Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Białystok => Cloud Performance Administrator <=

4 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 20, 2024, 6:45:05 AMFeb 20
to
Nasz klient to spółka technologiczna specjalizująca się w
platformach finansowo-księgowych, wykorzystujących AI/ML/LLM do
automatyzacji codziennych działań setek tysięcy firm.

*****
***** Cloud Performance Administrator
********** Opis stanowiska:

* Zarządzanie i automatyzacja w zarządzaniu infrastrukturą AWS oraz
usługami AWS (w tym RDS)
* Zarządzanie narzędziami do monitorowania bezpieczeństwa
* Konfiguracja rozwiązań sieciowych (VPN),
* Identyfikacja i rozwiązywanie problemów związanych z
oprogramowaniem, systemami operacyjnymi Linux oraz serwisami AWS,
* Wsparcie dla zespołów programistów w procesach deploymentu
* Nadzór nad ciągłością działania serwisów i oprogramowania
* Nadzór nad wydajności i czasami odpowiedzi
* Optymalizacja kosztów infrastruktury AWS
* Nadzór nad procesami backup i BCP
* Zarządzanie i nadzór nad uprawnieniami i procesami nadawania
uprawnień
* Monitorowanie zabezpieczeń i kontroli bezpieczeństwa zgodnie z
ISO27001 i SOC2


***** Oczekiwania:

* Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
* Doświadczenie w automatyzacji instalacji, konfiguracji i
administracji systemami operacyjnymi Linux
* Doświadczenie w konfigurowaniu i zarządzaniu chmurą AWS
* Doświadczenie w monitorowaniu bezpieczeństwa i wydajności
serwerów,
* Znajomość języka angielskiego wystarczająca dla zrozumienia
dokumentacji technicznej
* Podstawowa znajomość javascript/yaml
* Znajomość narzędzi typu Docker, Kubernetes, Terraform


***** Proponujemy:

* Atrakcyjne wynagrodzenie
* Praca głównie zdalna (raz na 2 tygodnie przyjazd do biura w
Warszawie)
* Możliwość pracy przy interesujących projekatch z branży FinTech


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/89211-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=08083b974685d516b4e459fbfd2ca376

0 new messages