Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Chorzów => Application Engineer for Service and Deployments <=

4 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 20, 2024, 7:45:04 AMFeb 20
to
Our client is a company that has been operating in the market for
almost 20 years. It is part of an international metrology
conglomerate that provides dedicated 3D measurement systems
worldwide, along with specialized inspection software. The company
specializes in implementing comprehensive solutions, including CMM
measuring machines, and provides comprehensive service and
technical support for software and hardware.

*****
***** Application Engineer for Service and Deployments
********** Tasks:

* Technical support for customers through remote desktop within
measurement software
* Performing measurements on request on CMM machines, scanners, and
measuring arms
* Organizing training sessions at customers" premises
* Repairs and periodic inspections of CMM measuring machines directly
at the customer's site
* Calibration of CMM measuring machines directly at the customer's
site
* Conducting training at the DEMO Center and at the customer's site
* Supervising customer inquiries and reporting work in the CRM system


***** Job requirements:

* General industry knowledge
* Technical education (secondary or higher)
* Good command of English language in speaking and writing
* Independence, initiative, and proactivity in action
* Ability to work in an international, diverse team
* Ability to work both in a team and independently
* Well-developed interpersonal skills, verbal and nonverbal
communication skills
* Willingness to travel for work, availability, and driving practice


***** Benefits offered:

* Interesting job in a stable company with a strong market position
* Employment based on an employment contract or B2B contract
* Paid days off for B2B contractors
* Medical care - Luxmed
* All necessary work equipment
* Professional training offer guaranteeing personal and professional
development
* Access to the latest technologies and business solutions


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/88351-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=94bdb08711b4bd9d2458c961ee7f4b34

0 new messages