Mijn mening over Maya kalender 2012

6 views
Skip to first unread message

juanpabl

unread,
Jun 16, 2013, 10:42:42 AM6/16/13
to
\ufeffNa meer dan vijf maanden van het gevreesde einde van de Maya
kalender, 21/12/12, vraag ik me paar vragen: Heeft de Maya's voorspellen
het einde van de wereld op (of nabij) die datum?. En, in een dergelijk
geval, hoe zou dit "einde van de wereld" te zijn?. Ik kan geen antwoord
geven op de eerste, maar ik wil commentaar geven op de tweede.
Hoewel ik ben geen expert noch iets op elkaar, op basis van (het weinige
dat ik weet) de profetieėn van de Hopi Indianen en anderen (zoals de
Argentijnse kunstenaar en helderziende Benjamin Solari Parravicini, en
de Bijbel), ik denk dat het einde van de wereld betekent het einde van
het ego (of individueel bewustzijn), een telepathische interconnectie
van de mensheid, om een \u200b\u200bcollectief bewustzijn op te bouwen.
En ik geloof dat het zou gebeuren binnen twintig jaar vanaf 2012, dat
wil zeggen tussen 2013 en 2032. Zoals Jezus zei, niet ook de engelen
kennen de dag en tijd, alleen de Vader weet.
Dit zou impliceren dat er geen geheimen of privacy zou zijn. Dingen
zoals misdaden, hinderlagen, verrassingsaanvallen, ontrouw, verraad,
spionage, fraude, etc., zou niet meer mogelijk zijn. Dit kan een
paradijs of een hel, afhankelijk van de mate van tolerantie. Wat wij
kennen als Vrije Wil (dat is, de mogelijkheid van het kiezen om bewust
kwaad te doen), zou een einde komen of ernstig beperkt, drastisch aan
het veranderen. Ik weet niet of wij allemaal een collectieve geest
zouden hebben, zoals bijen of mieren, en hoe zou het zijn. Ik denk dat
het ego (of persoonlijkheden) die harmoniseren met de collectieve geest
kan geļncarneerd blijven, en reļncarneren. Degenen die geestelijk
superieur kunnen gaan naar een hoger plan. De afgewezen, omdat
geestelijk minderwaardig, zouden gaan naar een soort van hel of Gehenna.
En deze drie verschillende bestemmingen zijn slechts illusies gecreėerd
door de geest, individueel of collectief.
Dergelijke telepathische interconnectie zou elektromagnetisch van aard
zijn, als gevolg van de inkomende van het zonnestelsel in een veld of
een speciaal gebied in de rotatie rond het centrum van de Melkweg, een
soort galactische zomer, wat leidt tot het tijdperk van Aquarius, een
nieuwe Gouden Age of terugkeer naar Eden. Maar dit alles is pure
speculatie van mij, net als de rest van deze post, hoewel voorstander
van het idee dat we allemaal elektromagnetisch verbonden met al het
andere, adviseer ik de documentaire Bliksemschichten van Goden - De
Elektrische Universum, http://www.
disclose.tv/action/viewvideo/104969/Thunderbolts_of_Gods__The_Electric_Un
iverse_FULL / of
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/13988/Thunderbolts_of_the_Gods/,
gebaseerd op het werk van David Talbott en Wallace Thornhill, "Electric
Universe: Thunderbolts of the Gods" of
http://www.bibliotecapleyades.net/electric_universe/esp_electricuniverse1
6.htm.
Blijkbaar, de Hopi-indianen zeggen dat de wereld al vier keer heeft
geschapen (en drie keer vernietigd), dat we leven in de vierde wereld en
we staan \u200b\u200bop het punt om te verhuizen naar de vijfde. Ik denk
dat ze zeggen dat de mensheid zal gaan naar de vierde dimensie. Voor mij
betekent dit een grotere interconnectie. Wetenschap erkent elf
dimensies. We leven in de derde dimensie, omdat we de wereld waarnemen
in drie dimensies: lengte, breedte en dikte (of diepte). Hoe hoger de
afmeting, hoe minder regels die bepalen (en onderscheiden en gescheiden)
dingen van elkaar en dus alles meer is aangesloten en er minder lijden.
Alles wat bestaat, doet dat onder bepaalde voorwaarden, noodzakelijk
maar niet voldoende, en volgens bepaalde regels. Door regels bedoel ik
ze allemaal, van de wet van de zwaartekracht naar de bijbelse geboden en
het Wetboek van strafrecht. Boeddhisme zegt dat de oorzaak van het
lijden is de wens. Het bewustzijn bevindt zich in de 11e dimensie, in
wat de Tibetaanse Dodenboek noemt Boeddha Amitabha. Dit is het neutrale
punt waardoor de ziel, volgens dat boek, passeert twee keer in reis
ronde van dood en wedergeboorte zijn. Dat punt is wat David Icke noemt
de Eenheid (dat wil zeggen de vereniging van de oneindige parallelle
universa, de oneindige mogelijkheden van de kwantumfysica, de totale som
van alle energie), in zijn boek "Ik ben mij, ik ben vrij" (1996), of de
remake "Oneindige Liefde is de enige waarheid, al het andere is illusie"
(2005).
De wens, denk ik, trekt het bewustzijn naar een lagere dimensie, een
illusie, waarin bestaan \u200b\u200bde regels die definiėren,
onderscheiden en scheiden van de gewenste ding van al het andere. Maar
ook die regels scheiden van de gewenste ding uit het verlangend
bewustzijn, en dat de scheiding veroorzaakt lijden.
De titel van de tweede van de boeken van de Icke's die ik noemde is erg
onthullend. Alles wat heeft een vorm, kleur, grootte, grenzen, begin,
einde, naam, etcetera, is een illusie, omdat het bestaat voor een tijdje
en dan verdwijnt, terug te keren naar wat David Bohm noemde de
impliciete orde (zie het boek "De Holografische Universun" door Michael
Talbot, en het boek "Goddelijke Matrix" door Gregg Braden). De enige
echte, oneindig en eeuwig ding is de ickeanse (Icke's) Eenheid. En
bewustzijn wordt onderworpen aan twee tegengestelde krachten: een
middelpuntzoekende, richting unie, geluk, liefde en waarheid, en een
centrifugale, richting divisie, scheiding, vrees (en zijn derivaten:
haat, hebzucht, afgunst, etcetera), illusie en leugens.
We worden aangetrokken door de vormen en kleuren, dus we kiezen voor de
illusie, dat is leuker en spannender, en dus, bewust of onbewust
allerlei problemen zoals oorlogen, criminaliteit, crisis, honger,
vervuiling, etc. genereren we. De illusie is als een pretpark voor de
ziel. We gaan naar oorlog met echte angst om te sterven, maar we betalen
om te worden bang door een thriller of een horrorfilm, of een monteur
spel, zoals de achtbaan of de spooktrein, want we genieten van de
spanning (de emoties), omdat het niet een reėle angst: we weten dat het
een illusie is, en dat we veilig zijn.
Ook onze onsterfelijke ziel heeft geen echte angst om te sterven in een
oorlog omdat het weet dat het maar een spelletje is en dat de dood (van
het lichaam) is niet het einde. Oorlogen, misdaden en andere problemen
zijn alleen de plot dat ons toelaat om onze rol te spelen als helden,
schurken en slachtoffers, (voor de lol en het leren, van de ziel, of
geest, of geest, of bewustzijn, of onbewust, of wat je wilt te noemen).
Zoals wanneer een verteller vertelt een goed verhaal voor een publiek te
vermaken, de illusie wekt ons, het maakt onze verbeelding vliegen hoog
en het vangt ons als een spinnenweb vangt een vlieg. De illusie vangt
onze aandacht, het grijpt ons, het inspireert ons de wens om betrokken
te raken, om te participeren, om de stroom en de uitkomst, van de
vertelde gebeurtenissen, te beļnvloeden.
Er is een kleine elite van verlichte degenen die de show loopt, en ze
macht en geld te verkrijgen als beloning. Zij bewust bovengenoemde
problemen veroorzaken, die wat de overgrote meerderheid van de mensheid
onbewust wenst. Anders gezegd, de relaties tussen de leiders en hun
volkeren zijn sado-masochistisch. Ik begrijp hoe het klinkt: ja, deze
leiders doelbewust miljoenen jonge mensen om zichzelf op te blazen in
een heilige oorlog te sturen, maar ze doe het niet vanwege hun
wreedheid, ze zijn gewoon grappenmakers, zeer grappige clowns. Het is
maar een spelletje, gewoon leuk. Het leven is een feest en masochisten
zijn de "eend van het huwelijk". Op een hoger niveau van bewustzijn, die
sadisten van hen houden genoeg, om hen te geven wat die masochistische
wilt: de kans om hun rol te spelen voor de lol en leren.
Deze elites houden ons in de illusie door het manipuleren van onze
perceptie van de werkelijkheid, door middel van "wetenschap", religie,
"filosofie", "onderwijs" (indoctrinatie), en de media. Ze verkopen ons
de illusie als een perfect systeem van overtuigingen, stevige, naadloze,
onberispelijk, 'logisch', 'rationele', zodat elke uitdaging aan een deel
van het verhaal (Atlantis, UFO's, engelen, geesten, reļncarnatie) wordt
beschouwd als een aanval op het gehele systeem en ze reageren
dienovereenkomstig, met een beroep op alle beschikbare "universitair
diploma" of "autoriteit".
We worden misleid de hele tijd. We worden gemanipuleerd om onszelf
afwijken, (zo weg als mogelijk) van alles meer of minder waar (omdat een
waarheid leidt tot een diepere waarheid door de middelpuntzoekende pad,
en vice versa, een leugen leidt tot een verder weg leugen door de
centrifugale pad). En dus, ze controleren wat we denken, onze
overtuigingen en beslissingen, de politiek, de geschiedenis en de
gebeurtenissen in de wereld. Maar verder dan hen, zijn we (de overgrote
meerderheid van de mensen), wie onszelf toestaan te zijn getrokken in
hun leugens, omdat, onbewust of niet, kiezen we de illusie. Wij zijn
niet onschuldig. We hebben zelfs doden de profeten wie ons de waarheid
te vertellen, want ze vertellen ons het einde van de film, ze verpesten
onze illusie (en de elite's business).
Wat mij zorgen baart een beetje is dat ik denk dat voordat we naar die
stap in de vierde dimensie, of telepathische interconnectie, zal er een
bloedige strijd te zijn om de kenmerken van de collectieve illusie te
definiėren. Er kan een groep fanatici vastbesloten te dwingen de
vervulling van de apocalyptische profetieėn zijn.
Ik denk dat het waarschijnlijk is dat zij van plan zijn zaken als de
moord op de Amerikaanse president, een staatsgreep in dat land, gevolgd
door een burgeroorlog, een derde wereldoorlog, verschrikkelijke
hongersnoden en epidemieėn, gevolgd door een wereldregering in 2020 en
de implantatie van microchips (het "merkteken van het beest") in de
gehele bevolking om de controle van deze dimensionale verschuiving te
nemen. Zelfs een asteroļde kan in het midden van de wereld regeren
regering (2023) vallen, waardoor enorme geologische rampen, het
verschuiven van de aardas en het veroorzaken van de verandering van het
uiterlijk van de hemel en de sterrenbeelden.
Dit zou kunnen worden geļnterpreteerd als het einde van de tijd, omdat
voor duizenden jaren de positie van de sterren en planeten is de
referentie voor het lokaliseren van historische momenten geweest. De
asteroļde invloed kon de stroom van gesmolten metaal in het centrum van
de Aarde, dat het magnetische veld dat ons beschermt tegen deeltjes en
straling van de zon en de ruimte genereert verstoren. Er kan een
omkering van de polariteit, als magnetische veldsterkte van de aarde af
tot nul en neemt dan toe, maar met omgekeerde polariteit. Het kan ook
betekenen het einde van de tijd, indien de informatie die is opgeslagen
in het magnetische veld van de aarde is verwijderd, zeg, informatie,
zoals de geesten van de overledenen en de herinnering van alle dingen
vernield op Aarde (dingen die, op zijn beurt, herinneringen bevatten ook
van gebeurtenissen, die in hun magnetische velden, en zelfs het
aardoppervlak, in het geval van geologische rampen).
Laat ik me even uitleggen: Volgens de natuurkunde van vandaag, rond een
zwart gat is er een denkbeeldige grens genaamd 'Waarnemingshorizon',
zodanig dat alles wat dat kruist het, in zijn benadering van het zwarte
gat, kan niet ontsnappen aan de zwaartekracht, zelfs niet om de snelheid
van het licht, onverbiddelijk vallen en wordt onherroepelijk vernietigd.
Echter, is alle informatie over hoe dit vernietigde ding was gevormd,
opgeslagen in het magnetische veld rondom het zwarte gat. Alleen de
"lokale" of "deeltjes", versie van deze ding is vernietigd, maar niet de
versie "niet gelokaliseerd" of "golf", dat verdeeld is over het
universum, holografisch. Aan het eind van de dag, een ding is maar een
idee gematerialiseerd. Alles in het universum is gemaakt van slechts
twee dingen: energie en informatie. De informatie bepaalt hoe energie
manifesteert, hetzij als fotonen, elektronen, geluid, etcetera. Ik denk
dat een idee is de informatie en een emotie is zijn energie. Dus,
politieke macht, wat maakt dingen gebeuren (veel dingen), is gebaseerd
op ideologie (een idee, als een pad in een kaart) en emoties (de energie
die ons ertoe brengt om het pad te lopen).
En als het universum holografisch van aard, zodat elk onderdeel is een
kleinere versie van het geheel, dan is het magnetisch veld van de aarde
kunnen informatie over vernield dingen bevatten, zoals in het zwarte
gat, en net als in ons eigen magnetisch veld, of aura.
De eindtijd kan ook betekenen dat, als we verhuizen naar de vierde
dimensie, we zullen tijd anders waarnemen, meer geļntegreerd om de drie
ruimtelijke dimensies, dat we in staat zijn om direct waarnemen,
telepathisch, welke wordt waargenomen door een ander menselijk wezen ,
overal in de ruimte bevindt, en misschien in de tijd, zodra de geesten
van de overledenen zijn opgenomen in het collectieve bewustzijn, vanaf
de laatste naar de eerste (dus de laatsten de eersten zijn, en de
eersten de laatsten, volgens Matteüs 20,16). Terwijl het einde van de
wereld zou kunnen betekenen het einde van een idee of concept van de
wereld, net als de ontdekking van Amerika in 1492 was het einde van de
middeleeuwse wereld. Maar dat betekent niet dat er een oogst van zielen,
het einde van het aardse leven van miljoenen mensen niet kunnen zijn,
als het is de bedoeling het uitroeien van twee derde van de
wereldbevolking.
Dit is gewoon mijn poging om enig gevoel te geven om een
\u200b\u200baantal profetieėn.

-------------------
Vertaald door Google.

Johannes

unread,
Jun 16, 2013, 1:37:21 PM6/16/13
to
"juanpabl" <juan...@google.com.ar> schreef in bericht
news:kpkit1$nlg$1...@speranza.aioe.org...
> \ufeffNa meer dan vijf maanden van het gevreesde einde van de Maya
> kalender, 21/12/12, vraag ik me paar vragen:

< KNIP >

De hier weggeknipte pulp - wie gaat dat in godsnaam allemaal zitten lezen? -
staat ook nog in tal van andere nieuwsgroepen dan in deze. De link met de
Mayakalender is in al die nieuwsgroepen flinterdun.
Multiposten wordt niet op prijs gesteld.

En als je op "beantwoorden" klikt, staan er ineens andere nieuwsgroepen in
de berichtenregel dan die die je oorspronkelijk zag staan. Dat soort
"grapjes" wordt ook niet op prijs gesteld.Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages