Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Warszawa => AI Specialist <=

10 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jan 23, 2024, 11:00:04 AMJan 23
to
TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą,
zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego w
szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Do naszej firmy poszukujemy aktualnie:

*****
***** AI Specialist
********** Opis stanowiska:

* Programowanie w Python,
* Tuning istniejących modeli Machine Learningowych,
* Weryfikacja jakości modeli,
* Wdrożenie modeli na produkcji + utrzymanie.


***** Od Kandydata oczekujemy:

* Przynajmniej rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
* Znajomość Python 3, SQL,
* Doświadczenie z Numpy, Spacy lub NLTK,
* Doświadczenie z Machine Learning, Open-sourcowymi LLM
(Falcon/Mosaic MPT), LangChain,
* Doświadczenie w pracy z Google Colab lub Azure Sagemaker.


***** Proponujemy:

* Elastyczne godziny pracy - pracujesz kiedy chcesz,
* Pracę całkowicie zdalną.


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/81240-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2401
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=4e16613e001e760b92b7c69918c24488

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Jan 26, 2024, 3:15:04 AMJan 26
to
TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą,
zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego w
szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Do naszej firmy poszukujemy aktualnie:

*****
***** AI Specialist
********** Opis stanowiska:

* Programowanie w Python,
* Tuning istniejących modeli Machine Learningowych,
* Weryfikacja jakości modeli,
* Wdrożenie modeli na produkcji + utrzymanie.


***** Oczekiwania:

* Znajomość Python 3, SQL,
* Doświadczenie z Numpy, Spacy lub NLTK,
* Doświadczenie z Machine Learning, Open-sourcowymi LLM
(Falcon/Mosaic MPT), LangChain,
* Doświadczenie w pracy z Google Colab lub Azure Sagemaker.


***** Proponujemy:

* Elastyczne godziny pracy - pracujesz kiedy chcesz,
* Pracę całkowicie zdalną.


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/79640-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2401
ID=36695d2b9cd21f4c2474b3403d0b38c4

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 2, 2024, 6:30:04 AMFeb 2
to
TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą,
zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego w
szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Do naszej firmy poszukujemy aktualnie:

*****
***** AI Specialist
********** Opis stanowiska:

* Programowanie w Python,
* Tuning istniejących modeli Machine Learningowych,
* Weryfikacja jakości modeli,
* Wdrożenie modeli na produkcji + utrzymanie.


***** Od Kandydata oczekujemy:

* Znajomość Python 3, SQL,
* Doświadczenie z Numpy, Spacy lub NLTK,
* Doświadczenie z Machine Learning, Open-sourcowymi LLM
(Falcon/Mosaic MPT), LangChain,
* Doświadczenie w pracy z Google Colab lub Azure Sagemaker.


***** Proponujemy:

* Elastyczne godziny pracy - pracujesz kiedy chcesz,
* Pracę całkowicie zdalną.


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/79640-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
ID=6145795a6a1e81fb7b4c4316a89ef6d7

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 5, 2024, 4:45:04 AMFeb 5
to
TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą,
zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego w
szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Do naszej firmy poszukujemy aktualnie:

*****
***** AI Specialist
********** Opis stanowiska:

* Programowanie w Python,
* Tuning istniejących modeli Machine Learningowych,
* Weryfikacja jakości modeli,
* Wdrożenie modeli na produkcji + utrzymanie.


***** Oczekiwania:
ID=389d9bb8bf5166469c6ac4208740110f

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 12, 2024, 6:15:05 AMFeb 12
to
ID=75d3e381c46b74cee425ee9b237825fc

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 19, 2024, 8:00:05 AMFeb 19
to
TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą,
zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego w
szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Do naszej firmy poszukujemy aktualnie:

*****
***** AI Specialist
********** Opis stanowiska:

* Programowanie w Python,
* Tuning istniejących modeli Machine Learningowych,
* Weryfikacja jakości modeli,
* Wdrożenie modeli na produkcji + utrzymanie.


***** Od Kandydata oczekujemy:
ID=cd7a2a9e5ebbb54b547534d7f817ec45

0 new messages