjne usługi łączności i IoT o
wysokiej jakości przedsiębiorstwa. Ich rozwiązania
bezprzewodowe są zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodne,
bezpieczne i ciągłe połączenie internetowe między biznesem,
ludźmi i rzeczami, gdziekolwiek urządzenie się znajduje.

*****
***** Full Stack web developer (obszar .Net Core, Angular6+)
********** Opis stanowiska:

* Podejmuj pełną odpowiedzialność za funkcje we wszystkich
warstwach.
* Twórz i wdrażaj nowe funkcje, które bezpośrednio wpływają na
naszych klientów.
* Gromadź i udoskonalaj specyfikacje i wymagania na podstawie potrzeb
technicznych.
* Planowanie i wykonywanie testów w celu zapewnienia zgodności ze
standardami (np. bezpieczeństwo, skalowalność itp.).
* Twórz i utrzymuj dokumentację oprogramowania.
* Śledź pojawiające się technologie/trendy branżowe i wykorzystuj
je w działaniach.


***** Oczekiwania:
ID=a80925e07b1a53dee0f950ea210c2175

0 new messages