alt.hypertext

No es pot trobar la conversa sol·licitada. És possible que s'hagi suprimit.