Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Kraków => Mid PHP Developer (Laravel) <=

4 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 21, 2024, 6:30:05 AMFeb 21
to
Our customer is a dynamically developing software house, which
provides its customers with solutions in the field of building
specialized websites. Due to development, we are looking for a Mid
PHP Developer with experience in the Laravel framework.

*****
***** Mid PHP Developer (Laravel)
********** Tasks:

The programmer's task will be daily work in a development team
creating web solutions for Clients from Poland and European
countries. This includes collaboration with the Project Manager,
Senior Fullstack Developer and Tester.


***** Job requirements:

* Experience in PHP: Minimum 2-3 years of experience in programming in
PHP.
* Knowledge of Laravel: Solid knowledge of the Laravel framework,
including its architecture, Eloquent ORM, blade templates,
middleware, service providers etc.
* Basic Frontend Skills: Basic knowledge of HTML, CSS and JavaScript.
Experience with Vue.js will be an additional asset.
* Databases: Good understanding of relational databases, especially
MySQL. Knowledge of database design and query optimization
techniques.
* RESTful API: Experience in
* Ability to communicate orally in English, understanding
documentation


***** Nice to have:

Additional Requirements:
Developer Tools:
* Knowledge of version control systems, especially Git.
* Experience with Docker and/or Vagrant will be a plus.
* Code Testing: Experience in writing unit and functional tests,
preferably using PHPUnit.
* Understanding MVC: Deep knowledge of the MVC pattern and its
applications in Laravel projects.


***** Benefits offered:

* Attractive remuneration commensurate with skills and experience.
* Possibility of professional development and participation in
interesting projects (training budget, participation in
conferences)
* Remote work with at least one visit to Warsaw per month
* Benefits package (Multisport, Medicover, Sodexho vouchers).


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/86221-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=ae6a866f56bc72d9495ea54712375195

0 new messages