Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Wrocław => Data Scientist <=

6 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 6, 2024, 5:45:05 AMFeb 6
to
For Our Client creating modern systems, web solutions and mobile
applications for media, law and administration sector for over 10
years, used by 12 million people in total, we are looking for a
Candidate for the position:

*****
***** Data Scientist
********** Key duties:

* Participation in a new R&D project,
* Design and implementation of a new OpenAI-based tool utilizing the
company's knowledge base,
* Proposing new features and improving existing ones,
* Sharing knowledge and AI solutions.


***** Job requirements:

* Experience in creating and deploying AI-based solutions,
* Experience in integrating AI systems with existing applications,
* Programming skills in Python,
* Experience with TensorFlow, Keras, Scikit-learn, PyTorch
* Knowledge of NLP, LLM.


***** Nice to have:

* Experience in configuring and maintaining OpenAI integration on the
Azure platform.


***** Benefits offered:

* High level of autonomy and ability to implement own solutions,
* Challenging work using modern technologies,
* Vacation days
* Private medical care


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/85241-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=e106b10d7406bfaf0faef072206cb97f

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 13, 2024, 4:45:05 AMFeb 13
to
For Our Client creating modern systems, web solutions and mobile
applications for media, law and administration sector for over 10
years, used by 12 million people in total, we are looking for a
Candidate for the position:

*****
***** Data Scientist
********** Position description:
ID=40f3e19fca8c446d3d51dcd375177686

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 20, 2024, 10:45:09 AMFeb 20
to
Dla Naszego Klienta tworzącego dla firm z sektora mediów, prawa i
administracji od ponad 10-ciu lat nowoczesne systemy, rozwiązania
WEB-owe oraz aplikacje mobilne, z których korzysta w sumie 12
milionów osób, poszukujemy Kandydata na stanowisko:

*****
***** Data Scientist
********** Opis stanowiska:

* Uczestnictwo w nowym projekcie R&D,
* Zaprojektowanie i wdrożenie nowego narzędzia opartego o OpenAI,
wykorzystującego bazę wiedzy firmy,
* Proponowanie nowych funkcji i ulepszanie istniejących,
* Dzielenie się wiedzą i rozwiązaniami AI.


***** Oczekiwania:

* Doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na
sztucznej inteligencji,
* Doświadczenie w integracji systemów AI z istniejącymi
aplikacjami,
* Umiejętność programowania w Pythonie,
* Doświadczenie z TensorFlow, Keras, Scikit-learn, PyTorch
* Bardzo dobra znajomość LLM, NLP oraz BERT.


***** Dodatkowe atuty:

* Doświadczenie w konfigurowaniu i utrzymywaniu integracji OpenAI na
platformie Azure.


***** Proponujemy:

* Duży poziom samodzielności i możliwość realizowania własnych
rozwiązań,
* Pełną wyzwań pracę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
* Dni urlopowe
* Prywatna opieka medyczna


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/85221-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
ID=a69ef7eb97d536c55b76baae55593361

0 new messages