Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Katowice => Junior HelpDesk <=

2 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 15, 2024, 5:15:05 AMFeb 15
to
TeamQuest is a Polish, dynamically developing company that specializes
in comprehensive human resources consulting services, particularly
in IT specialist recruitment.

For our client, who is the owner of a small Polish company that
develops software for court bailiffs in Poland, we are looking for
a person for the HelpDesk position.

*****
***** Junior HelpDesk
********** Tasks:

* Work on first and second line support.
* Diagnosing and resolving current technical issues related to
software and hardware for users.
* Installation and configuration of hardware and system applications.
* Collaboration with a team of programmers.
* Telephone contact with the client.
* Remote troubleshooting of IT issues reported by users (TeamViewer).


***** Job requirements:

* Years of experience in a similar position.
* Basic knowledge of relational databases PostgreSQL / MS SQL.
* Ability to document service incidents - building a knowledge base
and using it.
* Good knowledge of the Windows system.
* Understanding of how network programs function - how the
relationship between the client, service, and database works.


***** Benefits offered:

* Long-term cooperation.
* Opportunity to gain knowledge from experienced programmers.


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/88891-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=69a2c6a57360ad1032d2a60075c4d3b3

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 21, 2024, 12:00:04 PMFeb 21
to
TeamQuest is a Polish, dynamically developing company that specializes
in comprehensive human resources consulting services, particularly
in IT specialist recruitment.

For our client, who is the owner of a small Polish company that
develops software for court bailiffs in Poland, we are looking for
a person for the HelpDesk position.

*****
***** Junior HelpDesk
********** The Key Responsibilities:
ID=433ce4a416259b3be3df8b3b43250178

0 new messages